ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

BWG พร้อม Test Run เครื่องผลิต RDF ปลาย มิ.ย. นี้ เชื่อหนุนรายได้ทั้งปีโตทะลุ 30% ตามเป้า

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน

BWG เผยพร้อม Test Run เครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก กากอุตสาหกรรม หรือ RDF ภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้ และเดินเครื่องผลิตได้จริงตั้งแต่เดือนกรกฏาคมเป็นต้นไป รับรู้รายได้ทันทีในไตรมาสที่ 3/2556 มั่นใจหนุนผลงานในปี 56 เติบโตอัตรา 30% ตามเป้า

นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่รายเดียวในประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการพลังงานทดแทนจากกากอุตสาหกรรม (Refuse Derived Fuel Project - RDF) ที่ดำเนินการโดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ รับเข้ามากำจัด ไปเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) จำหน่ายให้แก่โรงผลิตปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าว่า ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจะติดตั้งแล้วเสร็จและสามารถทดสอบเดินสายการผลิตได้ และคาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม เป็นต้นไป

"ปัจจุบันโครงการ RDF ของเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจไปแล้วในลักษณะคัดแยกกากอุตสาหกรรมที่รับเข้ามากำจัด ที่มีค่าความร้อนมาจัดจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงทดแทน แต่หลังจากที่เครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งติดตั้ง แล้วเสร็จ ผ่านการ Test Run และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จะทำให้ในเฟสแรกเราสามารถผลิตได้ประมาณเดือนละ 250 ตัน และรับรู้เป็นรายได้ทันทีตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้รายได้ของบริษัทในปี 2556 เติบโตได้ประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกเหนือจากการขยายตัวของธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบฝังกลบทั้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผ่านมาที่เราสามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น" นายสุทัศน์กล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการงวด 3 เดือนประจำไตรมาสที่ 1/2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ15 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2555 ที่มีรายได้รวม 262 ล้านบาท ส่งผลให้ในงวดไตรมาสที่ 1/2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 35.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.37 ล้านบาท หรือร้อยละ61

สำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นของกำไรสุทธิในงวดไตรมาส1/2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และปริมาณกากอุตสาหกรรม หลังจากที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้น และขยายการให้บริการครบวงจรยิ่งขึ้น ในขณะที่ต้นทุนจากการให้บริการลดลง โดยบริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 289 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวน 263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ10 ในขณะที่ต้นทุนจากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนจำนวน 193 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 67 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 181 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 ของรายได้

ข้อมูลบริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯอย่างครบวงจร (One Stop Service) โดยธุรกิจหลักที่ให้บริการมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ คือ การกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (รวมทั้งการฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียร หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว) โดยมีศูนย์บริหารและจัดการฯ อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งภายในศูนย์บริหารและจัดการฯ บริษัทยังสามารถให้บริการบำบัด (Treatment) สำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพด้วย ในปี 2550 บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมในการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ด้วยการทำเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การบำบัด (Treatment) ด้วยวิธีเผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย ผ่านบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นอกจากนั้น บริษัทมีรายได้ค่าบริการจากการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยวิธีการอื่นซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองอีกส่วนหนึ่งด้วย อาทิ การส่งไปเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือเผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ และการส่งไปยังโรงงาน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ (Recycle) เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
คุณโชติกา ศรีเธาว์
Tel. 02-731-0080 ต่อ 120,127
email : kplus.ir@gmail.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สองขุนพล BWG นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน

คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจบำบัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย และคุณสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน...

BWG เอาใจนลท.ขายไอพีโอ 3บาท/หุ้น มีดีสเค้าท์ถึง 60%เชื่อกระแสตอบรับแรง

"เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน"สรุปขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคา. 3 บาท/หุ้น กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 31 ต.ค.และ 1-2 พ.ย. พร้อมเข้าซื้อขายกลางเดือน พ.ย.นี้ ผู้บริหารเชื่อหุ้นมาแรงและนักลงทุนตอบรับท่วมท้นแน่ เหตุบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งอีกทั้งผลประกอบการมีอัตรา...

บีโอไอหนุนลงทุนโครงการกำจัดของเสีย

บีโอไอหนุนปูนซีเมนต์นครหลวง ลงทุนกิจการบริการบำบัด กำจัดขยะกากอุตสาหกรรม นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง