ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว เตรียมนำร่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการนำร่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตนและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการกู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้ ร่วมกันพัฒนา ทดสอบ และนำร่องการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริการด้านการกู้ยืมของ กยศ. รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย และยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม ในด้านบุคลากรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นการนำร่องใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ซึ่งเริ่มต้นเป็นโครงการแรกของประเทศไทย

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ETDA ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ National Digital ID ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนระบบผ่าน Federation proxy ไปยัง National Digital ID Platform ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศในการให้บริการแก่สังคมและประชาชน ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำร่องการใช้บริการ ETDA Connect เพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐาน OpenID Connect Protocol สำหรับให้บริการแก่องค์กรภาครัฐ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่มีความร่วมมือจนเกิดเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ETDA กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความร่วมมือ ในครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการกู้ยืมเงินจาก กยศ. และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาลด้วย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เตรียมนำร่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. สามารถบริหาร-จัดการข้อมูลบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการแรกของประเทศไทย โดยเป็นการดำเนินงานกาทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำนวยความสะดวก ความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานอันเป็นผลอันดีแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ไอซีที เผยความคืบหน้าตั้ง 2 องค์การมหาชนในกำกับ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่...

กรุงไทยแจ้งผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รีบชำระหนี้ภายใน 5 ก.ค.

กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยส่งจดหมายแจ้งยอดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2545 ซึ่งครบกำหนดต้องชำระคืนหนี้งวดแรกในปีนี้ จำนวน 276,697 ราย ย้ำให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อเริ่มผ่อนชำระหนี้ภายในวัน...

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมศว.

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ รศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ บรรยายให้ความรู้กับนิสิตและนักศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) กว่า 200 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง