ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4,200 ล้านบาท บ. ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ที่ระดับ A/Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ที่ระดับ "A" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 4,200 ล้านบาทของทรัสต์ฯ ที่ระดับ "A" ด้วยเช่นกัน โดยทรัสต์ฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วน

อันดับเครดิตสะท้อนถึงการที่ทรัสต์ฯ มีกระแสรายรับที่สม่ำเสมอจากการมีสัญญาเช่าระยะกลางและระยะยาวกับผู้เช่าที่มีความน่าเชื่อถือ มีอัตราการให้เช่าคลังสินค้าที่อยู่ในระดับสูง และทรัสต์ฯไม่มีความเสี่ยงทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคตของทรัสต์ฯ จากการซื้อสินทรัพย์จากสปอนเซอร์หรือเจ้าของสินทรัพย์เดิม อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตลดทอนลงบางส่วนจากการกระจุกตัวของรายได้ที่มาจากผู้เช่ารายใหญ่และอัตราการต่อสัญญาของผู้เช่าซึ่งมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ

พอร์ตการลงทุนของทรัสต์ฯ เติบโตจาก 13,083 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 25,949 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2560 ด้วยพื้นที่ให้เช่าคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 971,578 ตารางเมตร (ตร.ม.) ทรัสต์ฯ มีอัตราการให้เช่าที่สูงอยู่ที่ 95% และอยู่ที่ระดับ 97% หากรวมพื้นที่ที่บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) ให้การรับประกันรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ ผู้เช่ารายใหญ่ 10 รายแรกมีสัดส่วนการเช่าประมาณ 61% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

รายได้ค่าเช่าและบริการของทรัสต์ฯ เติบโตอย่างมากจาก 709 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,002 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมและจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) เป็นส่วนหนึ่งของทรัสต์ฯ

ความสามารถในการทำกำไรของทรัสต์ฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้) ในปี 2560 อยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 84% อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2560 อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันที่ 95% ณ สิ้นปี 2560 ทรัสต์ฯ มีอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม (LTV) จะอยู่ที่ประมาณ 28% ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 29% ในปี 2559 และมีอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 31% เมื่อเทียบกับ 32% ในปีก่อนหน้า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมอยู่ที่ระดับ 10% โดยลดลงจากระดับ 12% ในปี 2559 เนื่องจากทรัสต์ฯ เข้าลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้ทรัสต์ฯ มีการรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของสินทรัพย์ใหม่เพียงประมาณ 1 เดือน

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงความคาดหวังว่าทรัสต์ฯ จะสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและสามารถรักษาระดับอัตราการให้เช่าที่สูงกว่า 90% เอาไว้ได้ และยังคงความสามารถในการทำกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สมมติฐานกรณีฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าสินทรัพย์ของทรัสต์ฯ จะเพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาททุกปีและคงอัตราการให้เช่าอยู่ที่ประมาณ 95% หลังรวมการรับประกันรายได้ค่าเช่าจากบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นแล้ว อัตรากำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ประมาณ 80% และคาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อสินทรัพย์รวมจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 35% ตามนโยบายของทรัสต์ฯ โดยคาดว่าอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ 4-6 เท่าในปี 2561-2563 และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมจะอยู่ที่ระดับ 10%-15%

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของทรัสต์ฯ อาจถูกปรับลดลงหากอัตราการให้เช่าลดลงต่ำกว่าประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรืออัตราส่วนเงินกู้ต่อสินทรัพย์รวมสูงกว่า 35% เป็นระยะเวลานาน ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากโครงสร้างเงินทุนของทรัสต์ฯ แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและนำไปสู่ความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)

อันดับเครดิตองค์กร:                                                   A
อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 7 ปี   A

แนวโน้มอันดับเครดิต:                                                   Stable

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต.ไฟเขียว ให้ใบอนุญาตผู้จัดการกองทรัสต์แก่บริษัท WHAREM พร้อมเดินหน้า พบนักลงทุนสถาบัน ขายกองรีท WHART พ.ย.นี้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) เดินหน้าขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART เต็มสูบ หลังสำนักงานก.ล.ต.ไฟเขียวใบอนุญาตผู้จัดการกองทรัสต์ เร่งเดินสายพบนักลงทุนสถาบัน ชู...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง