ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

WHA GROUP ส่งบริษัทลูก WHAUP เข้าตลาด ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.เรียบร้อย-คาดเข้าจดทะเบียน ตลท.ต้นปีหน้า

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ส่งบริษัทลูก "ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP)" เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้นต่อ ก.ล.ต.เป็นที่เรียบร้อย ด้าน "จรีพร จารุกรสกุล " ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เผยต้นปี 60 จ่อเข้าซื้อขายได้ หวังนำเงินสยายปีกธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้านโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ และนิคมอุตสาหกรรม แบบครบวงจรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิดเผยว่า บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ WHA ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น และได้ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และ การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ จะนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับ WHAUP เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภค ครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ อันได้แก่ จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม จากน้ำดิบ น้ำเสีย หรือน้ำทะเล และบริหารจัดการน้ำเสีย รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภคอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจท่อส่งก๊าซ ธุรกิจบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคในชุมชน และธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี กริม พาวเวอร์ และกลุ่มกันกุล

ปัจจุบัน บริษัทได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่มเหมราชฯ ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคดังกล่าวในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมของเหมราชฯในประเทศไทย เป็นเวลา 50 ปี นับจากวันที่ 30 มี.ค.59 แต่ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัทมีสัญญาในการผลิตและจำหน่ายน้ำ ในวันที่ 1 ก.ค.51 เพียง 25 ปี โดยดำเนิน

ธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จำนวน 6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่ สำหรับธุรกิจพลังงาน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 12 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,651.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 319.29 เมกะวัตต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ได้เข้าไปลงทุนจำนวน 6 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 775 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 193.83 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาที่จะเข้าไปลงทุนจำนวน 1 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 120 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ30.01 เมกะวัตต์

อีกทั้งยังมีการลงทุนในอนาคตเพิ่มขึ้น เช่น โครงการขยายธุรกิจการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยมีแผนจะขยายขอบข่ายการให้บริการทั้งการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าออกนอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น การให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงธุรกิจท่อส่งก๊าซ และบริหารจัดการขยะ

ส่วนธุรกิจพลังงาน บริษัทอยู่ระหว่างวางแผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานลม และพลังงานขยะ โดยบริษัทจะเข้าร่วมประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเข้าร่วมการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน.และ กฟภ.เมื่อมีการเปิดประมูลและมีแผนการลงทุนและจำหน่ายไฟฟ้าในแก่ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีความสนใจอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยของ WHAUP ลงนามในสัญญากับกลุ่มโกลว์ และ Suez เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 33.33% ซึ่งเป็น Holding Company ที่ถือหุ้นใน บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ประเภท VSPP จำนวน 2โครงการ

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของ WHAUP ในปี 2556 มีรายได้รวม 1,989.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 461.14 ล้านบาท ล้านบาท ส่วนปี 2557 มีรายได้รวม 3,181.45 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,562.29 ล้านบาท และปี 2558 รายได้รวมเท่ากับ 2,865.58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,220.69 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,715.52 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 894.32 ล้านบาท ในขณะที่ ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.59 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 18,480.90 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,093.28 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 ส.ค.59 ได้แก่ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.31 และ H-International (SG) Pte. Ltd ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 17.69 ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO เหมราชจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 68.86 ในขณะที่ H-International (SG) Pte. Ltd จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ1.14 เนื่องจากได้นำหุ้นออกเสนอขายในครั้งนี้ด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โกลว์ ดับบลิวเอชเอ และสุเอซ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน (บริษัทย่อยของเอ็นจี) สุเอซ และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับคัดเลือกในการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี...

ภาพข่าว: M-WHA ซื้อขายวันแรก

จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. สมยศ อนันตประยูร ประธานบริษัทบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร. ศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง