ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.กสิกรไทย เชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานหุ้นไทยยังดี สงครามการค้ากระทบจำกัด แนะทางเลือกลงทุนแบบผสม ชูกอง K-PLAN2 / K-PLAN3 ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--บลจ.กสิกรไทย

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกให้ปรับตัวลดลงรวมถึงตลาดหุ้นไทย โดยดัชนี SET Index ปรับลดลงต่ำกว่า 1,700 จุด บวกกับแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเนื่องนับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ประกาศขึ้นดอกเบี้ยและยังส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นรวม 4 ครั้งภายในปีนี้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในแง่ของเม็ดเงินลงทุนที่ไหลออกจากกลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ โดยในส่วนของตลาดหุ้นไทยซึ่งถือว่ามีราคาค่อนข้างแพงก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน

"สถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าเป็นความกังวลของตลาดในระยะสั้น ซึ่งที่ผ่านมาปัจจัยเรื่องสงครามการค้ามีผลกระทบต่อไทยค่อนข้างจำกัด และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทย สาเหตุหลักน่าจะมาจากความกังวลของตลาดต่อแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวและรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ค่อนข้างสูง อาจเป็นโอกาสทยอยสะสมการลงทุนในหุ้นไทยเพิ่มเติมได้ โดย มองแนวรับไว้อยู่ที่ 1,600-1,650 จุด ส่วนผู้ที่รับความผันผวนระยะสั้นไม่ได้ แนะนำให้ชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจน ทั้งนี้บลจ.กสิกรไทยยังเชื่อว่าหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวกลับขึ้นมาได้ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ โดยยังคงเป้าหมายดัชนีปลายปีนี้อยู่ที่ระดับ 1,800 - 1,850 จุด บนปัจจัยพื้นฐานที่ระดับ P/E ปี 2561 ประมาณ 16.3-16.8 เท่า" นางสาวธิดาศิริกล่าว

นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า บลจ.กสิกรไทยขอนำเสนอทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะในหุ้นเพียงอย่างเดียว อาจเลือกลงทุนกับกองทุนที่มีนโยบายแบบผสมแทน ได้แก่ กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN 3) ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Multi-asset) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทองคำ โดยกองทุนจะลงทุนหุ้นสูงสุดไม่เกิน 55% และลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเพิ่มลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง แต่ยังต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางอาจเลือกลงทุนกับกองทุนเปิด เค แพลน 2 (K-PLAN 2) ซึ่งจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นรองลงมา โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% ของ NAV

ด้านผลการดำเนินที่ผ่านมาของกองทุน K-PLAN3 สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับ Top Quartile อย่างสม่ำเสมอ โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค 2561 มีผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 6.68% ต่อปี และผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 4.99% ต่อปี ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 6.78% ต่อปี และ 4.48% ต่อปี ตามลำดับ ส่วนกองทุน K-PLAN2 มีผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 3.99% ต่อปี และผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 3.15% ต่อปี ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.25% ต่อปี และ 3.22% ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้กองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 ยังเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูลจาก Morningstar(R) วันที่ 31 พ.ค.61)

ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 ของบลจ. กสิกรไทย สามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท โดยขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถาม KAsset Contact Center 0 2673 3888

กองทุน         3 เดือน   6 เดือน   1 ปี (ต่อปี)   3 ปี (ต่อปี)   5ปี (ต่อปี)
K-PLAN2       -2.01%   -0.22%   3.99%       3.15%       3.04%
เกณฑ์มาตรฐาน   -0.86%   1.07%   4.25%       3.22%       3.44%
K-PLAN3       -3.28%   -0.05%   6.68%       4.99%       3.85%
เกณฑ์มาตรฐาน   -1.65%   1.64%   6.78%       4.48%       3.98%
ที่มา: บลจ.กสิกรไทย, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 61

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน ได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุน K-PLAN2 และ K-PLAN3 ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บลจ.กสิกรไทย ดีเดย์เปิดจองกองทุนเปิดรวงข้าวธนรัฐ 3/49 เอ ประเดิมปี 48 วันที่ 24 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดจองกองทุนเปิดรวงข้าวธนรัฐ 3/49 เอ (RG349A) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 48 นี้ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่...

บลจ.ทหารไทย จัดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2005"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--บลจ.ทหารไทย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนขายหน่วยลงทุนหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยปี 2005...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง