ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้น โดยดัชนีฯ เดือนพฤศจิกายน 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมากเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 "ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมากเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน จากความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงินของสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯยังมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มกราคม 2561) อยู่ที่ 165.77 อยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรงอย่างมาก" (Very Bullish) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 120 - 160) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.93% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 162.63
 • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศ กลุ่มสถาบันภายในประเทศ และกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก ขณะที่กลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในระดับร้อนแรง
 • หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
ส่วนหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
 • ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

ขณะที่ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

"ภาวะการลงทุนในเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นไทยยังคงมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นโดยมาอยู่ที่ระดับ1700 จุด ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นของสหรัฐยังมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าของแผนปฏิรูปภาษี และผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐ ภาวะการลงทุนในยุโรป ได้รับผลดีจากการขยายระยะเวลาการทำ QE ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 และยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป และภาวะเศรษฐกิจในเอเชีย ได้แก่ญี่ปุ่นและจีน ที่คาดว่าจากการที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งอีกสมัยทำให้จะยังคงสามารถคงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป รวมถึงจากการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน ทำให้คาดว่าจะมีความต่อเนื่องทางนโยบายทางเศรษฐกิจต่อไปจากประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลียังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม"

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนพฤศจิกายน 2560

"ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากอุปสงค์-อุปทานในตลาดตราสารหนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ"

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนพฤศจิกายนนี้ อยู่ที่ระดับ 48 สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดว่า กนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ในการประชุมครั้งหน้า โดยให้น้ำหนักในปัจจัยหลัก 3ประการ ได้แก่ 1) อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 2) เศรษฐกิจภายในประเทศ และ 3) อัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดการเงินโลก
 • ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. รอบเดือนธันวาคม (ประมาณ 6 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 86 และ 89 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว (ระดับ 69 และ 68 ตามลำดับ) โดยดัชนีอยู่ในระดับที่สะท้อนถึงทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญใน 4 ปัจจัยหลัก คือ 1)อุปสงค์ในตลาดตราสารหนี้ที่มีแนวโน้มลดลง 2)การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ 3)อัตราเงินเฟ้อของไทยที่เริ่มปรับสูงขึ้น 4) แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  ไอเอ็นจีเผยผลสำรวจภาวะการลงทุนไตรมาส 3/2552

  ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยประจำไตรมาส 3/2552 ทรงตัวอยู่ในระดับกลางหลังจากดีดตัวพุ่งขึ้นอย่างเด่นชัดในไตรมาส 2/2552 สวนทางกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น 24% และะความคาดหวังที่มีต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2...

  สสว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว รายงานผลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ

  กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--สสว. ตามที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดแถลงรายงานผลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ประจำไตรมาส 4/2547 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548...

  ภาพข่าว: พลิกฟื้นผู้ประกอบการหลังวิกฤติ

  กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการหารือร่วมกันกับสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาด ทุนไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจข...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง