ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แอร์ ไชน่า ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน ดันกำไรพุ่งแข็งแกร่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
ปักกิ่ง--27 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัท แอร์ ไชน่า จำกัด ("แอร์ ไชน่า" หรือ "บริษัทฯ" และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัท") (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111: ADR OTC: AIRYY) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของงปี 2561 ("งวดปี")

ตัวเลขสำคัญ
  • กำไรรวมเพิ่มขึ้น 66.31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่ระดับ 4.024 พันล้านหยวน
  • กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 9.11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 3.1607 หมื่นล้านหยวน
  • ต้นทุนการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 6.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 2.8230 หมื่นล้านหยวน
เหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจและการดำเนินงาน

ในไตรมาสแรกของปี 2561 เศรษฐกิจจีนขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง ดังเห็นได้จากปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการในตลาดการขนส่งสินค้าก็ปรับตัวดีขึ้น โดยในช่วงดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 3.1607 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.11% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ที่ 2.8230 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.71% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่กำไรรวมอยู่ที่ 4.024 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 66.31% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อยู่ที่ระดับ 2.628 พันล้านหยวน พุ่งขึ้น 79.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงดังกล่าว ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งคิดเป็นที่นั่งต่อกิโลเมตร (ASK) เพิ่มขึ้น 10.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 6.5758 หมื่นล้าน สำหรับปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งวัดจากปริมาณการขนผู้โดยสารโดยรวม (RPK) อยู่ที่ 5.3350 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 9.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร RPK บนเส้นทางบินในประเทศและเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ตลอดจนเส้นทางการบินในภูมิภาค มีจำนวนรวมอยู่ที่ 3.2596 หมื่นล้าน, 1.8849 หมื่นล้าน และ 1.905 พันล้าน เพิ่มขึ้น   7.44%,13.65% และ 12.92% จากปีก่อน ตามลำดับ ขณะที่ขณะที่อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 81.13% ลดลงเล็กน้อย 0.90% จากปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้ อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางในประเทศ เส้นทางระหว่างประเทศ และเส้นทางในภูมิภาค อยู่ที่ 83.02%, 78.28% และ 78.90% ตามลำดับ

ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศ วัดโดยปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งคิดเป็นตันต่อกิโลเมตร (AFTK) อยู่ที่ 3.518 พันล้าน เพิ่มขึ้น 9.81% จากปีที่แล้ว ขณะที่ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ซึ่งคิดเป็นตันต่อกิโลเมตร (RFTK) อยู่ที่ 1.803 พันล้าน เพิ่มขึ้น 10.90% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราส่วนการบรรทุกสินค้าและพัสดุภัณฑ์อยู่ที่ 51.26% เพิ่มขึ้น 0.51% จุด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

มุมมอง

ด้วยอานิสงส์จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ตลอดจนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจมหภาคของจีน รวมถึงอิทธิพลของชุดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม เราจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทจะมีโอกาสสำหรับการมากยิ่งขึ้นในปีนี้ ขณะเดียวกันก็จะยึดมั่นในปรัชญาการพัฒนาของ "นวัตกรรม การประสานงาน สิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการแบ่งปัน" นอกจากนี้แล้วกลุ่มบริษัทจะยังคงก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับการสร้างเสถียรภาพความมั่นคง ผลักดันการปฏิรูปและการใช้นวัตกรรมให้มากขึ้น ตลอดจนยกระดับการควบคุมและการบริการจัดการต้นทุน ปรับปรุงโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสม รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ศักยภาพสูงสุด

เกี่ยวกับ แอร์ ไชน่า

บริษัท แอร์ ไชน่า จำกัด เป็นผู้ประกอบการสายการบินแห่งชาติของจีน และเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินโดยสาร การขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินในประเทศจีน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในปักกิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่สำคัญของจีน สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับสายการบินนั้นรวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องบิน และการบริการภาคพื้นในปักกิ่ง เฉิงตู และเมืองอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทางกลุ่มบริษัทมีฝูงบินจำนวน 655 ลำ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 6.53 ปี ขณะที่บริษัทฯ มีฝูงบิน 396 ลำ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 6.57 ปี สำหรับให้บริการในเส้นทางบินโดยสาร 420 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางบินระหว่างประเทศ 101 เส้นทาง ภูมิภาค 16 เส้นทาง และในประเทศ 303 เส้นทาง เครือข่ายการบินของบริษัทครอบคลุม 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และ 185 เมือง ซึ่งประกอบด้วย 66 เมืองในต่างประเทศ 3 เมืองในภูมิภาค และ 116 เมืองในประเทศ   แอร์ ไชน่าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นลอนดอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ภายใต้รหัส 00753 และ AIRC ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2549 แอร์ ไชน่า ได้จัดตั้งโครงการ ADR ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนระดับ 1 ภายใต้รหัส AIRYY และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 แอร์ ไชน่าได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ภายใต้รหัส 601111 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของแอร์ ไชน่า ที่ www.airchina.com.cn

ข้อจำกัดความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งสะท้อนมุมมองปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์และผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต มุมมองเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีความเสี่ยงหลายประการ และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า เหตุการณ์ในอนาคตจะเกิดขึ้น การคาดการณ์จะเป็นจริง หรือสมมุติฐานของบริษัทจะถูกต้อง โดยผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ได้คาดการณ์ไว้

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20180323/2086726-1LOGO

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แควนตัส เซ็นสัญญาให้บริการเที่ยวบินโค้ดแชร์ร่วมกับแอร์ไชน่า

เพื่อขยายเส้นทางสู่จีนให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ศกนี้ เป็นต้นไป สายการบิน แควนตัส จะให้บริการเที่ยวบินโค้ดแชร์ (เที่ยวบินรหัสร่วม) ร่วมกับสายการบิน แอร์ไชน่า มร. ร็อบ เกอร์นี่ย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย กลุ่มสายการบิน แควนต...

เงินทุนธนชาติ เผยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2548 มีกำไร 687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 16.4%

กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--ธนชาติ บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ ไตรมาส 1 ของปี 2548 มีกำไรสุทธิ 687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 16.4% โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ ข...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง