ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุนของธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday February 17, 2012 17:16
กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) ของธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) ที่ระดับ ‘2’

ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มีความจำเป็น โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ (พรบ.) การจัดตั้งธนาคารของธนาคารทั้ง 3 แห่ง และพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดโดยรัฐบาล (ยกเว้น BAAC ที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 99.8%) และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัฐบาลเนื่องจากบทบาทที่สำคัญในด้านการสานต่อนโยบายภาครัฐของธนาคาร ธนาคารทั้ง 3 แห่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อนโยบายของรัฐและมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย โดยเน้นให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ บทบาทในการสนับสนุนนโยบายรัฐของธนาคารรัฐทั้ง 3 น่าจะยังคงมีความสำคัญในการส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

เมื่อพิจารณาจาก พรบ. ที่เกี่ยวข้อง GSB เป็นธนาคารรัฐแห่งเดียวที่มีการระบุเรื่องการค้ำประกันหนี้สินจากภาครัฐไว้อย่างชัดเจน (explicit guarantee) อย่างไรก็ตาม GSB ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการเพิ่มทุนหรือการค้ำประกันเงินกู้จากรัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึงแม้จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน พรบ. จัดตั้ง ฟิทช์มองว่ามีการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐในลักษณะ implicit guarantee สำหรับ GHB ในรูปแบบของการเพิ่มทุนเมื่อมีความจำเป็น และสำหรับ BAAC ในรูปแบบการเพิ่มทุนโดยรัฐให้แก่ธนาคารและยังมีการให้เงินชดเชยในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (ลักษณะการให้การสนับสนุนในรูปการชดเชยถือเป็นรูปแบบของ deficiency guarantee สำหรับ BAAC) ในอดีตทั้ง BAAC และ GHB ต่างเคยได้รับการเพิ่มทุนและค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาล โดยธนาคารจะเป็นผู้เสนอขอการสนับสนุนจากรัฐ

ในขณะที่การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐโดยทั่วไปจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยขั้นตอนดังกล่าวสามารถที่จะเร่งรัดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสนับสนุนแก่ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งได้ในกรณีที่มีความจำเป็น นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการติดตามสถานะทางการเงินของธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารและมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี และสำหรับ BAAC รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสนับสนุน อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของประเทศไทย (โดยปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ ‘BBB’/Stable) หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนและความสามารถของภาครัฐในการสนับสนุน ดังนั้นการแก้ไขกฎหมาย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานะตามกฎหมายและสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจจะส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารทั้ง 3 จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐลดลง อาจส่งผลให้อันดับเครดิตสนับสนุนของธนาคารถูกปรับลดลงได้ อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากการที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐ

GSB (มีสินทรัพย์รวม 1.6 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญรวมถึงการส่งเสริมการออม การให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสังคมของรัฐ BAAC (มีสินทรัพย์รวม 875.8 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554) เป็นธนาคารรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท GHB (มีสินทรัพย์รวม 728.9 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554) ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง และข้าราชการ


Latest Press Release

ทีเอ็มบี จัดงาน Turning Point : Coping in the Age of the New Normal

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี: สว่างวรรณ (นิด) 089 – 994 - 4299 , สาลินี (แอ๋ม) 081-373-5778, สุดาวรรณ (นก) 083-123-9772...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่ง และโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดย YLG

สภาวะตลาดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,305.00-1,294.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส GFQ14 อยู่ที่ 19,800 บาท โดยราคาปรับตัวลดลง -130 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,700 บาท ขณะที่ซิวเวอร์ฟิวเจอร์ SVQ14 อยู่ที่ 668 บาท...

สรุปภาวะตลาด Futures By GT Wealth Management 24 ก.ค. 57 (ภาคบ่าย)

ดัชนี SET50 ปิดตลาดปรับขึ้น 1.12 จุด ปิดที่ระดับ 1,034.98 จุด ดัชนียังคงไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,035 จุดไปได้ บวกกับช่วงบ่ายยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆทำให้ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ...

ปตท.สผ. แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2557

- อัตราการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นเป็น 315,810 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยมาจากประเทศไทย 78% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14% ออสตราเลเซีย 6% แอฟริกาและตะวันออกกลาง 2% - จะเริ่มส่งก๊าซฯ จากโครงการซอติก้า เข้าสู่ประเทศไทยในอัตรา 240...

ภาพข่าว: ต่างชาติมั่นใจลงทุนไทย

นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ร่วมเปิดงานสัมมนาและรับฟังผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยประจำปี 2557 และการอภิปราย ในหัวข้อ...

Related Topics