ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ YFS 2019 ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่สู่ตลาดทุนต่อเนื่องปีที่ 17

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) ปีที่ 17 เวทีพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในตลาดทุนไทย ปีนี้ได้สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ได้แก่ นางสาวสวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัล SET Investment Star นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล SET Corporate Finance Star นายนภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Star นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัล KBank Financial Planning Star พร้อมทีมโครงการ Bio No.1 ชนะเลิศรางวัล PTT Star Team ได้รับทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ รวมมูลค่ารางวัลทั้งโครงการกว่า 7 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" โดยโครงการ YFS เป็นโครงการสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการลงทุน พร้อมก้าวไปเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันถึง 5,704 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 308 คน จาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกว่า 67% ของนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ถือเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ผลการแข่งขัน YFS 2019 มีผู้ชนะเลิศที่เป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ในแต่ละสาย ได้แก่

รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน

ได้แก่ นางสาวสวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ

ได้แก่ นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต
ได้แก่ นายนภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล KBank Financial Planning Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน

ได้แก่ นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

รางวัล PTT Star Team ได้แก่ ทีมโครงการ Bio No.1 โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
นางสาวกันยารัตน์ กำแพงแก้ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายณัฐพัชร มยุระฉายากุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธีรวัช แดงชาติ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวอรณิชา ชลศรานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอลงกรณ์ คล่องแคล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ ทุนทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) สำหรับวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP) สำหรับวิชาชีพนักวางแผนทางการเงิน พร้อมโล่เกียรติยศและ เกียรติบัตรจากโครงการ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 7 ล้านบาท

โครงการ YFS จัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 17 ปี มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 82,000 คน สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนไทยในหลากหลายวิชาชีพ อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน นักวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร และผู้จัดการกองทุน รวมถึงบุคลากรทางการเงินในบริษัทต่างๆ โดยโครงการเน้นส่งเสริมความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุน พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเฟ้นหา

สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่ www.set.or.th/yfs

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่ แข่งวัดความสามารถด้านการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชิงรางวัลมูลค่านับล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) และMoney Channel จัดเวทีให้ความรู้และฝึกทักษะเยาวชนด้านการบริหารเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการแข่งขัน Young Financial Star Competition ชิงรางวัลและหน่วยลงทุนมูลค่านับล้านบาท โดยเปิดให้ความ...

6 ยักษ์ใหญ่กลุ่มเมืองไทย-ภัทร กสิกรไทย จัด Fast Program พัฒนานักวางแผนการเงินรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--กลุ่มเมืองไทย-ภัทร กสิกรไทย 6 สถาบันการเงินพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ กลุ่มเมืองไทย ภัทร กสิกรไทย ประกอบด้วย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง