ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การเงินธนาคาร ฉบับ เม.ย.62 เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี ธ.กรุงเทพครองแชมป์ Bank of the Year 2019

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of the Year ธนาคารกรุงเทพ ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2562 Bank of the Year 2019 ธนาคารกสิกรไทย นั่งอันดับ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ รั้งอันดับ 3

การเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2562 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2562 หรือ Bank of the Year 2019 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2562

โดยธนาคารกรุงเทพสร้างกำไรสุทธิได้สูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 35,329.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,321.26 ล้านบาท หรือ 7.03% จากปี 2560 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 18.51 บาท นอกจากนี้ ยังเน้นการมีเสถียรภาพและความมั่นคงโดยตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 147,588.43 ล้านบาท คิดเป็น 7.08% ของสินเชื่อรวม สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) 17.96% แบ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ระดับ 16.43% และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ที่ระดับ 1.53%

สำหรับนโยบายของธนาคารกรุงเทพ ในปี 2562 ธนาคารยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน" โดยให้ความสำคัญกับการเป็นเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงใจและยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารได้สนับสนุนและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และพัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริการบริหารจัดการเงินสดและสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ

ด้านกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารเร่งปรับปรุงการให้บริการทุกช่องทางเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า และขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของบริการวางแผนจัดการสินทรัพย์ ส่วนกลุ่มลูกค้าธุรกิจในต่างประเทศ ธนาคารจะมุ่งสนับสนุนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค และขยายฐานลูกค้าที่เป็นเครือข่ายธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงลูกค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาค

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการกลุ่มฟินเทคและผู้นำเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านบริการธนาคารดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการลูกค้าในหลากหลายช่องทาง และนำนวัตกรรมและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อันดับ 2 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 182,231.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 2 รวม 38,459.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,120.87 ล้าบาท หรือ 12% ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,155,090.81 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 16.07 บาท และมูลค่าหุ้นทางบัญชี 154.82 บาท สูงเป็นอัน 2 ของระบบธนาคารพาณิชย์

ในปี 2562 ธนาคารกสิกรไทยได้กำหนดภารกิจสำคัญ ได้แก่ การเดินหน้าสร้างการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้า การสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ พร้อมการบูรณาการทุกมิติของทีมงาน และการผนึกกำลังกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้บริการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ พร้อมรองรับลูกค้าทั้งบนแพลตฟอร์มของธนาคาร-ผ่าน K PLUS และบนการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น

สำหรับการดำเนินธุรกิจข้ามประเทศ ธนาคารให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงลูกค้าธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CCLMVI ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยธนาคารมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มการชำระเงินแห่งภูมิภาคเพื่อสร้างความสะดวกสบายและเข้าถึงผู้บริโภครายย่อยในภูมิภาคผ่านแพลตฟอร์มของธนาคาร

ในส่วนของการสร้างนวัตกรรมใหม่ ธนาคารยกระดับขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับพันธมิตรผ่านนวัตกรรมแห่งความร่วมมือ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. Open Banking API ที่เชื่อมต่อบริการของธนาคารและพันธมิตร โดยสะดวกและปลอดภัย 2. K PLUS Business Platform นิยามใหม่ของ K PLUS จากการเป็นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสู่การเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่เอื้อให้พันธมิตรสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างบริการในรูปแบบดิจิทัล และ 3. Innovation Sandbox สนามทดลองเพื่อรองรับการทดสอบไอเดียทางนวัตกรรมใหม่ ๆ ของพันธมิตรโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า

อันดับ 3 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ใน โดยมีกำไรสุทธิ 40,067.56 ล้านบาท ลดลง 3,084.34 ล้านบาท หรือ 7.15% และมีสินทรัพย์รวม 3,187,339.62 ล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ธนาคารมุ่งเน้นต่อยอดโครงการ SCB Transformation และยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down) โดยนำขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลและด้านข้อมูลมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการลงทุนสำหรับอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยการจับมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีผ่านหน่วยงานภายในและบริษัทในเครือของธนาคาร ทั้งบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ จำกัด ที่ดำเนินกลยุทธ์การขยายขอบข่ายทางเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น Blockchain ปัญญาประดิษฐ์ และการลงทุนในรูปแบบ Venture Capital เฟ้นหาและเรียนรู้จากบริษัทเทคโนโลยีรวมถึงสตาร์ตอัพทั่วโลก เพื่อนำมาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

และบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้งแผนก SCB10X ขึ้นมาใหม่เพื่อมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ ผ่านโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า

อันดับ 4 ธ.ทิสโก้ อันดับ 5 ธ.ธนชาต อันดับ 6 ธ.กรุงไทย อันดับ 7 ธ.กรุงศรีอยุธยา อันดับ 8 ธ.เกียรตินาคิน อันดับ 9 ธ.ทหารไทย อันดับ 10 ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ อันดับ 11 ธ.ไอซีบีซี (ไทย) อันดับ 12 ธ.ยูโอบี อันดับ 13 ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และ อันดับ 14 ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุนผู้ประสบภัยสึนามิ มุ่งช่วยเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ โดยเปิดบัญชี "ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางบัญชีเลขที่ 111-3-05400-9 นั้น...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง