ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล สร้างโอกาสเยาวชนเข้าถึงดนตรีในการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดเครื่องดนตรีและแนวเพลงขับร้อง ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท สมัครถึง 2 ต.ค. นี้

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นอกเหนือจากบทบาทการส่งเสริมผู้ลงทุนและธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาสังคม ตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone" มุ่งมั่นให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยดนตรีถือได้ว่ามีคุณประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นองค์ประกอบของสังคม จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี และสามารถใช้ดนตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแก่สังคมไทยในระยะยาว

"ประโยชน์ของดนตรีไม่ได้จำกัดเพียงการแข่งขันหรือประกอบอาชีพ แต่ยังใช้ในการพัฒนาศักยภาพในหลากหลายด้าน ทั้งบุคลิกภาพ อารมณ์ และระบบความคิด ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ การเปิดให้เยาวชนได้นำดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จึงมีส่วนอย่างมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งเยาวชน ครอบครัว และสังคม" ดร. กฤษฎา กล่าวเพิ่มเติม

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขอขอบคุณ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านดนตรีแก่เยาวชนไทย และได้สนับสนุนการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ มาตลอดระยะเวลา 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2547) เวทีการประกวดนี้อาจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ SET เยาวชนดนตรีฯ เป็นการประกวดที่ไม่มุ่งเน้นเพื่อเอาชนะ แต่มุ่งที่ความสามัคคีเป็นสำคัญ เป็นเวทีเดียวที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีโดยไม่จำกัดชนิดของเครื่องดนตรี เป็นเวทีซึ่งให้การสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพด้านดนตรี ผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง และคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย

การประกวดตลอด 20 ครั้งที่ผ่านมา สร้างโอกาสให้เยาวชนกว่า 10,000 คน ได้ฝึกความสามารถตั้งแต่การส่งผลงานเข้าคัดเลือกจนถึงการแสดงบนเวที ในจำนวนนี้กว่า 3,000 คน ได้รับรางวัลจากการประกวด และมีเยาวชนหลายคนที่ก้าวสู่อาชีพด้านดนตรี ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อาทิ นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ รางวัลรองชนะเลิศกีตาร์คลาสสิค จากการประกวด Singapore International Guitar Festival & Competition ประจำปี 2016 นายต้นตระกูล แก้วหย่อง รางวัลชนะเลิศโปงลาง 1st Prizeประเภท Folk Instruments จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 12 นางสาวพิจาริน วิริยะศักดากุล รางวัลรองชนะเลิศขับร้อง จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 17 และ ด.ช. ชัยธวัช อติโภภัย รางวัลรองชนะเลิศเปียโน จากการประกวด Osaka International Music Competition ครั้งที่ 16

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรี ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครร่วมแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 2561 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 10-11 พ.ย. และชิงชนะเลิศ 9 ธ.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมที่www.music.mahidol.ac.th/set


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 25557

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวม...

เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประชันฝีมือเข้มข้น เตรียมลุ้นรอบรองฯระดับอุดมศึกษา 15 ม.ค. นี้ เพื่อชิงชนะเลิศเดือนก.พ.หน้า

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแข่งขันดนตรีระดับเยาวชนที่เปิดกว้างที่สุด "เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8" โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านรอบรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษ...

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ส่งค่ายเทป SMEs ประกวด Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมร่วมประกวดโครงการ Moot Biz เล็งธุรกิจค่ายเทปSMEsแนวดนตรีไทยประยุกต์ โรงเรียนสอนดนตรีSMEsหลักสูตรมาตรฐาน สากล เผยนำผลวิจัยค้นคว้าด้านดนตรีมาใช้ในการทำแผนธุรกิจส่งประกวด อาจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง