ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ธำรงไว้ในแผ่นดิน...ด้วยพระบารมี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ "ธำรงไว้ในแผ่นดิน...ด้วยพระบารมี" โดยมีท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงยึดหลักปรัชญาการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชกรณียกิจที่ทรงเคียงคู่กันตลอดรัชสมัยล้วนสอดคล้องเชื่อมประสาน เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ธำรงไว้ในแผ่นดิน...ด้วยพระบารมี" นำเสนอพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระวิริยอุตสาหะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการฟื้นฟู อนุรักษ์ สิ่งที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป แก้ไขปัญหาเรื่อง การกินอยู่ สุขอนามัย โอกาสทางการศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับราษฎร ตลอดจนทรงวางรากฐานไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งการจัดแสดงออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

  • คืนชีวิตสรรพสัตว์ เพื่อความกินดีอยู่ดี มีพระราชปณิธานที่จะฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนคุณภาพดีให้คนไทย เช่น โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดย กรมประมงรับสนองพระราชดำริด้วยการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายาก และเพาะเลี้ยงปลาไทย ๑๗ ชนิดที่ปรากฏชื่อตามกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) เช่น ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการขยายพันธุ์ กุ้งก้ามกราม และการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์แมลงทับ เพื่อนำไปสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ที่ทรงคุณค่า เป็นต้น
  • ทรงพลิกฟื้นพืชพันธุ์ ธัญญาหารและไม้หายาก อาทิ โครงการบอนสีในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส, ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง และข้าวพันธ์เล็บนก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
  • ความภูมิใจของไทย สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ ทรงส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยง ปลาเรนโบว์ เทราต์ ปลาสเตอร์เจียนและคาเวียร์ การผลิตดอกเกลือจากโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง เป็นต้น ด้วยความห่วงใยในปัญหาปากท้องของราษฎร ทรงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
  • อนุรักษ์งานศิลป์ สืบสานภูมิปัญญา สิ่งหนึ่งที่ทรงพบคือ ความเป็นศิลปินที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาในศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นที่ใกล้จะสูญหาย และส่งเสริมให้ถ่ายทอด ให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินต่อไป เช่น งานคร่ำ ย่านลิเภา ผ้าไหมแพรวา จักสานไม้ไผ่ ตุ๊กตาชาววัง และงานปักซอย เป็นต้น

นิทรรศการครั้งนี้ ธนาคารฯ ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ความอนุเคราะห์วัตถุจัดแสดงและข้อมูลประกอบ นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดธนาคาร) เวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๕๔๔-๓๘๕๘


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หอประชุมกองทัพเรือ จะเปิดให้บริการตามปกติ

กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลจะกำหนดให้หอประชุมกองทัพเรือ เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และอาคารราชนาวิกสภา เป็นสถานที่จัดเลี้ยงถวายพระสุธารสชา และทอด...

กทม.มอบกุญแจเมืองแด่ประธานาธิบดีสิงคโปร์

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กทม. กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบกุญแจเมืองแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (State Visi...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง