ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กลุ่ม KTIS - GGC เซ็นกู้กรุงไทย 5,200 ล้านบาทลุยโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เต็มสูบ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

ไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทยตามแนวนโยบาย Bioeconomy "โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากแบงก์กรุงไทยในวงเงิน 5,200 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงหีบอ้อย โรงงานผลิตเอทานอล และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ชี้โครงการนี้ส่งผลดีต่อชาวไร่อ้อยหลายพันครัวเรือน จ้างงานนับพันอัตรา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และภาพรวมทั้งประเทศ เพราะสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ระหว่างบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) กับธนาคารกรุงไทย ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ในเฟสแรก

ทั้งนี้ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ระหว่าง บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KTIS ถือหุ้น 100% กับบริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เป็นการผนึกจุดแข็งของผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม KTIS ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างอ้อย และกลุ่ม GGC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งนับได้ว่าโครงการนี้เป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนใกล้เคียงก็จะมีเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้ อ้อยที่จะนำมาหีบเพื่อส่งน้ำอ้อยเข้าสู่โรงงานเอทานอลแห่งใหม่นี้ จะแยกจากอ้อยที่นำส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในกลุ่ม KTIS โดยจะมีพื้นที่ปลูกอ้อยของชาวไร่คู่สัญญาเพิ่มขึ้นประมาณ 240,000 ไร่ คาดว่าจะผลิตอ้อยได้ 2.4 ล้านตันต่อปี

นายประพันธ์กล่าวว่า การลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์เฟสแรก จะใช้เงินลงทุนรวมไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงาน 3 โรง ได้แก่ โรงหีบอ้อย กำลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน โรงผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง โดยแหล่งเงินทุนของโครงการนี้จะมาจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นฝ่ายละไม่เกิน 1,300 ล้านบาท รวมเป็น 2,600 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ

"โครงการนี้จะมีผลดีหลายประการต่อเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศชาติ ทั้งการเพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยหลายพันครัวเรือน การจ้างงานในช่วงการก่อสร้างนับพันอัตรา โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2562 และดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS กล่าว และเสริมว่า สำหรับโครงการผลิตเอทานอลนี้ในระยะแรกจะจำหน่ายเอทานอลให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม แต่ในระยะที่ 2 จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในวงเงิน 10,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อนำเอทานอลที่ได้จากการลงทุนในเฟสแรกไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าในธุรกิจเคมีชีวภาพและ/หรือพลาสติกชีวภาพต่อไป

นายประพันธ์กล่าวด้วยว่า โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์มีประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทางเศรษฐกิจนั้นจะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และแรงงานในพื้นที่ที่จะเข้ามาทำงานในโรงงาน ทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้น ด้านสังคม ทำให้แรงงานในชุมชนไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวจะเข้มแข็งขึ้น และด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะเห็นได้ชัดเจนมากตั้งแต่กระบวนการผลิตของโรงงานหีบอ้อยและโรงงานเอทานอลที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำให้ไม่เกิดของเสียออกสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียหรือฝุ่นควันต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี Carbon Credit ที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลดมลพิษ ทั้งในไร่อ้อยและในโรงงาน โดยจะแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ด้วยการใช้รถตัดอ้อย และรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อิตัลไทยฯ เตรียมความพร้อมโครงการโรงผลิตไฟฟ้า กำแพงแสน

เกษม จันทร์ประเทศ Department Manager แผนก Power Gen Service พร้อมทีมงานแผนก Power Gen I กลุ่มธุรกิจพลังงานและการขนส่ง บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมเดินทางไปโรงงาน JD Power ประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจสอบความพร้อมการประกอบตู้ container...

“เคทีบี ลีสซิ่ง” ต่อยอดความสำเร็จลุยตจว. จัด “ ไปช้อป ไปแบงก์กรุงไทย” กระตุ้นยอดขาย

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการจัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี “มหกรรมสินค้าเติมเต็มความสุข กับสินเชื่อแสนสบายจากเคทีบี ลีสซิ่ง” ล่าสุด บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารถือหุ้น 100 %...

ไทยออยล์รุกศึกษาตั้งโรงงานเอทานอลขนาดใหญ่รองรับการผลิตแก๊สโซฮอล์ให้กับประเทศ

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--บมจ.ไทยออยล์ บมจ.ไทยออยล์ ฝ่ากระแสเอทานอลขาดแคลน เตรียมลู่ทางจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลขนาดใหญ่จากมันสำปะหลัง หวังผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อลดสัดส่วนการใช้น้ำมัน พร้อมสบช่องช่วยเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจร อีกทั้งสนั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง