ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิเก้าเดือนแรกปี 2559 แข็งแกร่งที่ 16.2 พันล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 20.1%

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 16.2 พันล้านบาทสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 20.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากความสามารถในการเดินตามยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ และในไตรมาสนี้การเข้าซื้อกิจการของ Hattha Kaksekar Limited (HKL) สถาบันไมโครไฟแนนซ์ชั้นนำในกัมพูชาก็ได้เสร็จสมบูรณ์ด้วย

สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2559 เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงถึง 7.7% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 100.5 พันล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หากไม่รวมสินเชื่อของ HKL เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 6.6% ในเก้าเดือนแรกของปี 2559

สรุปผลประกอบการ (ตามงบการเงินรวม) และฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับไตรมาส 3 ของปี 2559

· การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ: เพิ่มสูงขึ้น 7.7% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 100.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 และเพิ่มขึ้น 3.4% คิดเป็นจำนวน 45.6 พันล้านบาท จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2559

· การเติบโตของเงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 3.8% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 39.3 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 และเพิ่มขึ้น 2.2% หรือจำนวน 23.4 พันล้านบาท จากสิ้นเดือนมิถุนายน2559

· กำไรสุทธิ: เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2559 และเพิ่มขึ้น 20.1% เทียบกับไตรมาส 3/2558

· ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ที่ 3.77% เทียบกับ 3.82% ในไตรมาส 2/2559 จากผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ปรับลดลง ขณะที่ต้นทุนทางการเงินยังคงปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

· รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้น 12.6% เทียบกับไตรมาส 2/2559 ปัจจัยหลักมาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จากหนี้สูญรับคืนและกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

· อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: อยู่ที่ 46.2% ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 46.3% ในไตรมาส 2/2559

· สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ระดับต่ำที่ 2.10%

· อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 152.3%

· อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: อยู่ที่ 14.8% เพิ่มขึ้นจาก 13.8% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ปัจจัยหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนชั้นที่ 2 จากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 10,000 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 1.40 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ในเก้าเดือนแรกของปี 2559 เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงถึง 7.7% หรือจำนวน 100.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้หากไม่รวมสินเชื่อของ HKL เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 6.6% ในเก้าเดือนแรกของปี 2559 สินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 11.2% นับจากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 จากความต้องการสินเชื่อที่ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 5.3% และ 4.6% ตามลำดับ

เงินรับฝากมีจำนวนทั้งสิ้น 1.09 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.3 พันล้านบาท หรือ 3.8% จากเดือนธันวาคม 2558 การเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากของ HKLหากไม่รวมเงินรับฝากของ HKL เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 2.6% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2558 และเพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2559

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในเก้าเดือนแรกของปีอยู่ที่ 3.76%

อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 2.10% ขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 152.3% สะท้อนความรอบคอบในการบริหารความเสี่ยงและความพยายามในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพ

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในไตรมาส 3/2559 นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งแล้ว กรุงศรีสามารถเดินตามยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนที่วางไว้จนเกิดผลสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ HKL ซึ่งส่งผลให้กรุงศรีมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์"

นายโกโตะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจโดยรวมว่า "สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี 2559 กรุงศรี คาดว่า เศรษฐกิจจะยังคงมีปัจจัยสนับสนุนต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านฤดูกาลที่ขับเคลื่อนความต้องการสินเชื่อทั้งในส่วนของสินเชื่อเพื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ กรุงศรีจึงปรับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อของทั้งปี 2559 จาก 5-6% เป็น 8-9% (รวมธุรกิจสินเชื่อของ HKL)"

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในไทยมีสินเชื่อรวม 1.40ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.09 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 1.83 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 191.5 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 14.8% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 12.2%


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสวัสดิการจำหน่ายยานพาหนะ

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) จัดทำโครงการสวัสดิการจำหน่ายยานพาหนะให้แก่ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วไป โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ มี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง