ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เคทีซีมุ่งผลิตเยาวชนคุณภาพสู่สังคมไทย ผ่านโครงการ Learn Earn ปีที่ 14 ด้วยแนวคิด เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--บัตรกรุงไทย

เคทีซีเดินหน้าโครงการ Learn & Earn ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ร่วมผลักดันพัฒนาเยาวชนคุณภาพสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง" โดยยึดหลักคำสอนของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เข้ากับทุกยุคสมัย เป็นแนวทางสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ รู้จักหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง รู้จักเก็บออม และใช้ชีวิตให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "เคทีซีได้ดำเนินโครงการ Learn & Earn ต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพร่วมกับสังคมไทยมายาวนานถึง 13 ปี โดยการทำโครงการฯ ในปี 2560 นี้ เคทีซีจะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด"เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง" โดยมีสาระสำคัญ เพื่อให้นิสิต - นักศึกษาในโครงการฯ เรียนรู้อย่างไม่รู้จบในหลายแง่มุม โดยเฉพาะการเรียนรู้และน้อมนำคำสอนของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ประกอบกับการช่วยเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอาชีพที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล และเรียนรู้เคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย ผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพ และเปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนสร้างรายได้และเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน"

ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับแนวคิด "เรียนรู้อย่างไม่เพียงพอ เพื่อชีวิตที่พอเพียง" จะประกอบด้วย 5 กิจกรรมต่อเนื่อง 1) เรียนรู้ก่อนเข้าทำงาน เตรียมใจ เตรียมตัว และเตรียมรับมือกับการสัมภาษณ์งานจากมืออาชีพ 2) เรียนรู้การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการประกอบอาชีพ 3) เรียนรู้กับนักวิเคราะห์การเงินชื่อดัง เพื่อต่อยอดการวางแผนการเงินในอนาคตอย่างพอเพียง 4)เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์กับชีวิตที่พอเพียงและทันสมัย 5) เรียนรู้การรังสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อพ่อหลวงจากศิลปินรุ่นพี่ และร่วมกันต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

"เราหวังว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้ จะช่วยสร้างโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ได้เรียนรู้และเปิดมุมมองนอกห้องเรียนที่พวกเขาอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน และช่วยจุดประกายความคิดและเป็นบันไดความรู้ที่นำพาให้น้องๆ ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและของประเทศชาติในอนาคตต่อไป" นางสาวพจนีย์พรกล่าว

ด้านนางสาวเมรินทร์ เมฆวัฒนา นิสิตปี 4 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ในโครงการ Learn & Earn เกือบ 2 ปี เปิดเผยว่า "ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้งานในฐานะLearn & Earn นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้พัฒนาทักษะการทำงานหลายด้าน เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น เทคนิคการประสานงานกับคนที่หลากหลาย การดูแลผู้สมัครที่เข้ามาสัมภาษณ์งาน การช่วยเหลืองานด้านเอกสาร เป็นต้น อีกทั้งได้ฝึกรับมือกับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกด้วย"

"ที่เคทีซีสอนอะไรเราหลายอย่าง นอกจากทักษะการทำงาน เรายังมีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้ว่าต้องบริหารจัดการเวลาเรียนและเวลางานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จักการเข้าสังคมการเข้าหาผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่า และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่นี่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่กับครอบครัว บรรยากาศการทำงานสนุกสนาน และอยากที่จะมาทำงานทุกวัน เหมือนบ้านอีกหลัง" นางสาวเมรินทร์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว ทางเคทีซียังได้รับเกียรติจากนายชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย หัวหน้าครูสอนและผู้บริหารสถาบันในเครือ Big Brain ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย นักการตลาดดิจิทัลที่มีชื่อเสี่ยงและผู้ก่อตั้งเพจ M.I.B Marketing In Black ซึ่งได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ภายใต้หัวข้อ "9 เคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ" อีกด้วย

ข้อมูลสำหรับกองบรรณาธิการ

โครงการ "Learn & Earn" ริเริ่มและดำเนินการโดย "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ปีที่ 14 (ปี2560) เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ใช้เวลาว่างจากการเรียนปกติเข้าทำงานกับเคทีซี โดยมีผลตอบแทนเป็นรายได้ต่อชั่วโมง ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาและค้นหาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีนิสิต–นักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 110 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเคทีซีแล้วกว่า 300 คน โดยที่ผ่านมามีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการฯ ทั้งหมดกว่า 25,000 คน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อสมท ลุยงานสร้างสังคมคุณธรรมนำความรู้ เปิดเวที "ถนนเทคโนโลยี 2550" ผลักดันเด็กไทยเก่งหุ่นยนต์ก้าวสู่สังเวียนระดับโลก

อสมท จัดงาน “ถนนเทคโนโลยี 2550” กระตุ้นคนไทยให้หันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมชมนิทรรศการการแสดงสิ่งประดิษฐ์ฝีมือเด็กไทย การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิตที่พอเพียง พร้อมเฟ้นหาอัจฉริยะด้านหุ่นยนต์ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ บมจ.อสมท...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

มูลนิธิออมสิน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีมอบหนังสือชุด "อกฺขาตาโร ตถาคตา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์"

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--มูลนิธิออมสิน มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม โดยธนาคารออมสิน จัดทำหนังสือชุด "อกฺขาตาโร ตถาคตา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์" ที่คัด รวบรวม เรียบเรียง คำสอนของพระอาจารย์ 12 รูป ที่เคร่งในหลักคำสอนและการถือปฏิบัติ เพื่อมอบให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง