ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บตท. ผนึก ธพว. พัฒนาธุรกรรมปล่อยสินเชื่อเพิ่ม SMEs พร้อมจัดงานมหกรรมขายทรัพย์ NPA ส่งท้ายปี 8 พ.ย. 2560 นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินรอการขาย ระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) เพื่อบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง

การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินรอการขาย ระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) มีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง และมีสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า "พิธีลงนามข้อตกลงวันนี้เกิดจากความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า บตท. และดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด Synergy หรือ ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"

บตท. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทำหน้าที่เป็นตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย พัฒนาตลาดทุน และ ช่วยให้ประชาชนมีอยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เนื่องจาก บตท. เป็นตลาดรอง จึงไม่สามารถให้สินเชื่อเพิ่มกับลูกค้าได้ บตท. จึงร่วมมือกับ ธพว. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของ บตท. ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้ลูกค้า บตท. ได้มีโอกาสรับบริการจาก ธพว. โดยตรง และสามารถติดต่อผ่าน บตท. ได้ ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Asset) เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย ให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า บตท. และ ธพว. โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันด้วย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือวันนี้ว่า "ในส่วนของ ธพว. จะทำหน้าที่เข้าไปสนับสนุนเติมเต็มความต้องการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินทุน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยตรง สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยธนาคารได้วางแนวทางเพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกรรม การให้บริการนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า มีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เจ้าของกิจการ-ธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นลูกค้าของ บตท. มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการขอขยายวงเงินสินเชื่อ ความร่วมมือครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก ที่ ธพว.จะได้ดำเนินการตามพันธกิจ ตอกย้ำการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น เพื่อต่อสายป่านธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไป"

เพื่อตอกย้ำการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ ธพว. และ บตท. ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมขายทรัพย์ NPA ส่งท้ายปี 2560"ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่ง ธพว. และ บตท. ได้คัดเลือกทรัพย์ทำเลดี การคมนาคมขนส่งสะดวก เหมาะต่อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการประมูลเพื่อนำไปพัฒนาประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือเป็นที่พักอาศัย นำไปต่อยอดทำกำไร อาทิ โกดัง-โรงงาน ที่ดินเปล่า และที่อยู่อาศัย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมกว่า 106 รายการ จำนวน 549 แปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357 หรือติดตามกิจกรรมอื่นๆ ผ่านทาง facebook.com/SMEDevelopmentBank


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แถลงข่าวความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริต บตท.

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รมช.คลัง (นายไชยยศ สะสมทรัพย์) แถลงข่าวความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตกรณี บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร ธอส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 สามารถ...

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาครบวงจรครั้งยื่งใหญ่

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--สถาบันพัฒนาSMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง