ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง มหิดล ชูความร่วมมือครั้งสำคัญ ภายใต้แนวคิด Digital Convergence University สร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless Society ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ภายใต้โครงการ "Smart University" เพื่อร่วมกันบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางด้านดิจิทัล เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society นวัตกรรมการเงินดิจิทัลที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง "Digital Convergence University" มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะดิจิทัลเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการ รวมไปถึงการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน มหาวิทยาลัยมหิดลไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้โครงการ "Smart University" ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันสร้างองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมในระดับสากล ที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและจบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป"

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโครงการ "Smart University" ในครั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันพัฒนา Ecosystem หรือระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผ่านการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "Digital Convergence University" ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ 1) ระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง (ศาลายา, กาญจนบุรี, นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ) ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและสื่อต่างๆ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมระบบ Interactive สำหรับอาจารย์และนักศึกษา 2) ระบบ MU application เพื่อรองรับสังคมการเรียนรู้แบบใหม่ และไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา 3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Intelligence Library) คลังความรู้แห่งใหม่ที่จะนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ 4) นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ Smart ID Card บัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากร, อุปกรณ์และระบบรับชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society), ระบบที่จอดรถ, Smart Locker และ One-stop service kiosk สำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา เป็นต้น นับเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 4.0 ที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นการขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ ธนาคารมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่สำคัญจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอคเซนเชอร์เผยวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี 2558 ระบบนิเวศด้านดิจิทัล เป็นตัวกำหนดรูปแบบใหม่ของตลาด และทำให้เกิด เศรษฐกิจแบบผนึกกำลัง (We Economy)

การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีโลกประจำปีนี้ เอคเซนเชอร์ (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: ACN) เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงแบบ 180 องศา ไปสู่เศรษฐกิจระบบที่เรียกว่า “เศรษฐกิจแบบผนึกกำลัง” หรือ We Economy...

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารพาณิชย์ปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเป็นดิจิทัลแบงก์กิ้งเต็มรูปแบบ ธปท.ก็จะเข้มงวดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ให้มากขึ้น...

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ส่งค่ายเทป SMEs ประกวด Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมร่วมประกวดโครงการ Moot Biz เล็งธุรกิจค่ายเทปSMEsแนวดนตรีไทยประยุกต์ โรงเรียนสอนดนตรีSMEsหลักสูตรมาตรฐาน สากล เผยนำผลวิจัยค้นคว้าด้านดนตรีมาใช้ในการทำแผนธุรกิจส่งประกวด อาจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง