ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ของ WHA ที่ BBB+(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA มูลค่าไม่เกิน 3 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 ที่ 'BBB+(tha)' (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ WHA อยู่ที่ BBB+(tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ)

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้เพื่อการลงทุน

ปัจจัยที่มีผลต่ออันอับเครดิต

แผนการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น: แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ WHA สะท้อนถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในการลดอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ตามแผน เนื่องจากแผนการลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นประมาณ 7.5 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2560-2562 ฟิทช์คาดว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted leverage) ของ WHA จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 แม้ว่าจะมีระดับหนี้สินที่ลดลง ก่อนที่อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ในระดับ 5.3 เท่า ถึง 5.5 เท่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

การขายทรัพย์สินเป็นไปตามแผน: WHA ได้ดำเนินการขายทรัพย์สินสำเร็จตามแผนและสามารถลดหนี้สินลงเป็นจำนวน 6 พันล้านบาทในปี 2559 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 5.4 เท่า ณ สิ้นปี 2559 นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2560 การขายหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ก็ทำให้บริษัทฯ สามารถลดหนี้สินลงได้อีก 5 พันล้านบาท

ลักษณะธุรกิจที่ครบวงจรมากขึ้น: การเข้าซื้อกิจการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (Hemaraj) ทำให้สถานะทางการตลาดของ WHA ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยเป็นผู้นำทั้งในด้านการพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าให้เช่าที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) และการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม WHA มีแผนที่จะเพิ่มรายได้ประจำจากการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้นสำหรับลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ การให้บริการอินเตอร์เน็ต การให้บริการด้านไอที รายได้ของ WHA น่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสองเท่า ในขณะที่สัดส่วนของรายได้ประจำที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 35 ของรายได้รวม ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จากประมาณร้อยละ 10 ก่อนการเข้าซื้อกิจการ

ความเสี่ยงต่อความผันผวนของวัฏจักรธุรกิจที่สูงขึ้น: การขยายธุรกิจของ WHA ไปสู่ธุรกิจการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ WHA มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของรายได้จากการขายที่ดินและวัฏจักรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงการเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ธุรกิจหลักเดิมของ WHA กล่าวคือธุรกิจพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าให้เช่าที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) ที่มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากกลยุทธ์การสร้างก่อนขายและการมีสัญญาเช่าระยะยาวรองรับ รวมถึงการแข่งขันในตลาดดังกล่าวก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

WHA มีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า (EBITDAR) ที่สูงกว่าและมีลักษณะธุรกิจที่ครบวงจรมากกว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่ารายอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม WHA ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของการขายที่ดินจากธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT (A-(tha)/แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) ซึ่งเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม มีความคล้ายคลึงกับธุรกิจส่วนหนึ่งของ WHA ซึ่งได้แก่ ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูป แต่ TREIT ไม่มีความเสี่ยงจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยตนเอง รวมถึงมีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำกว่าและอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและค่าเช่าที่สูงกว่า WHA ดังนั้น TREIT จึงมีอันดับเครดิตที่สูงกว่า

เมื่อเทียบกับบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD (BBB+(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแบบครบวงจร แม้จะไม่ใช่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า แต่มีลักษณะธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของ JWD จะมีสัญญาระยะยาวรองรับ แต่อย่างไรก็ตาม รายได้ของ JWD ยังคงขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกิจและกิจกรรมของลูกค้า WHA และ JWD มีอันดับเครดิตอยู่ในระดับเดียวกัน เนื่องจาก JWD มีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำกว่าและอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและค่าเช่าที่สูงกว่า WHA เมื่อเทียบกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF (BBB(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดกลางภายใต้แนวความคิดศูนย์การค้าชุมชน มีลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าของ WHA แต่มีประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกันคือ เป็นพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าปลีก ซึ่งต่างจากของ WHA ที่เป็นคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าเพื่อการอุตสาหกรรม ด้วยอัตราส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ทำให้ WHA มีอันดับเครดิตที่สูงกว่า SF

สมมุติฐานที่สำคัญ
สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ
  • รายได้จากค่าบริการและค่าเช่ามีการเติบโตเพียงเล็กน้อยในปี 2560 เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแก่กองทรัสต์ในจำนวนที่สูงในปี 2559 และมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ในปี 2561 และ 2562 จากธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและธุรกิจให้บริการด้านดิจิตอล
  • ปริมาณการขายและโอนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 1300-1350 ไร่ต่อปี ในปี 2560-2562

-รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จำนวน 3.5-4.5 พันล้านบาทต่อปีในปี 2560-2562 (ไม่รวมการขายโดยกิจการร่วมค้า)

  • อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าต่อรายได้ (EBITDAR Margin) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 38 ถึงร้อยละ 40 ในปี 2560-2562 เนื่องจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ Hemaraj ที่มีอัตราส่วนกำไรที่สูงมีจำนวนที่ลดลง
  • ค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการรวมถึงการลงทุนในบริษัทร่วมด้านบริการพลังงาน ประมาณ 7.5 พันล้านต่อปีในปี 2560-2562
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก (ที่อาจทำให้มีการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตกลับมาเป็นมีเสถียรภาพ):

• อัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted leverage) อยู่ในระดับต่ำกว่า 5.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ:

• การลงทุนเป็นจำนวนมาก การจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่สูง หรือรายได้และอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ที่ต่ำกว่าที่คาด ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted leverage) ไม่น่าจะลดลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 5.5 เท่าได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2561 เป็นต้นไป

สภาพคล่อง

สภาพคล่องอยู่ในระดับที่จัดการได้: WHA มีหนี้สินจำนวน 1.2 หมื่นล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระในปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้ชำระหนี้สินจำนวน 5 พันล้านบาทแล้วในเดือนเมษายน 2560 โดยใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัทฯ สำหรับหนี้สินที่ครบกำหนดชำระที่เหลืออยู่ บริษัทฯ มีปัจจัยสนับสนุนสภาพคล่องจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 4.7 พันล้านบาท และวงเงินสินเชื่อแบบผูกพันไว้แล้วที่ยังไม่ได้เบิกถอน (Undrawn Committed Facilities) จำนวน 2.1 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการออกตราสารหนี้ในตลาดทุนอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: M-WHA ซื้อขายวันแรก

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. สมยศ อนันตประยูร ประธานบริษัทบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร. ศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด...

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง