ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

KTAMแนะกองทุนLTF-RMFดาวเด่นโค้งสุดท้าย สร้างโอกาสรับผลตอบแทนดีกับKT-HIDIV-KTEF

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--บลจ.กรุงไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้นับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF ) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF ) เพื่อเป็นการสร้างวินัยการออมในระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 1,700 จุด และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สูงต่อเนื่องในปี 2561 โดยบริษัทคาดเป้าหมายดัชนีไว้ที่ 1,820 จุด เนื่องจากเศรษฐกิจไทย น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นขึ้นมา เป็นแรงผลักดันให้การบริโภคปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง เม็ดเงินลงทุนภาครัฐของหลายโปรเจคที่มีการประมูลไปก่อนหน้านี้ น่าจะเริ่มไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าน่าจะดีต่อเนื่อง ขณะที่ เงินเฟ้อในประเทศน่าจะอยู่ในระดับต่ำจากทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงนัก ทำให้แม้ว่าเศรษฐกิจจะดี แต่ดอกเบี้ยยังน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง โดยคาดว่าณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตลอดปี 2561 นี้

บริษัทได้คัดกองทุนเด่นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนพิจารณาเลือกลงทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ( KT-Hidiv RMF ) มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพี้นฐานแข็งแกร่ง มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี และสม่ำเสมอ และเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ในระดับ 4 ดาว จาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค.60 ) สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 3 เดือนอยู่ที่ 8.22% 6 เดือน อยู่ที่ 13.97% 1 ปี อยู่ที่ 17.87% และ 3 ปี อยู่ที่ 6.11% เมื่อเทียบกับ Benchmark 3 เดือน อยู่ที่ 3.61% 6 เดือน อยู่ที่ 5.41% 1 ปี อยู่ที่ 18.03% และ3 ปี อยู่ที่ 0.94%

ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท หุ้นระยะยาว ( KTEF- LTF ) เน้นลงทุนในหุ้น ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยบริหารกองทุนในเชิงรุก เพื่อให้ผลตอบแทนเหนือตลาด เลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และมีผลกำไรเติบโตที่ระดับสูงในอนาคต ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 3 เดือน อยู่ที่ 10.22 % 6 เดือน อยู่ที่ 12.87% และ1 ปี อยู่ที่ 13.53 % เมื่อเทียบกับ Benchmark 3 เดือน อยู่ที่ 5.35% 6 เดือน อยู่ที่ 9.89% และ1 ปี อยู่ที่ 15.89%

สำหรับเงื่อนไขการลงทุน ในกองทุน RMF จะต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีติอต่อกัน และอายุ 55 ปี บริบูรณ์ จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ แต่สามารถเว้นการลงทุนได้ไม่เกิน1 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ขอแนะนำว่า ควรลงทุนต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อย 3 % ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ5,000 บาท โดยดูว่าอย่างใดต่ำกว่ากัน ส่วนขั้นสูงสุดของการลงทุนคือ ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ หากผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนต้องนำภาษีที่เคยได้รับ การลดหย่อนภาษีในช่วง 5 ปี ล่าสุดคืนสรรพากร

ส่วนกองทุน LTF เงินลงทุนขั้นสูงสุด ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนได้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีนั้น ลงทุนขั้นต่ำไม่กำหนด ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุน 7 ปี ปฎิทิน จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ หากผิดเงื่อนไขการลงทุน เงินที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมด จะต้องคืนสรรพากร พร้อมจ่ายเพิ่ม1.5% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือนเม.ย.ของปีที่ยื่นลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี และกำไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษี

" ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุน LTF/RMF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KTAMมุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่าเปิดขายกองทุน6เดือน ชูผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากเน้นลงทุนในประเทศ

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน 27 ในวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2551 อายุโครงการ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่มี...

บลจ.ทหารไทย จัดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2005"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--บลจ.ทหารไทย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนขายหน่วยลงทุนหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยปี 2005...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง