ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

PwC เผย 4 เทรนด์พลิกโฉมซีเอฟโออาเซียน แนะฝ่ายการเงินปรับบทบาทรับเปิดเออีซี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๑:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--PwC Consulting

PwC เผย 4 เทรนด์ ได้แก่ การปรับบทบาทให้เป็นพาร์ตเนอร์ของธุรกิจ สงครามแย่งชิงคนเก่ง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการบริหารความสามารถในการทำกำไร จะพลิกโฉมการทำงานและบทบาทของซีเอฟโออาเซียนในอีก 15 ปีข้างหน้า ชี้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับฝ่ายการเงิน และการบริหารบุคลากรมากความสามารถให้อยู่กับองค์กร ท่ามกลางการเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน หลัง 10 ประเทศอาเซียนก้าวเข้าสู่เออีซีปลายปีนี้ เป็นเรื่องด่วนที่ซีเอฟโอต้องเร่งมือปรับโครงสร้างฝ่ายการเงิน และยกระดับความสามารถของพนักงาน เพื่อรับมือธุรกิจการเงินที่จะทวีความซับซ้อนและแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงรายงาน Finance Futurescape 2030 ซึ่ง PwC จัดทำร่วมกับ CPA Australia โดยทำการสำรวจทั้งแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะกับบรรดาซีเอฟโอบริษัทชั้นนำของสิงคโปร์กว่า 70 ราย ครอบคลุมกว่า 10 อุตสาหกรรมว่า 4 แนวโน้มที่เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การปรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) และแผนกการเงินของบริษัทต่างๆในภูมิภาคอาเซียนในปี 2573 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 1. ขอบเขตบทบาทและหน้าที่ของซีเอฟโอจะกลายเป็นพาร์ตเนอร์ของธุรกิจมากขึ้น 2. สงครามแย่งชิงคนเก่งรุนแรงขึ้น (Talent war) 3. อิทธิพลของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของฝ่ายการเงิน และ 4. ความสามารถในการบริหารผลกำไร

"แม้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้จะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการลงทุนใหม่ๆ แต่นั่นก็มาพร้อมความท้าทายในด้านต่างๆ มากมายเช่นกัน ซึ่งทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเงินและทีมงานต้องเตรียมตัวรับมือเพื่อก้าวไปข้างหน้า เรามองว่าซีเอฟโอและเจ้าของธุรกิจเองต้องเริ่มมองหาแนวทางในการปรับโครงสร้างฝ่ายการเงินของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภายในแผนกตั้งแต่วันนี้" นางสาว วิไลพร กล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะส่งผลให้ภูมิภาคนี้เป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคอาเซียน (GDP) รวมกันมูลค่ากว่า 83 ล้านล้านบาท และมีจำนวนผู้บริโภคในภูมิภาคสูงกว่า 600 ล้านคน

ผลสำรวจพบว่า ซีเอฟโอถึง 70% เชื่อว่าการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนหลังเปิดเออีซี จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆในอีก 15 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ซีเอฟโอกลายเป็นพาร์ตเนอร์ของธุรกิจมากขึ้นและเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการกำหนดทิศทางขององค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจ และทำงานอย่างสอดคล้องกับทุกแผนก นอกจากนี้ ซีเอฟโอมากกว่าครึ่ง (54%) ยังระบุว่า พวกเขาต้องมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Deputy CFO) เข้ามาช่วยในการทำงานในระยะข้างหน้า เป็นตัวเลขที่สูงกว่าผลสำรวจในปีที่ผ่านมาเพียง 19%

นอกจากนี้ การหาแนวทางในการบริหารประสิทธิภาพในการทำกำไรในระยะยาวให้กับบริษัท ถือเป็นความท้าทายของฝ่ายการเงิน เนื่องจากในปี 2573 องค์กรต่างๆจะยิ่งขยายกิจการ ออกไปจัดตั้งสาขาหรือบริษัทย่อยในประเทศต่างๆ มากขึ้นตามการขยายตัวขององค์กรและการแข่งขันในภูมิภาคนั้นๆ เป็นต้น

"ถ้าดูในเชิงลึก เรามองว่า 2 แนวโน้มที่เป็นความท้าทายเร่งด่วนของซีเอฟโอในภูมิภาคนี้ที่ต้องเร่งหาทางรับมือ คือ สงครามแย่งชิงคนเก่งที่จะเพิ่มมากขึ้น และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี" นางสาว วิไลพร กล่าว

'สงครามแย่งชิงคนเก่ง' ความท้าทายที่มาพร้อมเออีซี

หลังจากเปิดเออีซีในปลายปีนี้ ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศจะมีขนาดตลาดและฐานการผลิตรวมกันที่ใหญ่ขึ้น มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรีมากขึ้น นำไปสู่โอกาสในการขยายตลาดและฐานลูกค้าใหม่ ภายใต้กำแพงหรือข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ดี การเปิดเออีซีอาจส่งผลให้สงครามการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถสูงหรือทาเลนต์ทวีความรุนแรงขึ้น โดยผลการสำรวจพบว่า ซีเอฟโออาเซียนถึง 57% ที่เชื่อว่า จะมีการแย่งชิงคนเก่งกันในทุกๆ มิติและในทุกตำแหน่งขององค์กรไปจนถึงช่วงปี 2573 ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มทาเลนต์ (Talent Pools) ได้อย่างเสรีมากขึ้น

"หากธุรกิจต้องการจะประสบความสำเร็จและอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันภายในภูมิภาคที่จะยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วง 15 ปีข้างหน้า ผู้บริหารจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดึงดูด และรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรให้ได้ในระยะยาว" นางสาว วิไลพร กล่าว

ผลสำรวจกลับพบว่า ซีเอฟโอที่ทำการสำรวจมากถึง 78% ระบุว่า องค์กรของพวกเขายังไม่มีการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายการเงินอย่างเหมาะสม เทรนด์อื่นๆที่จะเกิดขึ้น คือ บริษัทขนาดใหญ่จะยังคงความได้เปรียบในการสรรหาทาเลนต์ในตลาดแรงงานได้มากกว่าองค์กรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่การจ้างงานหรือแต่งตั้งคนในตำแหน่งซีเอฟโอในอนาคต จะต้องมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ รวมทั้งความรู้ ความชำนาญที่เพียบพร้อม ไม่จำกัดเฉพาะทางด้านการเงินอย่างเดียวอีกต่อไป

นางสาว วิไลพร ขยายความต่อว่า ธุรกิจในอนาคตจะต้องการซีเอฟโอที่เป็นมากกว่าซีเอฟโอทั่วไป คือ มีความสามารถรอบด้าน มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารงานจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการรายจ่ายไปพร้อมๆ กับการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะในการบริหารคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Soft skills) เช่น ทักษะการสื่อสารและแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ และ การสร้างทีมงาน เป็นต้น

แม้ในภาพรวม เออีซีจะช่วยให้ซีเอฟโอมีตัวเลือกมากขึ้นในการจ้างคน เพราะตลาดแรงงานใหญ่ขึ้น แต่ผลสำรวจยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารบุคลากรในอีก 15 ปีข้างหน้าอีกด้านหนึ่ง โดยพบว่า ขนาดของฝ่ายการเงินมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีแนวคิดในการนำเครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการนำรูปแบบการจ้างบริการร่วมกัน (Shared service) หรือจ้างพนักงานแบบชั่วคราวจากภายนอก (Outsourcing) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร และบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยี พลิกโฉมบทบาทฝ่ายการเงิน

นางสาว วิไลพร กล่าวต่อว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น 1 ใน 5 เมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมการเงิน จากผลการสำรวจในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า จากนี้ไปจนถึงปี 2573 รูปแบบการทำงานของฝ่ายการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป โดยซีเอฟโอถึง 57% ระบุว่า ในขณะนี้ได้นำเทคโนโลยีจากหลากหลายแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยในการทำงานของฝ่ายการเงิน เพื่อเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานงบการเงิน และในอนาคตคาดว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆจะยิ่งส่งผลให้มีทางเลือกที่หลากหลายของแพลตฟอร์ม ที่แผนกการเงินสามารถนำมาใช้เพิ่มศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

"ในระยะต่อไป ซีเอฟโอจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี รู้จักที่จะนำเทคโนโลยีมาต่อยอดและเลือกที่จะลงทุน หรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับฝ่ายการเงินหรือธุรกิจโดยรวมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร" นางสาว วิไลพร กล่าว

จากประเด็นดังกล่าว ยังส่งผลให้ความท้าทายของซีเอฟโอและฝ่ายการเงินในช่วงเวลาอีก 15 ปีข้างหน้า หนีไม่พ้นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์องค์กรที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันและอนาคตให้เป็นหนึ่งและมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับมีความสัมพันธ์สอดคล้อง (Relevant) ถูกต้อง (Accurate) ตรงเวลา (Timely) และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากที่ไหนก็ได้เมื่อต้องการ (Mobile)

นางสาว วิไลพร กล่าวทิ้งท้ายว่า "วันนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน รวมถึงแผนกอื่นๆ ในองค์กรด้วย ดังนั้น ซีเอฟโออาเซียนจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง เร่งศึกษา-ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและความท้าทายของธุรกิจให้ถ่องแท้ รวมถึงก้าวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เข้าใจว่าควรนำเทคโนโลยีใดมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งกับฝ่ายการเงินและองค์กรโดยรวม"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อินแกรม ไมโคร ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการ "บริษัท ไอคอน เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกาศรุกตลาดไทยแต่งตั้ง อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) เป็นดิสทริบิวเตอร์ ช่วยหนุนทัพพร้อมตั้งโซลูชั่นพาร์ตเนอร์อีก 5 รายพร้อมกัน"

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--โพลีพลัส พีอาร์ บริษัท ไอคอน เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกาศรุกตลาดไทย แต่งตั้งอินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) เป็นดิสทริบิวเตอร์ช่วยหนุนทัพพร้อมตั้งโซลูชั่นพาร์ตเนอร์อีก 5 รายพร้อมกัน ผู้นำในอุตสาหกรรมออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร และบิสิเนสแอพ...

ทีเอ็นทีแต่งตั้งเดวิด เรคอร์ด นำทัพการตลาด การขาย และบริการลูกค้าในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ทีเอ็นที ผู้ให้บริการจัดส่งด่วนและลอจีสติกส์ชั้นนำของโลก ประกาศแต่งตั้ง มร. เดวิด เรคคอร์ด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การขาย และบริการลูกค้าของ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานทั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง