ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เตือนนักลงทุนอย่าชะล่าใจ เตรียมรับมือบอนด์ยีลด์ระยะยาวสูงกว่าคาด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--ทีเอ็มบี

TMB Analytics มองว่าแม้ตลาดจะคาดว่าบอนด์ยีลด์10ปีสหรัฐฯ จะทรงตัวในระดับต่ำต่อไปจากเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นช้า แต่ทว่านักลงทุนไม่ควรชะล่าใจ เพราะยังมีปัจจัยจากตลาดแรงงานที่ตึงตัวมากที่จะดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการซื้อพันธบัตรที่ลดลงของธนาคารกลางหลัก สวนทางกับการออกพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจหนุนให้บอนด์ยีลด์ 10ปีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นได้มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้บอนด์ยีลด์10ปีไทยที่นิ่งมานานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในภาวะปกติ เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น ผลตอบแทนพันธนบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ บอนด์ยีลด์ ของพันธบัตรระยะยาว เช่น บอนด์ยีลด์ 10 ปี ก็มักจะขยับสูงขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวร้อนแรงขึ้น แต่ทว่าเงินเฟ้อกลับยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้บอนด์ยีลด์ระยะยาวของสหรัฐฯขยับขึ้นค่อนข้างช้า

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงมองว่าเหตุการณ์นี้จะยังดำเนินต่อไป โดยคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าเงินเฟ้อจะเฉลี่ยเพียง 2.1% ในขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวถึง 3.6% เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนเกิดวิกฤติปี 2008 ที่เศรษฐกิจขยายเพียง 2.5% แต่เงินเฟ้ออยู่ระดับ 2%

อย่างไรก็ตาม TMB Analytics มองว่ายังมีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อสหรัฐจะปรับเพิ่มขึ้นและทำให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯสูงขึ้น โดยหากพิจารณาตลาดแรงงานสหรัฐฯจะเห็นว่าค่อนข้างตึงตัวมาก จากความต้องการแรงงานกว่า 6.7 ล้านตำแหน่งซึ่งสูงกว่าตัวเลขคนว่างงานที่ตอนนี้มีเพียง 6.3 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี จากแนวโน้มการแย่งแรงงานที่สูงขึ้น จะกดดันให้นายจ้างต้องปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น และทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นในที่สุด อย่างไรก็ดีด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างของเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไป ทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และ การเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจ E-commerce อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่เคยเป็นในอดีต แต่สุดท้ายแล้วเงินเฟ้อก็จะต้องค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอุปสงค์และอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในตลาด คงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาบอนด์ยีลด์ที่ปรับลดลงมีสาเหตุสำคัญมาจากความต้องการซื้อบอนด์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้มาตรการซื้อสินทรัพย์หรือการทำคิวอี (Quantitative Easing) ของธนาคารกลางหลักอย่าง Fed ECB และ BOJ ทำให้บอนด์ยีลด์10ปีสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงแตะจุดต่ำสุดราว 1.5% ในปี 2016 จากระดับ3.5% ก่อนการทำคิวอี แต่หลังจากนี้ธนาคารกลางหลักจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเริ่มจาก Fed ที่ปัจจุบันยุติการซื้อเพิ่มแล้ว ECB มีแผนจะเริ่มยุติการซื้อในช่วงปลายปีนี้ ในขณะที่ BOJ แม้ยังไม่มีแผนการยุติการซื้อที่ชัดเจนแต่ก็ลดปริมาณการซื้อบอนด์ลงต่อเนื่อง ความต้องการซื้อบอนด์สหรัฐในอนาคตจึงมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ ทั้งการลดภาษีเงินได้และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งย่อมทำให้รัฐบาลสหรัฐฯต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้น และเมื่อตลาดบอนด์ขาดผู้ซื้อรายใหญ่อย่างธนาคารกลางหลักไป แต่รัฐบาลมีความต้องการออกบอนด์เพิ่มขึ้น บอนด์ยีลด์สหรัฐฯจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่ยาก

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น TMB Analytics มองว่าบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐ จะเพิ่มสูงขึ้นได้ในระยะต่อไป โดยจะอยู่ที่ 3% 3.30% และ 3.50% ณ สิ้นปี 2018 2019 และ 2020 ตามลำดับ นอกจากนี้ บอนด์ยีลด์10ปีไทย ที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับการปรับตัวของบอนด์ยีลด์10ปีสหรัฐฯ จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าจะบอนด์ยีลด์10ปีไทยจะอยู่ที่ระดับ 3% 3.40% และ 3.65% ณ สิ้นปี 2018 2019 และ 2020 ตามลำดับ

ดังนั้น นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวทั้งสินทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งบอนด์ยีลด์10ปีสหรัฐฯและบอนด์ยีลด์10ปีไทยจะพุ่งสูงขึ้น แม้ตอนนี้จะยังทรงตัวในระดับต่ำก็ตาม โดยนักลงทุนอาจจะเริ่มมองหากลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่จะช่วยลดผลกระทบจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นบนผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

TMB Analytics ประเมินผลกระทบของวิกฤติการเงินกรีซต่อเศรษฐกิจไทย

วิกฤติการเงินกรีซจะส?งผลกระทบให?นักท?องเที่ยวเข?าไทยโดยรวมลดลงร?อยละ 1 การส?งออกของไทยจะถูกกระทบทั้งในด?านเงินบาทแข็งค?าขึ้น และ การแข?งขันกับผู?ส?งออกอื่นที่ต?องแย?ง ตลาดกัน เพื่อทดแทนอุปสงค?การนำเข?าของสหภาพยุโรปที่ลดลง วิกฤติกรีซส?งผลกระทบให? GDP...

สนช.จัดอบรมครู อาจารย์ และนักศึกษาวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างคุณธรรมคู่ความรู้

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กทม. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม. เปิดเผยว่า การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน นอกจากจะผลิตนักศึกษาวิชาชีพให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และตรงกับต้องการของตลาดแรงงานแล้ว...

Vendor News from the Asian Banker E-Newsletter (April 4, 2003)

RiskMetrics Group said it has acquired Arrakis, the analytics implementation and infrastructure underlying JPMORGAN CHASE's Morgan OnLine. RiskMetrics Group said it will assume control of the system's underlying technology, future technology development, ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง