ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บีโอไอชี้ช่องทางธุรกิจไทยลุยลงทุน 5 ประเทศเป้าหมายในอาเซียน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๔:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--บีโอไอ

บีโอไอชี้ช่องทาง กางคัมภีร์ข้อมูลลงทุนไทยใน 5 ประเทศเป้าหมายในอาเซียน หลังพบกลุ่มประเทศ CLMVI เติบโตปีละกว่าร้อยละ 10 พร้อมระดมหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจาก 5 ประเทศ มาให้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมทุกรายละเอียดหวังกระตุ้นเอกชนไทยกระจายลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรับมือการเปิดเออีซี

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในงานสัมมนา เสริมฐาน-สร้างโอกาส-ตลาดอาเซียน : โอกาสการลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซียซึ่งบีโอไอร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นว่า บีโอไอได้รวบรวมข้อมูลด้านการลงทุน ของ 5 ประเทศเป้าหมาย ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย หรือ CLMVI มาเผยแพร่โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านโอกาสการลงทุน อุปสรรคและปัญหา รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อให้นักลงทุนไทย มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคเอกชนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้พบว่า ตลาดกลุ่มประเทศ CLMVI เป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูงในช่วงที่ผ่านมา มีการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจเฉลี่ยถึงปีละ 10 % และมีการค้าเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 16 %ด้านการลงทุน นับตั้งแต่ปี 2553ถึงปี2556 มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในตลาด CLMVI กว่า 1.17 แสนล้านเหรียญสหรัฐและเติบโตอย่างต่อเนื่องถึง 9 % ต่อปีโดยประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซียและเวียดนาม แต่หากพิจารณาจากการเติบโตของมูลค่าการลงทุน จะพบว่า เมียนมา และกัมพูชาเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงสุด

ในด้านการลงทุน โอกาสและการลงทุนในตลาดกลุ่มประเทศ CLMVIนั้น จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มซึ่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เหมาะเข้าไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โรงงานผลิตส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์บริการและซ่อมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารควรเข้าไปตั้งโรงงานแปรรูปผลิตผลท้องถิ่น ธุรกิจร้านอาหารไทย ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มควรเข้าไปลงทุนโรงงานผลิตเส้นใย โรงงานทอผ้า ย้อมผ้า และโรงงานตัดเย็บ นอกจากนั้นตลาด CLMVI ยังมีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานมากแต่มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำ นักลงทุนไทยจึงควรเข้าไปขยายฐานการผลิตและการบริการ เพราะเป็นการสร้างโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้

นอกจากนั้นบีโอไอได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากทั้ง 5 ประเทศจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมให้ความรู้ให้คำปรึกษา และแนะนำการทำธุรกิจอย่างใกล้ชิดและยังจัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษานักลงทุน การให้บริการคำแนะนำข้อควรรู้ด้านการเงินการธนาคาร จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการเงินไทยที่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบข้อมูลสำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศที่สนใจ รวมถึงทำความรู้จักกับผู้แทนในต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำธุรกิจได้ต่อไป

"ผู้ประกอบการไทยที่จะประสบความสำเร็จในการไปลงทุนในต่างประเทศ นอกจากต้องรู้จักช่องทางในการทำธุรกิจ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว สิ่งสำคัญยังต้องศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลให้รู้จริงในแต่ละประเทศไปพร้อมกันด้วย เช่น การรู้จักช่องทางในการทำธุรกิจ มีผู้ประสานงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ได้รับมอบอำนาจของท้องถิ่น ทำธุรกิจที่ตนเองเชี่ยวชาญหรือเลือกธุรกิจที่มีผู้แข่งขันน้อยราย ขณะที่ด้านเงินทุนควรมีแหล่งเงินทุนที่รองรับความผันผวนของธุรกิจได้ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางอาจต้องเกาะติดธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อช่วยประคับประคองไปสู่ความสำเร็จ เป็นต้น" นางหิรัญญากล่าว

สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศในอนาคต (ปี 2559) บีโอไอมีแผนที่จะนำคณะนักธุรกิจไทยไปสำรวจลู่ทางการลงทุนรวมประมาณ 20 ครั้ง ส่วนใหญ่จะไปประเทศเป้าหมาย ซึ่งก็คือ กลุ่ม CLMVI


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สึนามิเอเชีย ส่งผลกระทบรุนแรงเชิงสังคม แต่มีผลกระทบเล็กน้อยเชิงเศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน–มาร์สเตลเลอร์ สรุปบทวิเคราะห์ของ เลแมน บราเดอร์ส สึนามิเอเชีย ส่งผลกระทบรุนแรงเชิงสังคม แต่มีผลกระทบเล็กน้อยเชิงเศรษฐกิจ เลแมน บราเดอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนระดับโลก สรุปผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ "สึนามิ" ที่ถ...

กองทัพเรือขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคผ่านกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์พัดถล่ม ๖ จังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย ด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ล้มตาย และสูญหายเป็นจำนวนมาก กองทัพเรือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในหลายหน่วยงาน...

ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสำหรับสินค้าเอพีไอ การสังเคราะห์เป๊บไทด์

บริษัทฯ ได้สร้างความมั่นคงทางธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือด้วยการเพิ่มความสามารถและความยืดหยุ่นสำหรับผู้จัดหาการพัฒนาในระยะแรก ยูซีบี ไบโอโปรดักส์ (UCB-Bioproducts) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสร้างห้องทดลองแอพพลิเคชั่นเพื่อลูกค้า แห่งแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง