ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ กรุงเทพฯ และใน 4 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 กระทรวงการคลังได้ประชุมร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปการเตรียมการจัดงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ภายใต้แนวคิด “ช่วยชาติ ช่วยคน ช่วยเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ 2) ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ 3) ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชนเป็นไปตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งเงินทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบแนวทางดังกล่าวอย่างทั่วถึง

งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชนมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ใน 5 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศไทย ดังนี้

จังหวัด         สถานที่
กรุงเทพฯ       Hall 3 อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดอุดรธานี   โถงชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
จังหวัดระยอง     อุดรธานี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

จังหวัดเชียงใหม่   เชียงใหม่ ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

จังหวัดสงขลา     คอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 3 กลุ่มรวม 20 แห่ง ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 สถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานให้ความรู้ด้านทางการเงิน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภายในงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน สถาบันการเงินของรัฐจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอื่น ๆ แก่กลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช่น เงินฝากเผื่อเรียกอัตราดอกเบี้ยสูงพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะนำเสนอบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมทั้งจะมีการให้ความรู้ทางการเงินและการให้การจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยหน่วยงานรัฐและเอกชนด้วย ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สำคัญปรากฏตามตารางที่แนบ

นายรังสรรค์ฯ กล่าวว่า งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชนจะเป็นหนึ่งในช่องทางการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาขาดเงินทุนและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน สนับสนุนและส่งเสริมการออมของประชาชน สร้างวินัยทางการเงินโดยการให้ความรู้เบื้องต้นอย่างเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานใน 5 จังหวัดทั่วประเทศมากกว่า 100,000 คน โดยคาดว่าจะมียอดเงินฝากรวมกว่า 5 พันล้านบาท และยอดสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวมมากกว่า 8 พันล้านบาท และคาดว่าสถาบันการเงินของรัฐจะมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 ราย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

EXIM BANK ออกโปรโมชั่นลดดอกเบี้ย 29% ในงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน สนับสนุน SMEs เริ่มต้นส่งออก ขยายตลาด ค้าชายแดน วิจัยและพัฒนา และลงทุน

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกมาลงทะเบียนที่บูทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน จัดโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง...

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพังงา -ภูเก็ต

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 14 มกราคมนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้แทนธนาคาร พาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ สภาธ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง