ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.ทาลิส โชว์ความสามารถ ปี59 AUM ทะลุเป้า 4 พันลบ. เปิดแผนปี60 เตรียมส่งกองทุนใหม่เสนอขายนักลงทุน ดัน AUM แตะ 7,000 ลบ. คาด SET Index ปีนี้มีลุ้นขึ้นไปทดสอบ 1,800 จุด อานิสงส์รัฐเดินหน้าเมกะโปรเจ็กต์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--IR network

บลจ.ทาลิส โชว์ความสามารถหลังเปิดให้บริการเป็นปีแรก ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) แตะ 4,300ล้านบาท ทะลุเป้า 4 พันล้านบาท บิ๊กบอส "ฉัตรพี ตันติเฉลิม" ปลื้มใจที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจ วางเป้าป'60 AUM ทะลุ 7,000 ล้าน เตรียมเสนอขายกองทุนใหม่อีกหลายกองทุน ตอบโจทย์ทุกความต้องการลงทุน ขณะที่ "ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์" มองแนวโน้ม เศรษฐกิจไทยปี'60 ดีกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย อานิสงส์ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจแกร่ง รัฐเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน แนะจับตานโยบายเศรษฐกิจสหรัฐใกล้ชิด คาด SET INDEX เคลื่อนไหวในกรอบ 1,450-1,800 จุด

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2559 ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน โดยหลังจากเปิดให้บริการบริหารกองทุนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งในส่วนของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และกองทุนรวม (Mutual Fund) รวมทั้งสิ้นประมาณ4,300 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้ที่ 4,000 ล้านบาท โดยในส่วนกลุ่มธุรกิจ Private Fund AUM ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 3,200 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ที่ 3,000 ล้านบาท และจนถึงขณะนี้ยังคงมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาขอรับคำปรึกษา และไว้วางใจให้บริษัทฯบริหารกองทุนส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนรวมที่บริษัทฯ เสนอขายหน่วยลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการลงทุนในปัจจุบัน ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน (TLMMF) และกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากธนาคาร ที่มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรกและระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ สำหรับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) มีนโยบาย เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLEQ) และกองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF) เน้นลงทุนในตราสารทุนของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนนั้น และกองทุนเปิดทาลิสหุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) เน้นลงทุนในตราสารทุนของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน , สำหรับกองทุนเปิดทาลิสเฟล็กซิเบิ้ล (TLFLEX) และ กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) เป็นกองทุนรวมผสม เปิดกว้างให้สามารถกระจายการลงทุนได้ทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ ซึ่งกองทุนรวมตราสารแห่งทุนและกองทุนรวมผสมมีปัจจัยความเสี่ยงทางตลาด ธุรกิจ และสภาพคล่อง, ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ทาลิส หรือ www.talisam.co.th

"ในปีแรกของการดำเนินธุรกิจบริหารกองทุนของเราถือว่า ประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกกองทุนใหม่ๆ ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและกระจายความเสี่ยงการลงทุน โดยตั้งเป้าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (AUM) ที่ระดับ 7,000 ล้านบาท พร้อมทั้งจะเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคง"นายฉัตรพีกล่าวในที่สุด

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยปัจจัยภายนอกประเทศยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และการดำเนินนโยบายที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเคยประกาศไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการนำมาใช้และจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไร

"ปัจจัยภายนอกประเทศยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วง ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางนโยบายของประเทศสหรัฐฯ ความผันผวนของตลาดการเงินโลก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2560 "นายประภาสกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวกทั้งจากความชัดเจนในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ทั้งการเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการมาในช่วงปลายปี 2559 และจะต่อเนื่องมากขึ้นในปี 2560 รวมถึงมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ และการเดินหน้าเพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่าจะมีมากขึ้นด้วย

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี 2560 คาดว่าจะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ 1,450 –1,800 จุด และมีแนวโน้มที่จะปิดในระดับที่สูงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ในนาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด" ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง ราชดำริ โรงแรม The St.Regis ราชดำริ...

เอวายเอฟ เสนอขายกองทุนใหม่ "กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้พลัส 12M1" เน้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้

เอวายเอฟ เสนอขายกองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้พลัส 12M1 วันที่ 3-10 มี.ค. 2551 นี้เสนอโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และไม่ต้องเสียภาษี ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 3.25% ต่อปี นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ...

ทีเอ็นทีแต่งตั้งเดวิด เรคอร์ด นำทัพการตลาด การขาย และบริการลูกค้าในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ทีเอ็นที ผู้ให้บริการจัดส่งด่วนและลอจีสติกส์ชั้นนำของโลก ประกาศแต่งตั้ง มร. เดวิด เรคคอร์ด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การขาย และบริการลูกค้าของ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานทั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง