ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กองทุนบัวหลวง ขอนำส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง #กองทุนบัวหลวงเตรียมปันผลกองทุนอสังหาฯ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกว่า 2,900 ล้านบาท#

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--บลจ.บัวหลวง

ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ กองทุนบัวหลวงขอส่งความสุขแก่ผู้ถือหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบัวหลวง ด้วยการประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งรวมเม็ดเงินปันผลครั้งนี้กว่า 2,900 ล้านบาท

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า เงินปันผลที่จ่ายออกครั้งนี้ จะมาจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF รวมกันประมาณกว่า 2,400 ล้านบาท และอีกประมาณกว่า 518 ล้านบาทมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ หรือ TLOGIS และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF

คุณพีรพงศ์ ยังได้กล่าวถึงแผนงานปี 2561 เกี่ยวกับการบุกตลาดธุรกิจกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า "กอง REIT" ว่า กองทุนบัวหลวงหมายมั่นปั้นมือจะจัดตั้ง 3 กอง ได้แก่ กองทรัสต์ที่เข้าลงทุนในกรรมสิทธิและสิทธิการเช่าของอาคารสำนักงานให้เช่า กองทุนทรัสต์ที่ลงทุนในศูนย์การค้าให้เช่า และกองทรัสต์ที่ลงทุนในโรงแรมและที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม

ในขณะเดียวกัน นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ผู้ถือหน่วยทั้ง 5 กองทุนข้างต้นจะมีกำหนดรับเงินปันผลวันเดียวกัน คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหน่วยลงทุน JASIF จะได้รับเงินปันผลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งมาจากผลประกอบการในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.23 บาท คิดเป็นเม็ดเงินปันผลครั้งนี้ 1,265 ล้านบาทตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหน่วยจะรับไป 2.32 บาทต่อหน่วยฯ

สำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF การจ่ายปันผลครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 18 ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.203 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,170 ล้านบาท นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนี้ จ่ายปันผลแล้วรวมครั้งนี้ประมาณ 3.044 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุนไปแล้ว 3 ครั้งรวม 0.189 บาทต่อหน่วยฯ

สำหรับกองทุน TFUND และ TLOGIS จะมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ตุลาคม 2560 โดย TFUND จะเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 49 ในอัตราหน่วยละ 0.2121 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 243 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยได้รับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนโดยรวมครั้งนี้แล้วคิดเป็น 9.1071 บาทต่อหน่วยฯ

สำหรับ TLOGIS เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 31 ในอัตราหน่วยละ 0.2165 บาท เป็นจำนวนเงินที่ปันผลครั้งนี้ประมาณ 89 ล้านบาท และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมครั้งนี้แล้วจ่ายปันผลไป 6.097 บาทต่อหน่วยฯ

สุดท้ายคือ FUTUREPF ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 44 จากรอบผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2560 โดยจ่ายในอัตราหน่วยละ 0.3520 บาทรวมเป็นเงินปันผลจำนวนประมาณกว่า 186 ล้านบาท โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมครั้งนี้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 12.6520 บาทต่อหน่วยฯ

"กองทุนบัวหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับเงินปันผลสม่ำเสมอจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การจัดการของกองทุนบัวหลวง จะทำให้ทุกท่านมีความสุขเพิ่มขึ้น" คุณสุทธิพงศ์กล่าว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมตวันนาขอมอบของขวัญแทนใจ ในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง คริสต์มาสและปีใหม่ด้วย "สโตเลนเค้ก (Stollen Cake) "

เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองมาแล้ว โรงแรมตวันนา ขอนำเสนอ “สโตเลนเค้ก” ของขวัญแทนใจ สำหรับเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุกผู้รับ ด้วยสูตรต้นตำรับจากประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย ที่อุดมไปด้วยผลไม้แห้งชั้นเยี่ยมนานาชนิด อาทิ ล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการและฐานะการเงินประจำปี 2547 หลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระและประกาศจ่ายเงินปันผล

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ธ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งผลประกอบการประจำปี 2547 หลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จำนวน 18,489 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.4 จากจำนวน 12,460 ล้านบาทในปี 2546...

ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของไทคอน"

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--เวเบอร์ แชนวิค บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนา โรงงานในนิคม/สวนอุตสาหกรรมแบบสำเร็จรูปพร้อมให้เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว "การจัดตั้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง