ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ บล.ภัทร ที่ A-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ Phatra ที่ 'A-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F2(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของ Phatra สะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกลุ่มนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ (high-net-worth) และธุรกิจวาณิชธนกิจ นอกจากนี้ภัทรยังมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ที่หลากหลายกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างต่อเนือง แม้ในภาวะที่ตลาดทุนในประเทศไทยจะมีความผันผวน ฟิทช์เชื่อว่าภัทรน่าจะสามารถรักษาผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่ดีได้ต่อเนื่องและยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรของบริษัทน่าจะยังคงถูกกดดันอยู่ในระยะปานกลางเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

อันดับเครดิตของ Phatra ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านตลาดดังกล่าวในขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ จากการที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงและมีการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ระดับหนี้สินซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ Phatra ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.9 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 จาก 1.9 เท่า ณ สิ้นปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกรรมการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (โดยเป็นการทำธุรกรรมผ่านการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะที่ผันผวน) โดยมิได้เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมเป็นหลัก ดังนั้นอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุงแล้ว (ไม่รวมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์) หรือ net adjusted leverage ratio จึงปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนักเป็น 2.8 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 จากค่าเฉลี่ยที่ 2.1 เท่า ในช่วงปี 2554-2557

Phatra ได้รับการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติจากบริษัทแม่ (ธนาคารเกียรตินาคินหรือ KK) เช่นการแนะนำลูกค้าระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน อย่างก็ตามอันดับเครดิตของ Phatra ยังคงพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทเอง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของ Phatra เป็นหนึ่งอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่มีปัจจัยพิจาณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทเอง ดังนั้นโอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตจากปัจจุบันนับว่าค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มหากบริษัทมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นและยังสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับดีได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีตลอดวัฏจักรของตลาดทุนและมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออันดับเครดิต

การที่ Phatra มีระดับหนี้สินที่สูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน (สะท้อนจากอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังปรับปรุง) การลดลงอย่างมากของสภาพคล่อง (ซึ่งรวมถึงการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก) หรือ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากการลงทุน ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ Phatra

สัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นว่า Phatra มีการพึ่งพาการสนับสนุนจาก KK มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างรายได้และด้านการระดมเงินทุน อาจส่งผลให้ฟิทช์ต้องพิจารณาทบทวนอันดับเครดิตของ Phatra ใหม่ เนื่องจาก Phatra อาจมีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายบริษัทลูกมากขึ้น ในกรณีดังกล่าวอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ KK จะเป็นปัจจัยหลักในการพิจาณาอันดับเครดิต อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการจองซื้อหุ้น โกลว์ พลังงาน เบื้องต้นผ่านทางธนาคารกรุงเทพ

กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเปิดจองซื้อหุ้นโกลว์ พลังงาน ว่า การเปิดจองหุ้นโกลว์ พลังงาน ในส่วนที่จัดสรรให้กับนักลงทุนราย่อยจำนวน 35 ล้านหุ้น ผ่าน...

ภาพข่าว: "ตลาดหุ้นไทยปีระกา เดินหน้าหลังเลือกตั้ง"

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จัดสัมมนา "ตลาดหุ้นไทยปีระกา เดินหน้าหลังเลือกตั้ง" โดยมี ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำก...

ภาพข่าว: kgi บริจาคเงิน 20 ล้านช่วยผู้ประสบภัย

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--เคจีไอ ภาพข่าว นายแองเจลโล จอห์น ยิน คู ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 20 ล้านบาทให้แก่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ทางภาคใต้ ที่ทำเน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง