ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นการปรับแบบงบการเงินบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศแบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือรายงานทางการเงินให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพที่ปรับปรุงใหม่

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงร่างประกาศแบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยงบการเงินใหม่นี้จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินและสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงของกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การปรับปรุงแบบงบการเงินซึ่งรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องจะครอบคลุมถึง การปรับปรุงชื่อรายการบัญชี คำอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งปรับปรุงการแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นในชั้นหลักการในช่วงต้นปี 2561 และได้นำความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจมาใช้ในการจัดทำร่างประกาศในครั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบของงบการเงินมีความกระชับมากยิ่งขึ้น

การปรับเกณฑ์ในครั้งนี้จะมีผลใช้บังคับกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความพร้อมสามารถเลือกปฏิบัติได้ก่อนกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail patana@sec.or.th จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความเข้าใจกรรมการตรวจสอบเรื่องผลกระทบต่องบการเงินหลังใช้มาตรฐานมัญชีใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชีแก่กรรมการตรวจสอบบจ. พร้อมเน้นให้กรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เพื่อช่วยการปฎิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิท...

การให้ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติอนุญาตให้ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange PLC : TFEX) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ บริษัท ...

ภาพข่าว: kgi บริจาคเงิน 20 ล้านช่วยผู้ประสบภัย

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--เคจีไอ ภาพข่าว นายแองเจลโล จอห์น ยิน คู ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 20 ล้านบาทให้แก่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ทางภาคใต้ ที่ทำเน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง