ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ. แอสเซท พลัส เชื่อกระแสดิสรัฟทีฟ (Disruptive) ยังคงเป็น Mega Trend ไปอีกนาน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--

บลจ. แอสเซท พลัส เชื่อกระแสดิสรัฟทีฟ (Disruptive) ยังคงเป็น Mega Trend ไปอีกนาน คลอดกองน้องใหม่ ASP-DISRUPTRMF เอาใจนักลงทุนที่ต้องการออมเงิน และ ลดภาษี เพื่อเกษียณอย่างมั่นใจ IPO 15-28 ส.ค. 2561

ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้วยกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (ASP-DISRUPT) บลจ. แอสเซท พลัส มั่นใจดิสรัปชั่น (Disruption) ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว เชื่อยังคงเติบโตระยะยาว คลอดกองแฝดน้องใหม่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ดสิรัปทฟี ออพพอร์ทูนิตี้ส์เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-DISRUPTRMF) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี เสนอขายครั้งแรก (IPO) 15-28 ส.ค. นี้

นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า กองทุน ASP-DISRUPT ได้รับการตอบรับอย่างมากจากนักลงทุน นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพื่อเอาใจนักลงทุนที่ต้องการสะสมเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่พอร์ตเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บลจ. แอสเซท พลัส ได้เสนอขายกองทุนเปิดแอสเซทพลัส ดสิรัปทฟี ออพพอร์ทูนิตี้ส์เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-DISRUPTRMF) โดยจุดเด่นของกองทุนนี้ คือการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเข้ามามีเปลี่ยนแปลง และ แทรกแซงการทำธุรกิจแบบเดิมโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive Innovation) มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดด ตามแนวโน้มพฤติกรรมการนิยมความรวดเร็ว และ สะดวกสบายของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้น กองทุน ASP-DISRUPTRMF ลงทุนในตราสารทุน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กลุ่มคมนาคมขนส่งและพลังงานแห่งอนาคต (Future Transportation and Energy) และกลุ่มไลฟ์สไตล์ดิสรัปชัน (Lifestyle Disruption) ที่จะเข้ามาสร้างนวัตกรรมเพื่อดิสรัปท์ (Disrupt) แต่ละอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

การลงทุนในกองทุน ASP-DISRUPTRMF ในช่วงนี้ ถือเป็นการเติบโตระยะเริ่มต้น หรือ Early Stage ดังนั้น นักลงทุนสามารถลงทุนสะสม เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมการเติบโตของธุรกิจดิสรัฟทีฟ (Disruptive Business) โดยกองทุนจะผสมผสานทั้งการลงทุนตรง ในหุ้นที่ผ่านการพิจารณาคัดสรรจากทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส การลงทุนใน ETF ที่มีแนวทางการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากกระแสดิสรัปชั่น (Disruptive Trend) และการกระจายการลงทุนไปในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นเฉพาะส่วนของการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ คาดว่าจะลงทุนในกองทุน AXA WF Framlington Digital Economy I USD ภายใต้การบริหารจัดการของ AXA Investment Managers บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพอใจจากกระแสดิสรัปทีฟในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่พร้อมลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนต่างประเทศและสามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้

ASP-DISRUPTRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพระดับความเสี่ยง 6 สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-DISRUPTRMF ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยมีกำหนดเสนอขายครั้งแรก 15-28 สิงหาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.assetfund.co.th หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

นักลงทุน "โปรดศึกษาคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน RMF เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กองทุน ASP-DISRUPTRMF มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน นักลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตรียม Work Shop คณะฯพัฒนาเศรษฐกิจการคลัง กทม.

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กทม. เริ่มประชุมนัดแรกของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังกทม. แนะตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สร้างขวัญกำลังใจข้าราชการกทม.และส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ เตรียมจัด Work Shop เพื่อวางยุทธศาสตร์ก่อนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ในเดือนมีนาคมน...

บลจ. แอสเซท พลัส เตรียมเปิดเสนอขาย "กองทุนรวมแอสเซทพลัสทวีกำไร 20/20" คาดการณ์ตลาดหุ้นเติบโตต่อเนื่องแต่ผันผวนตลอดปี

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--บลจ. แอสเซท พลัส บลจ. แอสเซท พลัส เตรียมเปิดเสนอขาย "กองทุนรวมแอสเซทพลัสทวีกำไร 20/20" (Asset Plus Target Fund 20/20 : ASP-TGF) ซึ่งเป็นกองทุนปิดที่มีระยะเวลาการลงทุนสูงสุด 20 เดือน และมีอัตราผลตอบแทนเป้าหมายประมาณ 20% หากบริหารได้ผลตอบแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง