ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.วี ชวนลงทุนหุ้นทั่วโลก เปิดขาย IPO WE-GA5M จัดพอร์ตเชิงรุก ลดความเสี่ยง เน้นกลุ่มเติบโตจากปัจจัยพื้นฐาน เป้าหมายเลิกโครงการ 5%* ใน 5 เดือน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

"บลจ. วี เปิดขาย IPO กองทุน WE-GA5M วันที่ 2-10 ก.ค. 2562 ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ 5%* ใน 5 เดือน กระจายการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุนเชิงรุก เลือกหุ้นพื้นฐานดีระดับราคาน่าสนใจ มองปัจจัยกดดันการลงทุนเริ่มคลี่คลายและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เป็นปัจจัยหนุนหุ้นเทคโนโลยี, กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มธนาคารและกลุ่มเฮลท์แคร์"

"นางสาวงามนภา ธวัชโชคทวี" กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ("บลจ.วี") เปิดเผยว่า ด้วยภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุน ทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อาจยากขึ้นสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป บลจ.วี จึงขอแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนแบบเชิงรุกด้วยการกระจายการลงทุน(Asset Allocation) โดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ กับ กองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M) เปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ค. 2562

บลจ.วี เล็งเห็นว่า การจัดพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวนจากปัจจัยกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าและยังไม่มีความชัดเจน การจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนได้

"นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ "บลจ. วี" กล่าวว่า หลายๆ ปัจจัยการลงทุนข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนสูงขึ้นทั้งในด้านของราคาสินทรัพย์และสกุลเงินต่างๆ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาปัจจัยด้านสงครามการค้าระหว่างประเทศทั้งสหรัฐฯกับจีน , อินเดียและยุโรปได้ส่งผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจจากการส่งออกสูงอย่างกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยเรื่องความตรึงเครียดในตะวันออกกกลางหลังสหรัฐฯคว่ำบาตรอิหร่าน รวมไปถึงความไม่ชัดเจนเรื่องถอนตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit)

ทั้งนี้ ด้วยหลายปัจจัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นและข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง แต่ละวันมีผลทำให้เกิดความผันผวนของตลาดหุ้นและตลาดเงินอยู่บ่อยครั้ง การจัดพอร์ตการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและลดความเสี่ยงจากตลาด สะท้อนจากการโพสต์ทวิตเตอร์ของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ แต่ละครั้งที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลง ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดียวกัน โดยเฉพาะในยุคที่ข่าวสารจำนวนมากสามารถสื่อถึงกันอย่างรวดเร็ว การกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้จัดการกองทุน และจัดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตที่ดีจะสามารถช่วยให้การลงทุนบรรลุเป้าหมายได้

กองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M) มีเป้าหมายการเลิกโครงการ 5% ในระยะเวลา 5 เดือน เป็นกองทุน Fund of Fundเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี , หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคาร ทั่วโลกที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น และหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงมาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากจนมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุน ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลดีจากแนวโน้มการผ่อนคลายความรุนแรงลงของสงครามการค้าที่คาดว่าจะมีโอกาสการเจรจาจนมีข้อยุติได้ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ในระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ กองทุน WE-GA5M จัดพอร์ตแบบ Active Allocation เนื่องจากมองว่า ความผันผวนของราคาจากภาวะการลงทุนในปัจจุบันที่มีอยู่สูง การติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบและปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายได้ดีกว่าการซื้อแล้วถือ (buy and hold) ซึ่งหากภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์กองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุน

กองทุน WE-GA5M ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ 5% ใน 5 เดือน โดยจะเลิกกองทุนตามเป้าหมายเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ผ่านระดับ10.53 บาท ต่อหน่วยและ NAV รับซื้อคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10.50 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

ด้าน "นายอิศรา พุฒตาลศรี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน "บลจ.วี" กล่าวว่า "บลจ.วี" มองว่าปัจจัยความรุนแรงของสงครามการค้าที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงและการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพื่อกระตุ้นของเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นบางกลุ่ม เช่น กลุ่มหุ้นเทคโนโลยี , กลุ่มอุตสาหกรรม , กลุ่มธนาคารรวมถึงหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ ที่มีพื้นฐานดี ขณะเดียวกันการเจรจาการค้าที่ได้ผลออกมาในเชิงบวก ส่งผลบวกต่อหุ้นตลาดเกิดใหม่ที่ได้ประโยชน์จากการส่งออกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนซึ่งเมื่อพิจารณาระดับราคาหุ้นพบว่าราคาอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน เป็นโอกาสที่น่าลงทุน

ปัจจุบันเครื่องมือการลงทุนมีความหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกองทุนอีทีเอฟในต่างประเทศ ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและมีหลักทรัพย์กลุ่มเฉพาะเจาะจงให้เลือกลงทุนได้มาก ทำให้เป็นช่องทางการลงทุนที่เอื้อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะกับความผันผวนของตลาดได้ดี ทั้งนี้ ในช่วงแรกกองทุน WE-GA5M จะกระจายลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯผ่านกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund ในสัดส่วนประมาณ 40% ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนผ่านกองทุน Invesco China Technology ETF สัดส่วนประมาณ 20% ลงทุนหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ ผ่านกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund สัดส่วนประมาณ 10% นอกจากนี้กองทุนยังเลือกลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ผ่านกองทุน iShares MSCI Emerging Market ETF ประมาณ 20% และลงทุนในหุ้นอินเดีย ผ่านกองทุน iShares India 50 ETF ประมาณ 10%

ความแตกต่างของ กองทุน WE-GA5M จากกองทุนที่เน้นจัดพอร์ตการลงทุนทั่วไป คือ การจัดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงขณะเดียวกันจะโฟกัสกลุ่มที่มีการเติบโตจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีและราคาปรับตัวลงมาในระดับที่น่าสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการจัดน้ำหนักลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Flexibility) แต่เน้นลงทุนแบบมีเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์ตลาด (Focus on Specific) บนผลตอบแทนและความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return Approach)

" ปัจจุบันภาวะตลาดมีความผันผวนที่สูงมาก จากกระแสข่าวต่างๆ ที่ออกมาแต่ละวัน ส่งผลให้การลงทุนค่อนข้างจับจังหวะได้ยาก ดังนั้นการจัดพอร์ตด้วยการกระจายการลงทุนแบบเชิงรุก Active Allocation พร้อมด้วยการวิเคราะห์เลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีและระดับราคาน่าสนใจ โดยไม่อิงกับดัชนี จึงเป็นกลุยทธ์ลงทุนของกองทุน WE-GA5M ที่ บลจ.วี เชื่อว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายในระยะสั้นจากการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกได้" นายอิศรา กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ("บลจ.วี") โทรศัพท์ 02-648-1555 และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-648-1111

  • การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เป็นการประมาณการหรือรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้ ซึ่งหากกรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 5 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งใน

วันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 5 เดือนได้
  • เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งจำนวน ส่งผลให้มีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

SET เผยจัดสรรเงินฝากส่วนหนึ่งลงทุนในสินทรัพย์อื่น ช่วยเพิ่มผลตอบแทน โดยความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะยังคงฝากธนาคารเป็นหลัก

สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอรายงานการศึกษาผลตอบแทนจากการจัดสรรเงินออมไปลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ โดยยังคงมีเงินฝากประจำเป็นหลัก ยกกรณีตัวอย่างแบ่งเงินฝากธนาคารร้อยละ 20 ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี มีโอกาสได้ผลตอบแทนรวมทั้ง por...

กบข.เตรียมขยับพอร์ตลงทุนต่างประเทศ เน้นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงระยะยาว

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--กบข. กบข. เตรียมขยับพอร์ตการลงทุนต่างประเทศ เน้นกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงลดความผันผวนระยะยาว นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยถึงทิศทางการขยายการลงทุนในต่างประเทศว่า ขณะนี้ กบข. กำลังเตรียมแผนที่จะขยายการลงทุนไปในต่างป...

รายงานความเสียหายจาก คลื่นยักษ์ถล่มภาคใต้ Non-motor บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--เมืองไทยประกันภัย รายงานความเสียหายจาก คลื่นยักษ์ถล่มภาคใต้ Non-motor บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด จังหวัดกระบี่ 1. ผู้เอาประกันภัย สีลันตา รีสอร์ท สถานที่เอาประกันภัย เกาะสีลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ประเภทการประกันภัย ความเสี่ยงภัยทุกชน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง