ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หอการค้าไทย จับมือ EXIM BANK ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--หอการค้าไทย

หอการค้าไทย จับมือ EXIM BANK ส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ 2 ต่อ หวังช่วยผ่อนคลายภาระต้นทุน และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน ปัญหา Brexit รวมทั้ง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการไทย ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ความสำคัญกับการขยายความเชื่อมโยงทางการค้า การบริการ และการลงทุน อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย หอการค้าไทยจึงได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามในบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย" เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของไทย ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน

นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขยายช่องทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการทางการเงินด้านต่าง ๆ อาทิ บริการสินเชื่อ บริการประกันการส่งออก และบริการการลงทุนต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและช่วยลดความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ

"การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขยายตัว 4.3% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 21,205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะมีทิศทางที่ดีขึ้น และหวังว่าความร่วมมือกับ EXIM BANK ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน" นายสนั่น กล่าว

นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินการเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาประเทศ พร้อมที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพ สนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการไทยในทุกระดับให้ประสบผลสำเร็จ สามารถก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นใจ ด้วยการทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่าง และเป็นตัวกลางสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ (New Frontier) อาทิ แอฟริกา และอินเดีย

สำหรับความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับหอการค้าไทยนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ FX Options การสนับสนุนสถาบัน AITI ของหอการค้าไทย การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ รวมทั้ง โครงการ EXIM Mobile Clinic ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวก

นายพิศิษฐ์ กล่าวเสริมว่า EXIM BANK และหอการค้าไทย จะร่วมกันบูรณาการข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่ง EXIM BANK ได้เสนอสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่สมาชิกของหอการค้าถึง 2 ต่อ ต่อแรก จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.5% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับสำหรับสินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า และสินเชื่อเพื่อการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และต่อที่สอง ได้มอบส่วนลดพิเศษ 50% ของค่าเบี้ยประกัน SMEs Easy ที่คุ้มครองกว่า 85% ของความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้า การควบคุมการโอนเงินจากประเทศผู้ซื้อ และความเสี่ยงทางการเมืองที่กระทบต่อธุรกิจโดยตรง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงทางด้านการค้าระหว่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งการขยายการค้าการลงทุนของไทยให้มากยิ่งขึ้น

"การลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยทุกระดับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิประโยชน์พิเศษนี้ จะช่วยผ่อนคลายภาระต้นทุน และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน" นายพิศิษฐ์ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน "มหกรรมกงสุลโลก เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา" อย่างเป็นทางการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสรัญ รังคสิริ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณร...

ภาพข่าว: โพลีเพล็กซ์มั่นใจรุกตั้งฐานประเทศตุรกี

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ นายซันจีฟ ซาราฟ (ยืนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์หรือแผ่นฟิล์ม PET (PET Film) ประเภทฟิล์มบาง พร้อมด...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง