ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กลุ่มทิสโก้เผยผลประกอบการ ครึ่งแรกปี 2562 กำไรสุทธิ 3,528 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

กลุ่มทิสโก้รายงานผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 3,528 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่กำไรสุทธิไตรมาส 2/2562 มีจำนวน 1,798 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.2%

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mr.Suthas Ruangmanamongkol, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 3,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องจากภาระการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง ตามระดับสำรองส่วนเกินที่มีเพียงพอ ส่วนรายได้จากธุรกิจหลักชะลอตัวลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขายธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อที่เข้มงวดขึ้น และสภาวะตลาดทุนที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ยังสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ให้อยู่ในระดับสูงที่ 19% ขณะที่ยังมีระดับฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงถึง 23.4%

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังคงเดินหน้าขยายการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ภายใต้การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านความร่วมมือระหว่างสายงาน และความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือ (Cross-selling) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่จากนี้จะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"กลุ่มทิสโก้ยังคงดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการเป็นผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงินการลงทุน การประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ เพราะตอนนี้โจทย์ความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น ไม่ใช่แค่การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น แต่ยังต้องการดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทุกช่วงของชีวิตด้วย ที่ผ่านมาทิสโก้มีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความหลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุด และเรายังเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างเข้มข้นให้สามารถแนะนำลูกค้าได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือจากความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม ตามหลัก Market Conduct ของทางการ ซึ่งในครึ่งปีหลังก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆ ทยอยออกมาแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่อง" นายสุทัศน์ กล่าว

สรุปผลประกอบการงานงวดไตรมาส 2/2562 และงวดครึ่งปี 2562

ผลการดำเนินงานของกลุ่มทิสโก้งวดไตรมาส 2 ของปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง โดยในไตรมาสนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวลดลงจากการโอนขายสินเชื่อส่วนบุคคล และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยชะลอตัวลง ทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุนตามสภาวะตลาดทุนที่ผันผวน ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามกลยุทธ์ Cross-selling และการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและค่าบริจาคเงินการกุศล ทั้งนี้ บริษัทตั้งสำรองหนี้สูญลดลงตามคุณภาพของสินเชื่อ และระดับสำรองส่วนเกินที่เพียงพอ

สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นจำนวน 3,528 ล้านบาท จากการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง โดยรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนชะลอตัวลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อไตรมาส 1 ปี 2562

สำหรับเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวน 241,215 ล้านบาท อ่อนตัวลง 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ดี ธุรกิจหลักของกลุ่มทิสโก้ยังคงสามารถเติบโตได้ดี ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งขยายตัว 0.7% ตามอุปสงค์ในประเทศที่เติบโต ประกอบกับสินเชื่อจำนำทะเบียน ภายใต้แบรนด์ "สมหวัง เงินสั่งได้" ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 4.9% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจและการขยายสาขาสำนักอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นผลตามฤดูกาล ในขณะที่บริษัทยังคงรักษาระดับเงินสำรองหนี้สูญที่เพียงพอ โดยอัตราส่วนของเงินสำรองรวมของธนาคารต่อสำรองพึงกันตามเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงสูงถึง 209%

ธนาคารทิสโก้ยังคงรักษาระดับฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดทั้งปี โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 23.4% สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 11.0% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 18.5% และ 5.0% ตามลำดับ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มทิสโก้ขนโปรโมชั่นร่วมออกบูธในงาน “Set in the City”

“ธนาคารทิสโก้ - บลจ. ทิสโก้ – บล. ทิสโก้” ประสานพลังเป็นหนึ่งเดียว ร่วมตบเท้าออกบูธในงาน “SET in The City 2008” พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มเพื่อเพิ่มค่าเงินออม เพิ่มโอกาสและความมั่งคั่งในการลงทุนด้วยบริการที่หลากหลาย อาทิ...

ภาพข่าว: สัมมนากับกาชาดไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการ และ อารยา ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสภากาชาดไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว...

เอเอ็มดีปรับประมาณการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4

ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย—(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค.2548 บริษัทเอเอ็มดี (NYSE:AMD) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดขายช่วงไตรมาส 4 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 26 ม.ค.2547 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.239 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ขณะเดียวกันคาดว่า รายได้จากการดำเนินงานในช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง