ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เงินติดล้อ เปิดแนวคิดการสร้างโอกาสทางการเงินผ่านข้อมูลเครดิต

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--เงินติดล้อ

การเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ (Financial Inclusion) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทว่าปัจจุบันประชากรโลกกว่า 1.7 พันล้านคน ยังไม่มีแม้แต่บัญชีธนาคาร หากคนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบที่มีมาตรฐานได้ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในอดีตคนไทย 42% ที่ไม่มีประวัติข้อมูลเครดิตในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ทำให้อาจมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ แต่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อที่มุ่งมั่นให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ หนึ่งในนั้นคือเงินติดล้อ ผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร และเป็นผู้นำในการสนับสนุนสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวในการเสวนาเรื่อง ความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินในระดับนโยบาย ในงาน Techsauce Global Summit ว่า "ข้อมูลเครดิตคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และภาครัฐถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตในประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต สร้างฐานข้อมูลให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการสินเชื่อมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยให้ลูกค้าที่มีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบได้มากยิ่งขึ้น"

ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีสถาบันข้อมูลเครดิตมากกว่าหนึ่งแห่ง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการจัดเก็บข้อมูลเครดิต นำไปสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลาย เช่น ข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น แต่ในประเทศไทยฐานข้อมูลเครดิตยังมีค่อนข้างจำกัด ปัจจุบัน คนที่ไม่มีประวัติในสถาบันข้อมูลเครดิตก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เหมือนกัน แต่ประวัติทางการเงินของเขาไม่ได้ถูกจัดเก็บเข้าสถาบันข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โดยผู้ให้บริการแต่ละรายต่างก็เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ ไม่มีการแชร์ข้อมูล ซึ่งเท่ากับไม่สร้างประโยชน์ให้กับระบบโดยรวม ขณะที่บางประเทศ อย่างเช่น กัมพูชา มีการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีใบอนุญาตทุกราย ต้องเข้าเป็นสมาชิกสถาบันข้อมูลเครดิต เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลเครดิต

"ในส่วนของเงินติดล้อ เราแก้ปัญหาการขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ ด้วยการจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลลูกค้าขึ้นเอง โดยพนักงานของเราจะเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยตรง และเมื่อลูกค้าเหล่านั้นเข้ามาใช้บริการจากเงินติดล้อแล้ว ข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งต่อให้กับสถาบันเครดิตแห่งชาติ ทำให้ลูกค้ากว่า 40% มีข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิต ซึ่งจะส่งผลดีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในอนาคต"

นอกจากบริการด้านสินเชื่อแล้ว เงินติดล้อยังเป็นโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งมีการนำเสนอบริการประกันภัยขนาดเล็ก (micro insurance) สำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งตั้งแต่ให้บริการด้านประกันภัย ก็ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการประเมินและคาดการณ์ศักยภาพของลูกค้าได้ดีขึ้นอีกด้วย

"การจัดเก็บข้อมูลเครดิต ไม่ได้มีแค่เพียงแค่ข้อมูลด้านสินเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อการบริหารความเสี่ยง พฤติกรรมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านสถาบันการเงิน สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตได้ทั้งสิ้น" ปิยะศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บรอดแบนด์ไร้สายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของทุกคน

บรอดแบนด์ไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการเลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divide) ระหว่างเมืองและชนบท HSPA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบรอดแบนด์สู่ตลาดโลก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากหลายล้านรายเป็นพันล้านราย ขณะที่มีผู้ใช้บริการบร...

ธนาคารนครหลวงไทยเปิดให้บริการรับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

ธนาคารนครหลวงไทยร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เปิดให้บริการยื่นแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิต บูโร) สำหรับประชาชนผ่านสาขาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นธนาคารแรก เพื่ออำนวย ความสะดวกในการใช้บริการ โดยจะได้รับรายงานการตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์ทางไปรษณีย์ลงทะเบี...

ธนาคารระดับโลกเชื่อใจแม็คดาต้าช่วยกู้ข้อมูล/ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค. 2548 Bank Nederlandse Gemeenten (บีเอ็นจี) ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการทางการเงินแก่ภาครัฐบาล ได้ทำการรวมสินทรัพย์ด้านการเก็บข้อมูล, ลดหน้าต่างการสำรองข้อมูลลงมากถึง 60 % และบรรลุ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง