ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดเดือนมีนาคม และรายงานงบการเงินฉบับเต็มประจำปี 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้รายงานผลประกอบการประจำ ไตรมาสและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

"ทุกวันนี้อาลีบาบากำลังกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายตรงกับการบริโภคในชีวิตประจำวันของประเทศจีนมากยิ่งขึ้น ฐานลูกค้าของเราเติบโตไปอยู่ที่ 654 ล้านคนต่อปี และยังได้ขยายตลาดของเราไปยังเมืองที่ด้อยพัฒนา" นาย แดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว "ธุรกิจเทคโนโลยีคลาวด์ ข้อมูล และค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของเราทำให้เราสามารถเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนและในอีก หลายประเทศเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวของเรา"

"เราได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่แข็งแกร่งและงบการเงินประจำปีที่ยอดเยี่ยม ซึ่งนำโดยการเติบโต ของรายได้ในงบการเงินประจำปีที่ 51% รวมถึงการเติบโตและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่แข็งแรงในระบบ นิเวศของเรา หากไม่นับรวมผลกระทบจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ รายได้รวมจะเติบโต 39% เมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า" แมกกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว "ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กำไรและกระแสเงินสดของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของเรา และยังสามารถลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ ให้กับลูกค้าของเรา การลงทุนเหล่านี้ได้ขยายตลาดที่เรามีอยู่และวางตำแหน่งของเราให้ดีพร้อมสำหรับการ เติบโตในระยะยาว เมื่อมองไปถึงงบการเงินประจำปี 2563 เราคาดหวังว่าจะมีรายได้มากกว่า 500,000 ล้านหยวน ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมั่นใจและแรงผลักเชิงบวกของเราในวันข้างหน้า"

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

 • รายได้รวม 93,498 ล้านหยวน (13,932 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
 • ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 654 ล้านคน เพิ่มขึ้น 18 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 721 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งสูงกว่าในเดือนธันวาคมของปี 2561 ถึง 22 ล้านคน
 • กำไรจากการดำเนินการ 8,765 ล้านหยวน (1,306 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการชำระเงินในคดีฟ้องร้องของเราในระดับสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาจำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 25,166 ล้านหยวน (3,750 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น 27,484 ล้านหยวน (4,095 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจ Marketplace-based ของเรา (อ่านคำนิยามได้ในท้ายผลประกอบการ) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 34,688 ล้านหยวน (5,169 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 25,830 ล้านหยวน ( 3,849ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 23,379 ล้านหยวน (3,484 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 20,056 ล้านหยวน (2,988 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 9.84 หยวน (1.47 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 8.57 หยวน (1.28 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18,553 ล้านหยวน (2,764 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 10,714 ล้านหยวน (1,596 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลที่น่าสนใจจากงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

 • รายได้รวม 376,844 ล้านหยวน (56,152 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า หากไม่รวมผลกระทบของการควบรวมธุรกิจและเข้าซื้อกิจการ รายได้รวมจะเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
 • ยอดผู้บริโภคในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราสูงถึง 654 ล้านคน เพิ่มขึ้น 102 ล้านคนเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 721 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้น 104 สูงกว่าในเดือนมีนาคมของปี 2561
 • ยอดขายสินค้ารวมของตลาดค้าปลีกในประเทศจีนอยู่ที่ 5,727 พันล้านหยวน (853 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีงบการเงินประจำปี 2562 คิดเป็นอัตราเติบโต 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หากไม่รวมคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้า ยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ของตลาดค้าปลีกในประเทศจีนเติบโตขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทาง Tmall เพิ่มสูงขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนยอดขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทาง Taobao เพิ่มสูงขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กำไรจากการดำเนินการ 57,084 ล้านหยวน (8,506 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 121,943 ล้านหยวน (18,170 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น 136,167 ล้านหยวน (20,290 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆ ที่ปรับปรุงในธุรกิจ Marketplace-based ของเราที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 161,589 ล้านหยวน (24,078 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 87,600 ล้านหยวน (13,053 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 80,234 ล้านหยวน (11,955 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 93,407 ล้านหยวน (13,918 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 33.38 หยวน (4.97 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 38.40 หยวน (5.72 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
 • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 150,975 ล้านหยวน (22,496 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 104,478 ล้านหยวน (15,568 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวลือเป็นจริง!!! กลุ่ม อาลี บาบา กรุ๊ป จับมือ AJD เป็นพันธมิตรร่วลงทุน ลุยธุรกิจโลจิสติกส์-อีคอมเมิร์ซในไทยใช้เป็นฐานรุกตลาดเออีซี

  YTO Express บริษัทยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์ครบวงจรของจีน ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ "อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง" ภายใต้การบริหารของ "แจ๊ค หม่า" มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศจีน จับมือ AJD "พระเอกตัวจริง" เจ้าตลาดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย...

  ก.ล.ต. สั่งให้ DTM ชี้แจงรายการแก้ไขงบการเงิน

  กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--ก.ล.ต. ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) ("DTM") ชี้แจงรายการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2547 ซึ่งตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ สังกัดบริษัท อาร์เอสเอ็ม เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด และให้นำส่งคำชี้แจงพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำ...

  สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

  กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง