ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์: เงินกองทุนและสำรองค่าเผื่อหนี้สูญของธนาคารไทยสามารถรับมือสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่อ่อนแอได้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยจะปรับตัวอ่อนแอลงในปี 2560 หลังจากที่ผลการดำเนินงานในปี 2559 มีสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (impaired loans) และอัตรากำไรที่ปรับตัวด้อยลงเล็กน้อย ทั้งนี้การปรับตัวด้อยลงดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมเป็นลบของภาคธนาคารพาณิชย์ไทยที่ฟิทช์ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนเงินกองทุนและอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงปรับตัวเข็งแกร่งขึ้นและน่าจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ยังคงอ่อนแอได้

จากการประกาศผลประกอบการปี 2559 ของธนาคารพาณิชย์ไทย 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งมีสัดส่วนสินเชื่อรวมกันที่ประมาณ 85% ของสินเชื่อรวมของระบบ) ผลการดำเนินงานโดยรวมแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 11 แห่ง ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.2% และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (special-mention loans) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ฟิทช์คาดว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้น่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับหนี้สินของภาคเอกชน โดยเฉพาะระดับหนี้สินของภาคครัวเรือน จะส่งผลให้ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนหนี้สินครัวเรือนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 81% ของ GDP ณ สิ้น ครึ่งปีแรกของปี 2559 จาก 60% ณ สิ้นปี 2553 อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะยังคงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเนื่อง โดยฟิทช์คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ไทยน่าจะชะลอตัวลงจาก 3.2% เป็น 3.0%

จากความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชย์ไทยจึงมีการเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ในขณะเดียวกันความต้องการสินเชื่อจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้ชะลอตัวลงเช่นกัน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สินเชื่อโดยรวมมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง และจากผลประกอบการปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ไทยมีสินเชื่อรวมเติบโตเพียง 3.9% ลดลงจาก 5.8% ในปีก่อน ทั้งนี้ฟิทช์คาดว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อน่าจะผ่านพ้นระดับที่ต่ำสุดไปแล้วในปี 2559 และอัตราการเติบโตของสินเชื่อน่าจะมีการขยับเพิ่มขึ้นมาในปี 2560 แต่น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ผลกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์และแนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมที่อาจชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากโครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payments) ที่ริเริ่มโดยรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามแม้ธนาคารพาณิชย์ไทยต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่ยากลำบากในปีก่อน อัตรากำไรของธนาคารยังคงค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็น 11.9% จาก 12.6% ผลกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการที่ธนาคารสามารถลดสัดส่วนการพึ่งพาเงินฝากประจำที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงและการแข่งขันในด้านเงินฝากที่ลดลง เนื่องจากสภาพคล่องในระบบการเงินที่มากพอและอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวลง

ธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินกองทุนและสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เพียงพอสำหรับรับมือกับแนวโน้มการปรับตัวอ่อนแอลงของภาวะอุตสาหกรรมของภาคธนาคาร โดยอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 136% ณ สิ้นปี 2559 จาก 131% ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (เฉพาะของธนาคาร) ปรับตัวขึ้นเป็น 14.7% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 จาก 13.9% ณ สิ้นปี 2558 (อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับระบบธนาคารพาณิชย์) ฟิทช์คาดว่าทั้งอัตราส่วนเงินกองทุนและอัตราส่วนสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ยของภาคธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแต่น่าจะเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ทั้งนี้ฟิทช์ยังคงแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ไว้ที่ "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ" แม้ว่าภาวะอุตสาหกรรมของภาคธนาคารพาณิชย์จะมีแนวโน้มเป็นลบ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม EXIM Bank

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) โดยเน้นย้ำให้ ธสน....

กลุ่มธนชาต แต่งตั้งนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เป็นที่ปรึกษา

กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ธนชาต กลุ่มธนชาต แต่งตั้งนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นักการเงินในแวดวงธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธนชาต นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้า...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง