ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศุลกากรจับมือ 4 ธนาคาร และตัวแทนรับชำระ ลงนาม MOU การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ของธนาคาร ATM รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ลดการใช้เงินสดและเช็ค ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ของธนาคาร ATM รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank) โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกรมศุลกากรโดยตรง ซึ่งเป็นการลดต้นทุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบกับกรมศุลกากรจะสามารถรับชำระค่าภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ ผ่านระบบ e-Payment ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรมศุลกากรก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในเบื้องต้น มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และตัวแทนรับชำระ (Non-bank) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ชำระผ่านระบบ Bill Payment รวมทั้งที่ชำระผ่านระบบการตัดบัญชีธนาคารยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมารับใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร อันเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมศุลกากร และธนาคารกรุงไทย ร่วมกันส่งเสริมระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของภาครัฐ (National e-Payment Master Plan) โดยนำเทคโนโลยีมาให้บริการกับลูกค้าและผู้ประกอบการ เพื่อลดธุรกรรมด้านเงินสดและเช็ค อันจะนำไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการและผู้ชำระภาษี ไม่ต้องนำเงินสดหรือเช็คไปชำระที่หน่วยงานศุลกากร ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ก็ไม่ต้องมีภาระในการนับเงินและนำเงินไปฝากที่ธนาคาร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินที่บริการ Krungthai Corporate Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการให้บริการ และการทำธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากร ผ่านระบบบริการจัดการทางการเงินของธนาคาร และเดินหน้าร่วมกันนำนวัตกรรมทางการเงินมาสนับสนุนนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อนำประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

สำหรับ นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ทางธนาคารกรุงเทพมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Bill Payment ซึ่งการพัฒนานี้เป็นการยกระดับการให้บริการครั้งสำคัญของกรมศุลกากรและผู้ให้บริการด้านการเงินเช่นธนาคาร ด้วยการเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีใบสั่งเก็บ, ใบขนสินค้า และ ใบแจ้งหนี้ให้แก่กรมศุลกากรจากช่องทาง Counter ธนาคารเพียงช่องทางเดียว ให้สามารถชำระเงินได้ทั้งที่ Counter ธนาคาร, ATM และ Bualuang mBanking นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ร่วมพัฒนาบริการให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงิน Bill Payment ผ่านทาง Online แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยทางธนาคารกรุงเทพเชื่อมั่นว่า โครงการนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการและส่งเสริมความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการของไทยให้เติบโตไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับกรมศุลกากร ช่วยให้สามารถตรวจสอบเอกสารการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสินค้านำเข้าส่งออกได้รัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยการรายงานผลแบบเรียลไทม์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระเงินทั้งกลุ่มธุรกิจห้างร้านและบุคคลทั่วไป ในการจ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารกสิกรไทย ได้ ทั้ง K PLUS และ K-Cyber ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อแนวทางการรับชำระภาษีอากรด้านการนำเข้าส่งออก (Bill Payment) เพื่อต่อยอดการพัฒนาและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในส่วนของนางสาวนาถฤดี บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย GTS Product Solution and Digital Platform ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกรมศุลกากร เพื่อดำเนินการตามนโยบาย Digital Customs ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาบริการที่เป็นดิจิทัลให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่ชำระเงินหรือชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร โดยใช้ช่องทาง SCB EASY App หรือ SCB ATM จะใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตลอดปี 2562 ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางการบริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีความยินดีที่จะได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมและบริการร่วมกับกรมศุลกากรต่อไปในมิติอื่น ๆ ในอนาคต

ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้จะสามารถให้บริการประชาชนด้วยการรับชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ค่าใบขนสินค้า ค่าใบสั่งเก็บและค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร ซึ่งมั่นใจได้ว่า บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มีความพร้อมในการเปิดให้บริการรับชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) เป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อีกทั้ง ยังสามารถช่วยให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ด้วยจำนวนจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่น ๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ รวมกว่า ๑๓,๐๐๐ สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการทำให้การชำระภาษีอากร เป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกขึ้น และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้บริการทุกท่านต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ วัน-ทู-โก คาดขยายฐานลูกค้าเพิ่มเดือนละแสนราย

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--คิธ แอนด์ คิน เคาน์เตอร์เซอร์วิสประกาศรุกเพิ่มบริการกลุ่มขนส่ง ประเดิมปี 48 จับมือ วัน-ทู-โก บุกตลาดโลว์คอสต์แอร์ไลน์ รับชำระค่าโดยสาร คาดฐานลูกค้าเพิ่มเดือนละกว่า 1 แสนคน นายประเสริฐ มนูพิบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการตลาดและพัฒนาธุรกิ...

ไทยพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุนผู้ประสบภัยสึนามิ มุ่งช่วยเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ โดยเปิดบัญชี "ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางบัญชีเลขที่ 111-3-05400-9 นั้น...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง