ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 และเสวนาพิเศษ การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A (ภาคพิเศษ กทม.รุ่น 30) มองเห็นโอกาสเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลุงทุนภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งทั้งนี้ ต้องอาศัยกระบวนการทางนวัตกรรมการเงิน หรือ Fintech มาช่วยในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนธุรกรรมการเงิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถาบันฯ จึงได้จัดการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย Fintech อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมจัดเสวนาทางวิชาการ "การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน" ในโอกาสนี้ด้วย

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ฯ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดการ ดังนี้

12.30– 13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.00– 13.15 น . พิธีกรกล่าวต้อนรับ / กล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการ
  • ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
13.15 – 14.15 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประ เทศไทย"

-ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย Fintech / อดีตเลขาธิการ กลต.

14.15 – 14.30 น. แถลงผลสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ Fintech

-ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

14.30 – 16.20 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การปรับตัวและรับมือ...Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน"

-คุณสิริดา พนมวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารสาย Fintech

-รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. (นิด้า)

-คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-คุณเจษฎา สขทิศ นายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการ โดย คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ สำนักข่าวไทย
16.20- 16.30 น. ตอบข้อซักถาม / ถายรูปร่วมกัน / สิ้นสุดงาน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคนักบริหาร

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ปัจจุบันมีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ประมาณ ๔๕๐ คน นิสิตดังกล่า...

การฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกม"

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกม" รุ่นที่ ๙ ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป โดยจะทำการฝึกอบรม ณ สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง