ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

#ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มองโอกาสเข้าลงทุนตลาดหุ้นจีน มั่นใจพื้นฐานเศรษฐกิจแกร่ง สอดรับปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างความต่าง เน้นลงทุนหุ้น A-Share All Caps จับทุกจังหวะลงทุน เปิดตัวกองทุนไชน่า อิควิตี้ 3-11 ก.ย.นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แนะลงทุนตลาดหุ้นจีน มองจังหวะเข้าลงทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังมีโอกาสเติบสูง หลังประเมินภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ยังแข็งแกร่ง การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดการเงิน เพิ่มโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ มองความกังวลจากข้อขัดแย้งการค้าที่มากจนเกินควร ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับฐานสร้างโอกาสในการลงทุนหุ้นจีนบนระดับราคาที่เหมาะสม ดีเดย์ 3-11 กันยายน 2561 เปิดขายกองทุนเปิด 'ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้' เป็นครั้งแรก ชูจุดเด่นเป็นกองทุน Fund of Funds เน้นลงทุนหุ้น All Caps ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปตลาดการเงิน และหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่คาดว่าจะ Turnaround จากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โอกาสเพิ่มผลกำไร

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ทีมจัดการลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศจีนที่ยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แม้ว่าปัจจุบันประเทศจีนมีความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประเมินว่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นที่ไม่ส่งผลกระทบกับปัจจัยพื้นฐานและในกรณีที่เลวร้าย (Worse Case) คาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ไม่เกิน 0.5-1%

ทั้งนี้ เศรษฐกิจประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก และยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพมากขึ้นในระดับราว 6%ต่อปี จากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ การเน้นเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การควบคุมปริมาณในภาคการผลิต รวมถึงการพัฒนาโครงการเส้นทางสายไหมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนกับเครือข่ายเส้นทางการค้าประเทศอื่นๆ เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจ

ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนได้มีการปฏิรูปตลาดการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยโครงการต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงตลาดทุน การยกเลิกข้อจำกัดใการลงทุนบางประการ ทั้งนี้ในอดีตที่ตลาดหุ้นจีนถือเป็นตลาดที่นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม A-share ที่มีจำนวนหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดในจำนวนหุ้นจีนทั้งหมด เนื่องจากมีข้อกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติต้องลงทุนผ่านโควต้า QFII, RQFII และจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆ ที่กำหนด แต่ปัจจุบันภาครัฐได้มีการผ่อนคลาดกฎเกณฑ์บางส่วนในการลงทุน เพิ่มความน่าสนใจของหุ้นจีนในกลุ่มนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้การที่ MSCI ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นในกลุ่ม A-share เข้าในดัชนี MSCI Emerging Market ที่ระดับเป้าหมาย 16.2% ในปี 2563 โดยนำร่องจากการเพิ่มสัดส่วนหุ้น A-share 5% ของเป้าหมาย หรือที่ระดับ 0.8% ของดัชนีในปีนี้ คาดว่าในระยะถัดไป ยังมีโอกาสที่ Fund Flow จะไหลเข้าหุ้นจีนจากปัจจัยดังกล่าวอยู่

"ณ ปัจจุบันราคาหุ้นจีนก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยค่า P/E ของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ย (ราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น) ณ ปัจจุบัน ลดลงเหลือเพียง 10 เท่าเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีหุ้นทั่วโลก ในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีนยังมีแนวโน้มเติบโตสูง ทั้งนี้เมื่อทำการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าราคาหุ้นกลุ่ม Mid-Small Cap หรือหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจไม่แพ้หุ้นขนาดใหญ่และยังมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยในปี 2560 กลุ่มหุ้นขนาดเล็กมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นประมาณ 40% เทียบกับหุ้นขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10-20% เท่านั้น" นายวิน กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล กล่าวว่า จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวในวันที่ 3-11 กันยายน 2561 บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จึงกำหนดเปิดตัวกองทุนเปิด 'ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้' หรือ CIMB-Principal China Equity Fund (CIMB-PRINCIPAL CHEQ) เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Funds โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน

โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง-เล็ก เพื่อกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมในเกณฑ์ที่เหมาะสม เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund ที่ลงทุนในหุ้นจีนขนาดกลางและขนาดเล็กและจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียในสัดส่วนประมาณ 70% และกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก A50 ในกองทุน iShares FTSE A50 China Index ETF โดยจะมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ30% ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง

จากพอร์ตจำลองพบว่าพอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนในแต่ละปีได้อย่างเหมาะสม โดยพอร์ตจำลองสามารถสร้างผลตอบแทนในปี 2560 ได้20.1%, ปี 2559 ที่ -3.4% และปี 2558 ได้ 33.39% ดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบ (CSI500 Index 70% + FTSE A50 China Index 30%) ที่ 17.7%,-18.8% และ 23.28%ตามลำดับในขณะที่นับตั้งแต่กองทุนอ้างอิงจัดตั้ง (23 มกราคม 2557) ให้ผลตอบแทนได้ 37.5% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 1.9% หรือสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า +35.6% (ที่มา Bloomberg, ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561) (กองทุนที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ทั้งนี้ กองทุนหลัก CIMB-Principal China Direct Opportunities Fund บริหารงานโดยทีมงาน CIMB-Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีทีมจัดการลงทุนจาก CCB Principal Asset Management บริษัทจัดการในประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะเดียวกับการบริหารกองทุน (กองทุนอ้างอิง) CCB Principal CSI 500 Enhance Index ที่เข้าลงทุนในหุ้นจีนขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงและผลประกอบการและงบการเงินที่แข็งแกร่ง จุดเด่นการบริหารกองทุนคือ การใช้หลัก Quant Model ในการคัดเลือกหุ้นและประเมินสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเลือกลงทุนหุ้นรายตัว เช่น หุ้น Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd ผู้ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนที่มีกว่า 260 สาขาและมียอดขายเติบโตเฉลี่ย 12.96% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ที่มา Reuters, Bloomberg:ข้อมูล ณ มีนาคม 2561)

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล กล่าวเพิ่มเติมว่า แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนผ่านกองทุน CIMB-PRINCIPAL CHEQ เพื่อกระจายการลงทุนตามกลยุทธ์ Asset Allocation เพื่อจัดสัดส่วนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากตลาดหุ้นจีนมีการปรับฐานลงมาพอสมควร ทำให้ระดับราคาอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจลงทุน ในขณะที่เศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตต่อเนื่องและโอกาสการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน MSCIของนักลงทุนต่างชาติจะส่งผลดีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น มองเป็นโอกาสเข้าลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL CHEQ) เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 3-11 กันยายน 2561 ทุนจดทะเบียน3,000 ล้านบาท กำหนดวงเงินสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท สำหรับ นักลงทุนที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด โทร.02 686 9595 website www.cimb-principal.co.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ ได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ / กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

(กองทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งจาก สำนักงาน ก.ล.ต)

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานเปิดตัว บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อย่างเป็นทางการ

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ประธารกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานธนาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นางราชา นัวร์มา ออตมาน...

บลจ.บีที แถลงข่าวการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด” หรือ “CIMB-Principal Asset Management Company Limited”

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด” หรือ “CIMB-Principal Asset Management Company Limited” ในภาษาอังกฤษ หลังจากที่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง