ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุนของธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๗:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) ของธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) ที่ระดับ ‘2’

ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มีความจำเป็น โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ (พรบ.) การจัดตั้งธนาคารของธนาคารทั้ง 3 แห่ง และพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดโดยรัฐบาล (ยกเว้น BAAC ที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 99.8%) และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับรัฐบาลเนื่องจากบทบาทที่สำคัญในด้านการสานต่อนโยบายภาครัฐของธนาคาร ธนาคารทั้ง 3 แห่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อนโยบายของรัฐและมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย โดยเน้นให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ บทบาทในการสนับสนุนนโยบายรัฐของธนาคารรัฐทั้ง 3 น่าจะยังคงมีความสำคัญในการส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

เมื่อพิจารณาจาก พรบ. ที่เกี่ยวข้อง GSB เป็นธนาคารรัฐแห่งเดียวที่มีการระบุเรื่องการค้ำประกันหนี้สินจากภาครัฐไว้อย่างชัดเจน (explicit guarantee) อย่างไรก็ตาม GSB ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการเพิ่มทุนหรือการค้ำประกันเงินกู้จากรัฐตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึงแม้จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน พรบ. จัดตั้ง ฟิทช์มองว่ามีการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐในลักษณะ implicit guarantee สำหรับ GHB ในรูปแบบของการเพิ่มทุนเมื่อมีความจำเป็น และสำหรับ BAAC ในรูปแบบการเพิ่มทุนโดยรัฐให้แก่ธนาคารและยังมีการให้เงินชดเชยในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (ลักษณะการให้การสนับสนุนในรูปการชดเชยถือเป็นรูปแบบของ deficiency guarantee สำหรับ BAAC) ในอดีตทั้ง BAAC และ GHB ต่างเคยได้รับการเพิ่มทุนและค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาล โดยธนาคารจะเป็นผู้เสนอขอการสนับสนุนจากรัฐ

ในขณะที่การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐโดยทั่วไปจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยขั้นตอนดังกล่าวสามารถที่จะเร่งรัดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสนับสนุนแก่ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งได้ในกรณีที่มีความจำเป็น นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการติดตามสถานะทางการเงินของธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ธนาคารรัฐทั้ง 3 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารและมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี และสำหรับ BAAC รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสนับสนุน อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของประเทศไทย (โดยปัจจุบันได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ ‘BBB’/Stable) หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนและความสามารถของภาครัฐในการสนับสนุน ดังนั้นการแก้ไขกฎหมาย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานะตามกฎหมายและสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจจะส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารทั้ง 3 จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐลดลง อาจส่งผลให้อันดับเครดิตสนับสนุนของธนาคารถูกปรับลดลงได้ อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากการที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐ

GSB (มีสินทรัพย์รวม 1.6 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554) มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญรวมถึงการส่งเสริมการออม การให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสังคมของรัฐ BAAC (มีสินทรัพย์รวม 875.8 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554) เป็นธนาคารรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท GHB (มีสินทรัพย์รวม 728.9 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554) ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง และข้าราชการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: คนพันธุ์ A คารวะปลัด กค.

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้ชนะ การประกวด "สุดยอดคนพันธุ์ A" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ด...

กบข. สานฝันโครงการสินเชื่อบ้านข้าราชการ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดบริการแล้ว

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)สานฝันโครงการสินเชื่อบ้านข้าราชการ รุ่นที่ ๓ พร้อมเปิดบริการแล้ว ที่สำคัญโครงการนี้ เปิดให้ข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีสิทธิยื่นกู้ได้ด้ว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง