ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษ ฟรี...ค่าบริการตรวจรายงาน เครดิตสกอริ่ง เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 62 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง สอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ร่วมสนับสนุนบริการทางการเงินสำหรับ SMEs และประชาชนทั่วไป

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : เครดิตบูโรสอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ร่วมสนับสนุนบริการทางการเงินสำหรับ SMEs และประชาชนทั่วไป มอบสิทธิพิเศษสำหรับบุคคลธรรมดาที่มาตรวจรายงานข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะได้รายงานเครดิต สกอริ่ง (คะแนนเครดิต) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จะไม่เสียค่าบริการในส่วนนี้ สิทธิพิเศษนี้เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า "เครดิตบูโรได้พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยจัดให้มีบริการรายงาน "เครดิตสกอริ่ง" หรือคะแนนเครดิตของลูกค้าสถาบันการเงินรายใดรายหนึ่งว่า ปัจจุบันมีเครดิตทางการเงินเป็นอย่างไรทำให้สามารถคาดการณ์การชำระคืนสินเชื่อในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยื่นขอสินเชื่อ เมื่อท่านมาตรวจรายงานข้อมูลเครดิต (ค่าบริการ 100 บาท) และมีความประสงค์จะได้รายงานเครดิตสกอริ่ง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอสินเชื่อ ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2, สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงและ BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) สำหรับสิทธิพิเศษในครั้งนี้เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น เพียงยื่นบัตรประชาชนของตนเอง และรอรับผลได้ทันที เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจจากบุคคลอื่น)"

ผู้จัดการใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่า "ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้เครดิตบูโรจัดทำและให้บริการเครดิตสกอริ่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และได้ให้บริการเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2559 การให้บริการดังกล่าวได้มีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายการประกอบทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) และเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 รวมทั้งจากการปฏิรูปกฎเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินคล่องตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการ โดยสนับสนุนให้ SMEsและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ โดยเฉพาะเครดิตสกอริ่งจากเครดิตบูโร"

ทั้งนี้ ประโยชน์ของเครดิตสกอริ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เพิ่มโอกาสให้คนที่เป็นลูกค้าได้รับบริการสินเชื่อ ที่สอดคล้องกับข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้และพฤติกรรมการชำระหนี้ของตนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความรู้ที่จะไม่สร้างความเสี่ยงทางการเงินให้แก่ตนเองเกินสมควร ตลอดรวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องทางการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เครดิตบูโรเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของระบบสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะมีข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเครดิตที่นำมาใช้ในการจัดทำและคำนวณเครดิตสกอริ่งเป็นข้อมูลเครดิตที่เครดิตบูโรได้รับจากสถาบันการเงินสมาชิกและมีอยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ณ ขณะเวลาที่เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือเปิดเผย เครดิตสกอริ่ง โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ เครดิตสกอริ่ง เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยซึ่งสถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณา วิเคราะห์สินเชื่อ หรือออกบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่จะพิจารณานำมาใช้หรือไม่ก็ได้ เครดิตบูโรไม่มีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดผลของการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อหรือการออกบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงินแต่ประการใดทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากผลเครดิตสกอริ่งในรายงานฉบับนี้ในการขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตหรือการอื่นใดของเจ้าของข้อมูล

สิทธิพิเศษนี้เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มาตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและมีความประสงค์จะได้รายงานเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง ได้แก่ 1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ 9.00-16.30 น. 2) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.และ 3) สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น. เพียงยื่นบัตรประชาชนของตนเอง และรอรับผลได้ทันที เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจจากบุคคลอื่น)"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เครดิตบูโร เปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโรใหม่ใจกลางเมือง “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร-สุขุมวิท 25” ณ อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท 25 ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมโปรโมชั่น “รักนะ...อย่าเยอะหนี้” ตรวจฟรีสาขาใหม่ในวันแห่งความรัก

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า “ในปี 2556 นี้เครดิตบูโรมีเป้าหมายมุ่งรณรงค์วัฒนธรรม “เช็ค ก่อน กู้” หรือตรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเองอย่างต่อเนื่อง...

เครดิตบูโร ปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจเช็คข้อมูลเครดิตเหลือ 100 บาท ลุ้นคลังไฟเขียวให้ผู้บริโภคตรวจเช็คเครดิตฟรีปีละครั้ง

เครดิตบูโร ปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจเช็คข้อมูลเครดิตเหลือ 100 บาท ลุ้นคลังไฟเขียวให้ผู้บริโภคตรวจเช็คเครดิตฟรีปีละครั้ง พร้อมดันเห็นชอบจัดทำเครดิตสกอริ่ง เครดิตบูโรเอาใจผู้บริโภค ปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจเช็คข้อมูลเครดิต บุคคลธรรมดาลงเหลือ 100 บาทจากเดิม 200 บ...

ธนาคารระดับโลกเชื่อใจแม็คดาต้าช่วยกู้ข้อมูล/ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค. 2548 Bank Nederlandse Gemeenten (บีเอ็นจี) ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการทางการเงินแก่ภาครัฐบาล ได้ทำการรวมสินทรัพย์ด้านการเก็บข้อมูล, ลดหน้าต่างการสำรองข้อมูลลงมากถึง 60 % และบรรลุ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง