ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TMBAM Eastspring ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation สูตรสำเร็จของพอร์ตลงทุนระดับโลก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--บลจ.ทหารไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ออกกองทุนรวมผสมคุณภาพ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation ร่วมกับ M&G Investments มืออาชีพในการบริหารการลงทุนระดับโลกจากสหราชอาณาจักร เป็น Single Solution ตอบจทย์ในการลงทุนยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงเช่นในปัจจุบัน กองทุนเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพหลากหลายประเภททั่วโลก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสรายได้กลับสู่กองทุน ใช้กระบวนการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง กองทุนนี้เสนอขายครั้งแรกวันที่ 2-11 กันยายนนี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า "การจัดทัพลงทุน หรือ Asset Allocation มีความสำคัญอย่างมากในการจัดสรรพอร์ตลงทุนให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคน และยิ่งในสถานการณ์ตลาดทั่วโลกในปัจจุบันที่มีความผันผวนเป็นอย่างมาก การจัดทัพลงทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยง และรักษาระดับของผลตอบแทนให้มีความผันผวนน้อยลงได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพียงประเภทเดียว สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation นอกจากจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผล เพื่อสร้างกระแสรายได้เข้าสู่กองทุน เพื่อนำกลับไปลงทุนต่อไป กองทุนหลักยังมีผลการดำเนินงานในอดีตอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 พ.ย. 56) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.72% ต่อปี มากกว่าผลการดำเนินงานของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน (Morningstar EUR Moderate Allocation) ซึ่งอยู่ที่ 3.14% ต่อปี กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เติบโตภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่มากเกินไป โดยได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารกองทุนด้วยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ microsite ของเราที่ https://www.tmbameastspring.com/income-allocation-fund/ ซึ่งเราจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ รวมถึง ปรึกษาได้ที่สาขาธนาคาร TMB ทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนการขายอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1725" (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 62)

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation มีนโยบายลงทุนกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีระยะเวลารับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการ (T+4) และพิเศษในช่วง IPO (2-11 ก.ย. 62) ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 0.5% จากปกติ 1.00% เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

TMBAM Eastspring บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ทั้งหมดกว่า 438,769 ล้านบาท* (ข้อมูลจาก TMBAM Eastspring ณ 31 ก.ค. 62)

(*ยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund)

เกี่ยวกับ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร และบริหารจัดการการลงทุนในนามของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยสำนักงานในเอเชียมากถึง 10 แห่ง รวมทั้งสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อีสท์สปริง บริหารสินทรัพย์จำนวน 138,000 ล้านปอนด์ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561) และมอบโซลูชั่นด้านการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ โซลูชั่นสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ โครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ เป็นผู้ลงนามภายใต้ United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท

ภิบาล

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ก่อตั้งโดยมีธนาคารทีเอ็มบีเป็นแกนนำเมื่อตุลาคม 2539 โดยในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด ในเครือของพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการถือหุ้น (ร้อยละ 65) ร่วมกับธนาคารทีเอ็มบี (ร้อยละ 35) โดยในการบริหารงานปัจจุบันได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทจัดการลงทุนในเครือพรูเด็นเชียล เช่นกัน ปัจจุบัน TMBAM Eastspring บริหารสินทรัพย์ประเภทต่างๆกว่า 380,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บลจ.ทหารไทย จัดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2005"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--บลจ.ทหารไทย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนขายหน่วยลงทุนหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยปี 2005...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง