ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รายงาน การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนใน SET ปี 2561 ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทสรุปผู้บริหาร
  • ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจดทะเบียนจำนวน 231 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือคิดเป็น 44% ของบริษัทจดทะเบียนใน SET เพิ่มขึ้นจาก 226 บริษัทในปีก่อนหน้า โดยในทุกอุตสาหกรรม และบริษัททุกขนาดมีการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน โดยเมียนมามีจำนวนบริษัทไปลงทุนมากที่สุด ตามด้วย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
  • ในปี 2561 บริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศรวม 1.99 แสนล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในรอบ 8 ปี และคิดเป็น 19% ของเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนในต่างประเทศไม่ทำให้การลงทุนในประเทศลดลง ในทางตรงข้ามมูลค่าเงินลงทุนในประเทศอยู่ที่ระดับ 8.18 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน
  • ในปี 2561 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศสูงที่สุด ตามด้วยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นสัดส่วน 50% และ 23% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดตามลำดับ บริษัทขนาดใหญ่ยังคงใช้เงินลงทุนมากที่สุด โดย 89% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดเป็นของบริษัทในกลุ่ม SET50 บริษัทจดทะเบียนส่งเงินไปลงทุนมากในยุโรปมากที่สุด ตามด้วยอาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วน 57% และ 19% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดตามลำดับ นอกจากนี้ 84% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ ในจำนวนนี้ 56% เป็นการลงทุนที่เน้นการขยายตลาดใหม่ อีก 28% เน้นการขยายฐานการผลิต
  • ในปี 2561 รายได้จากต่างประเทศซึ่งรวมรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศและรายได้จากการส่งออกของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานข้อมูลทั้งหมด 249 บริษัทเติบโตเฉลี่ย 15.7% จากปีก่อนสูงกว่ารายได้ในประเทศที่เติบโตเฉลี่ย 8.1% จากปีก่อนส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ระดับ 30.9% เพิ่มขึ้นจาก 29.4% ในปีก่อน ทั้งนี้แหล่งรายได้หลักมาจากประเทศในเอเชียโดยคิดเป็น 65% ของรายได้จากต่างประเทศทั้งหมดในปี 2561
  • เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นรายบริษัท ผู้วิจัยจึงได้จัดทำรายชื่อบริษัทที่ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และ/หรือมีรายได้จากต่างประเทศ (Economic Exposure Universe) สำหรับปี 2561 มีบริษัทใน SET และ mai ที่จัดอยู่ในGlobal Economic Exposure Universe จำนวน 331 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 322 บริษัท ในปีก่อน

Disclaimer: ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปใช้อ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่เห็นสมควร


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง