ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บีโอไอผลักดันลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แนะท้องถิ่นขอส่งเสริมรองรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--บีโอไอ

บีโอไอ รุกสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือSEZ จัดสัมมนา ชี้ช่องขอรับส่งเสริมในกลุ่มกิจการที่บีโอไอเปิดให้ส่งเสริมเฉพาะในพื้นที่ SEZ อาทิบรรจุภัณฑ์พลาสติก กล่องกระดาษ วัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิต สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นี้ บีโอไอจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนา หัวข้อ "บีโอไอ กับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0" โดยจะเป็นการให้ข้อมูลถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ (Special Economic Zone) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่น ๆ

ภายในงานสัมมนา จะมีการบรรยายพิเศษจากบีโอไอในหัวข้อ "บีโอไอกับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" และการบรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย" โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการบรรยายหัวข้อ "ความพร้อมของจังหวัดกาญจนบุรีในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพื้นที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2 ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้สิทธิประโยชน์จากบีโอไอจะต้องลงทุนใน 10 จังหวัด และต้องอยู่ในตำบลและอำเภอที่กำหนด โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก 5 ปี รวมถึงการผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ยังกำหนดกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง (2) เซรามิกส์ (3) สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (4) เครื่องเรือน (5) อัญมณี และเครื่องประดับ (6) เครื่องมือแพทย์ (7) ยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน (8) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9) พลาสติก (10) ยา (11) โลจิสติกส์ (12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ (13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

"ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้ทราบทิศทางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีได้โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีบางกลุ่มประเภทกิจการที่ไม่ให้ส่งเสริมในพื้นที่อื่น แต่เปิดให้ส่งเสริมเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเท่านั้น อาทิ บรรจุภัณฑ์พลาสติก กล่องกระดาษ วัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนผลิตสินค้าสำหรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายใน 30 ธันวาคม 2561" นายเศกสรรค์ กล่าว

นายเศกสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างการผลิตหลักในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม การค้าชายแดนที่เติบโต ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ป่าไม้และการทำเกษตร ปัจจุบันมีศักยภาพการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว จำนวน 53 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 26,000 ล้านบาท กิจการที่ลงทุนสูงสุด ได้แก่ กิจการกลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ รองมา คือ กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการด้านบริการและสาธารณูปโภค กิจการแร่ เซรามิกส์ และโลหะ รวมถึง กิจการเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ตามลำดับ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สศข.9 ชู เกษตรเดินหน้าหนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จ.สงขลา รับมือ AEC

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 เผย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา 4 ตำบล พร้อม ชู สหกรณ์เครือข่าย 6 แห่ง จับมือรวมผลผลิตน้ำยางพาราบริเวณตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย รวม 2,026 ล้านบาท...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ ถ...

กทม. พิจารณารอบคอบผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา(11 มี.ค. 48) นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบการพัฒนาเมืองศูนย์กลางสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบการพัฒนาเมืองศู...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง