ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ออมสินสืบสานงานศิลปะ ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี น้อมรำลึกในหลวง ร. 9

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สอง ในปีนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีในการร้อยใจภักดิ์ของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานศิลปะ พร้อมให้คำมั่นเดินหน้าส่งเสริมงานศิลปะของชาติและพัฒนาสังคมไทยในทุกมิติ

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิด พระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นนำของประเทศ อันได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์สังคม ทองมี และอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

โดยปีนี้ มีศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 655 ผลงาน และมีผลงานคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกและตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสามประเภท คือ บุคคลทั่วไป เยาวชนอายุ 14-18 ปี และเยาวชนอายุ 7-13 ปี รวม 25 ชิ้นงาน ซึ่งปีนี้ มีสิ่งพิเศษคือ ธนาคารออมสินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดระดับยอดเยี่ยมทั้ง 3 ประเภท ถือเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าศิลปินอย่างสูงสุด และจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน สืบสานสิ่งดีงามผ่านงานศิลปะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นสมบัติของชาติสืบไป ซึ่งธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนงานศิลปะ เช่นเดียวกับบทบาทการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ

ด้านศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวให้ความเห็นว่า เวทีประกวดออมสิน เป็นเวทีที่มีเกียรติ มีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะ เป็นที่ยอมรับของศิลปินในการตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงานที่ส่งเข้ามาปีนี้ มีคุณภาพที่ดีขึ้น พร้อมกับจำนวนที่มากขึ้น นอกจากนี้ เวทีของ ออมสินยังเป็นพื้นที่สร้างศิลปินในวงการศิลปะ และธนาคารออมสินมีศักยภาพที่จะสร้างศิลปินได้อีก จึงต้องขอบคุณธนาคารที่จัดกิจกรรมที่ดี ในการส่งเสริมงานศิลปะ พร้อมกับมียอดเงินรางวัลที่สูงมากด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน

สำหรับผู้คว้ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท พร้อมกับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ตัดสินใจส่งผลงาน ในชื่อ "ภายใต้ร่มเงาที่พ่อสร้าง" ซึ่งสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค "จิตรกรรมแกะไม้" จากแนวคิดว่า "ร่มไม้ของพ่อที่คอยบังแดด บังฝน บังลมหนาว ให้กับปวงชน ชาวไทยได้อาศัยค้ำยันกิ่งก้านสาขาให้แผ่ร่มเงาออกไป เสมือนการสืบทอดการเดินตามรอยพระราชกรณียกิจของพ่อหลวงที่ทรงสร้างไว้ ให้ปวงประชาอยู่บนพื้นฐานของความสุขที่พอเพียง ภายใต้ร่มเงาของธรรมชาติและความโอบอ้อมของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน" เข้าประกวดเพราะตนเองมีความซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ซึ่งเป็นหัวข้อการประกวด บวกกับอยากทดลองผลงานในรูปแบบใหม่ฉีกออกจากที่เคยทำมา ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ขั้นตอนการคิดจะใช้เวลาค่อนข้างนาน สำหรับความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีมากกว่ามูลค่าเงินรางวัล เพราะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันมานานแล้ว ที่สำคัญคือ ได้ทำในสิ่งที่รัก และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ สำหรับในอนาคตนั้น หากจบการศึกษาปริญญาโทแล้ว ตั้งใจจะเป็นอาจารย์สอนศิลปะ เหมือนกับที่ตนเองเคยได้รับโอกาสจากอาจารย์ทุกท่านที่เคยให้ตนมา

ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมประเภทเยาวชนอายุ 14-18 ปี เป็นของนางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรอด นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกศิลป์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมกับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานชื่อ "บารมีของพ่อ" ด้วยเทคนิค "ภาพพิมพ์ แกะไม้ (วู้ดคัด) ผสมการดีดสีอะคริลิค" จากแนวคิด "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสอนให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รู้จักการออม และพระองค์ได้สานต่อการออมของสมเด็จย่าฯ ให้ประชาชนได้รู้ในการบริหารเงิน การเก็บเงินไว้ใช้ในวันข้างหน้า ดั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย" โดย นส.ปิยาภรณ์กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ผลงานได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับจะนำไปเป็นทุนในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ส่วนตัวสนใจเรียนในสายศิลปะ ซึ่งที่โรงเรียนให้การสนับสนุน มีอุปกรณ์เครื่องมือ และมีคุณครูคอยให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเวทีประกวดครั้งนี้ ตนเองได้ส่งผลงานเข้ามาพร้อมๆ กับรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 อีก 3 คน และต่างก็ได้รางวัลเช่นกันในประเภทเยาวชนอายุ 14-18 ปี (รางวัลอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล)

ด้านอาจารย์กิตติพงษ์ ธรรมวรรณ ซึ่งนำนักเรียนเข้าประกวดในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ต้องขอชื่นชมธนาคารออมสินที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ทำให้เด็กๆ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดได้มีเวทีสร้างประสบการณ์ในเส้นทางศิลปะ ซึ่งโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เด็กได้พัฒนาในสิ่งที่ตนเองสนใจ และสำหรับนางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ไทรรอด ที่ส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ ก็นับเป็นการสร้างชื่อให้แก่โรงเรียนเช่นเดียวกับรุ่นพี่ อีกสามคน โดยมูลค่ารางวัลจากเวทีนี้ ก็นับว่าสูงมาก และสูงที่สุดเท่าที่โรงเรียนเคยส่งเด็กเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นการสร้างเกียรติประวัติแก่ตัวเด็กเอง และแก่โรงเรียนด้วย ซึ่งกลับไปจะต้องมีกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนหน้าเสาธงให้เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันต่อไป

สำหรับประเภทเยาวชนอายุ 7-13 ปี ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คือ เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล หรือ น้องภูผา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ศิลปินน้อยที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดกับธนาคารออมสินเมื่อปีที่แล้ว โดยในปีนี้ส่งผลงานภายใต้ชื่อ "สมมติโพธิสัตว์ราชา" ใช้เทคนิคการวาดภาพด้วย สีน้ำ สีอะคริลิก สีโปสเตอร์ ปากกาดำ พู่กันตัดเส้น และปากกากากเพชร ชูแนวคิดว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เดินดินที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วแผ่นดินไทย เปรียบเสมือนเมื่อรอยพระบาทได้ปรากฎ ณ ที่แห่งใด ที่แห่งนั้นจะกลายเป็นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ในทันที" เด็กชายรพีวิชญ์ ได้กล่าวด้วยความยินดี ว่าตนอยากให้คนเห็นผลงานเยอะๆ จึงได้ส่ง เข้าประกวด อยากให้ผลงานได้แพร่กระจายไปในหลายๆ ที่ ครั้งนี้ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมนี้ของออมสินก็ดีมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่ๆ น้องๆ ได้นำผลงานมาร่วมแสดง ผมก็จะวาดรูปลายไทยแบบนี้ไปตลอด และจะเพิ่มเติมในเรื่องของสี ภาพเหมือนควบคู่ไปด้วยครับ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินมีนโนบายจะจัดการประกวดวาดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าหรือกิจกรรมอื่นๆ ของธนาคารฯได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.thและ www.gsbgen.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ปีที่ 2

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นี้ ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมบุรฉัตร อาคารทรงไทย ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน...

"พระยศยิ่งยง" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๙ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริรา...

ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวโรกาสให้ มร. แพททริค บรูฮ์ลแมน เข้าเฝ้ารับมอบเข็มที่ระลึก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวโรกาสให้ มร. แพททริค บรูฮ์ลแมน (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เข้าเฝ้ารับมอบเข...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง