ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) เริ่มซื้อขาย 12 ก.ค. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท มีนโยบายลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ประเภทศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานและศูนย์การประชุม โดยเข้าลงทุนครั้งแรกในไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 ก.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AIMCG"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AIMCG" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้

AIMCG จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี (2)โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพฯ อายุสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 13 ปี และ (3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร อายุสิทธิการเช่า 30ปี ซึ่งทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ โดยจะว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีประสบการณ์และมีความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีมาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด บริษัท เชษฐโชติ จำกัด และบริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามลำดับ

AIMCG เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน โดยจัดสรรหน่วยจำนวน 288 ล้านหน่วย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย2,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก ล้วนแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้ง ประกอบด้วย (1) โครงการยูดีทาวน์ จังหวัดอุดรธานี เป็นไลฟ์สไตล์มอลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดอุดรธานี ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างสปป. ลาว (2) โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด โดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งใจกลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของผู้ใช้บริการที่มีกำลังซื้อสูง เพราะตั้งอยู่ในทำเลที่มีอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยอยู่หนาแน่น โดยทำเลซอยทองหล่อถือเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่สำคัญของกรุงเทพฯ (3) โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร โดดเด่นด้านทำเลที่อยู่ติดถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ จึงกลายเป็นจุดพักระหว่างทาง ที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของมหาชัย และยังตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่และชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พักอาศัยย่านมหาชัยได้เป็นอย่างดี AIMCG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ AIMCG 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 15.63% บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ถือหน่วยทรัสต์ 5.03% และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 2.78% ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.aimcgreit.comและที่เว็บไซต์ www.set.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง