ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ AAA(tha)/F1+(tha) และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ AAA(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA (tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่โครงการหุ้นกู้Medium-Term Note (MTN) ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โดยโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท (revolving) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 29 เมษายน 2563

พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL มูลค่ารวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท (ครั้งที่1/2561) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายเป็นชุด วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น โดยโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวไม่สามารถออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันดังกล่าว ของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทที่ 'AAA(tha)' และ'F1+(tha)' ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตของธนาคารแม่ซึ่งคือธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT ( AAA(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจาก ICBCT ในกรณีที่มีความจำเป็น

ฟิทช์มองว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของธนาคารแม่เนื่องจากบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคารแม่ ICBCTL มีสัดส่วนสินเชื่อคิดเป็นประมาณ 26% ของสินเชื่อรวมของ ICBCT และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 30% ของรายได้รวมในปี 2560 นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกันในระดับสูง และมีการใช้สัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน อีกทั้งธนาคารแม่ยังถือหุ้นในสัดส่วน 100% และมีประวัติการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะยาวจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ ICBCTL

การเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนของ ICBCT ต่อ ICBCTL อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้ อาทิเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่บ่งชี้ว่าโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ ICBCTL และ ICBCT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานภายใต้หัวข้อ"ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินไทย 6 แห่งที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ"ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งหาได้จาก www.fitchratings.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิทช์คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ ICBCTL

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ระดับ ‘AAA(tha)(exp)’ แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน จำนวนไม่เกิน 4 พันล้านบาท ที่จะออกโดยบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL...

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง