ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.ศิลปากร จับมือกสิกรไทย ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิถีชีวิตที่ง่ายขึ้น

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ธนาคารกสิกรไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย จับมือธนาคารกสิกรไทย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกว่า 25,000 คน

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิถีชีวิตที่ง่ายขึ้น (Enhancing creativity by leading a simpler life) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในส่วนของงานวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดโครงการ SU CHANGE ด้วยแนวคิดที่ว่าความคิดสร้างสรรค์จะมาควบคู่กับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นกลุ่มที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้น platform ของการให้บริการจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย และสื่อสารกับคนในยุคดิจิทัลได้ และด้วยประสบการณ์ใหม่ที่นักศึกษาได้สัมผัส จะนำไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างธุรกิจ start up ซึ่งจะเจริญเติบโตไปพร้อมกัน เป็นการเตรียมคนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น หลักสูตรนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรวิทยาการข้อมูล เป็นต้น พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเป็นลำดับแรกตามนโยบาย Student First รวมถึงการพัฒนา Co-learning space และ Co-working space สำหรับการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา การจัด Maker space ให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างผลงานตามแนวคิดของตัวเองผ่านอุปกรณ์ทันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ (3-D printer) การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการ SU CHANGE ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้การสนับสนุน 3 ด้านด้วยกัน คือ

1.สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถลงทะเบียน ดูตารางเรียน การขอเอกสารต่าง ๆ และยังมีการแจ้งเตือนข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ประวัติการทำกิจกรรม การติดตามสถานะการขอเอกสารต่าง ๆ การขอความช่วยเหลือ (SOS) ดูตำแหน่งรถรางไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรกว่า 25,000 คน และยังส่งเสริมให้มีการชำระเงินด้วยคิวอาร์ โค้ดภายในศูนย์อาหาร และร้านค้าในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแทนการใช้เงินสด (Cashless Society)

นอกจากนี้ หอพัก ก็เป็นอีกโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้บริการในด้านอื่น ๆ ปัจจุบันมีหอพักนักศึกษากว่า1,300 ห้อง จึงมีการพัฒนาระบบหอพักเป็น feature หนึ่งในแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถดูสถานะห้องพัก จองห้องพัก ชำระค่าห้องพัก ติดตามข่าวสาร กิจกรรม สิทธิในการเข้าอยู่ต่อ การโหวตเลือกประธานหอพัก แจ้งงานซ่อมพร้อมแนบภาพอุปกรณ์ชำรุด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะใช้กับหอพักนักศึกษาแล้ว จะนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านพักของอาจารย์และบุคลากรที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีด้วย

2.ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพื้นที่ Co-Learning Space ในการจัดกิจกรรม สร้างผลงาน แสดงผลงาน และมีห้องประชุมย่อยให้กับนักศึกษา

3.ให้มุมมองในการทำธุรกิจแก่นักศึกษา โดยช่วยแนะแนวทางการนำผลงานออกแบบมาสู่ธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีอาชีพในสไตล์ของตัวเองในอนาคต

ผศ.ดร. วันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย เดิมคือ โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ซึ่งก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ และมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์ ใน 3 วิทยาเขต คือ วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งสิ้นกว่า 25,000 คน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"ทรู - ออเร้นจ์" สนับสนุนเจ็ตสกีไทยโกอินเตอร์ จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศ

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก ทรู จับมือ ออเร้นจ์ ร่วมผลักดันนักกีฬาไทยเทียบชั้นเวทีโลก สนับสนุนการแข่งขันเจ๊ตสกีชิงแชมป์ประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2548 พร้อมยกทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัยมาสร้าง ความสนุกสนานทั่วประเทศ เปิดฤดูกาลในวันที่ 26 ...

ภาพข่าว: ประกาศแต่งตั้ง นายจรุง ไชยสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ยูสเฮด ครีเอชั่น นายคาร์ล ไฮน์ บัวร์ ผู้จัดการ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีชรีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง นายจรุง ไชยสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม นายจรุง ไชยสิทธิ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากบริษัทฯ แล...

ภาพข่าว: นิสิตไอเดียดีจาก จุฬา มศว.มข. และม.รังสิต คว้ารางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ดีแทค นายธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มแฮปปี้ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) พร้อมพันธมิตรในวงการสื่อโฆษณาและดีไซน์ ร่วมประกาศผลและมอบรางวัลประลองสมองใน 5 ประเภทกับโครงการ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด" ภายหลังการขับเคี่ยวด้านค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง