ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ออมสินเปิดตัวโครงการเพื่อเยาวชนประจำปี 2554 ต่อยอด สนับสนุน สร้างศักยภาพเยาวชนไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๖:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ต่อยอดโครงการธนาคารโรงเรียน เปิดตัวโครงการเพื่อเยาวชนประจำปี 2554 ภายใต้แนวคิด “สร้างพลัง เสริมปัญญา นำพาสุนทรี มีวัฒนธรรม” ทั้งกีฬา ดนตรี วิชาการ หลากหลายประเภท หวังบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้นตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบของธนาคาร ที่ดำเนินการโดยนักเรียน ในโรงเรียน มีครู อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสินเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือในการรับฝากเงินที่ธนาคารออมสินเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ธนาคารได้ต่อยอดประเภทกิจกรรมให้กับธนาคารโรงเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สมาชิกธนาคารโรงเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เสริมทักษะ พัฒนาฝีมือ และความรู้ ควบคู่ไปกับเพิ่มศักยภาพที่ตนเองถนัด ไม่ว่าจะเป็น ด้านกีฬา ดนตรี และ ด้านวิชาการ และกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดย ณ สิ้นปี 2553 มีธนาคารโรงเรียนจำนวน 470 แห่ง มีนักเรียนที่ออมเงินผ่านโรงเรียนกว่า 1 ล้านบัญชี และมียอดเงินออมร่วม 330 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายในปีนี้จะมีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินเพิ่มเป็น 590 แห่ง

“สำหรับปี 2554 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ธนาคารจึงได้จัดโครงการเพื่อเยาวชน สำหรับปี 2554 เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการต่อยอดให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งชนิดกีฬา ดนตรี และวิชาการ รวมถึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลายขึ้น ภายใต้แนวคิด “สร้างพลัง เสริมปัญญา นำพาสุนทรี มีวัฒนธรรม” ซึ่งประกอบด้วย ด้านกีฬา เดิมมี 6 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน วอลเล่ย์บอล สตรีทบาสเกตบอล ตะกร้อ เทนนิส กรีฑา เพิ่มอีก 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน รวมเป็น 9 ชนิดกีฬา ด้านดนตรี เดิมมีการแข่งขันใน 3 ประเภท คือ Symphonic เครื่องลมเป่า และขับร้องประสานเสียง เพิ่มการแข่งขันอีก 2 ประเภท คือ ดนตรีพื้นบ้าน (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้) และ ขับร้องเดี่ยวไทยสากลอมตะ(ลูกกรุง) และไทยลูกทุ่ง ด้านวิชาการ คือ การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เพิ่ม โครงการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศทาง เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และ Earth Science ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปีนี้ คือ ด้านภาษาไทย โดยจัดการประกวด อ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย”

นายเลอศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการต่อยอดสำหรับโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักเก็บออม พัฒนาศักกยภาพตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว โครงการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ที่ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา และเด็กนักเรียนทำความดี ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม คือ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นโครงการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 80 พรรษา เมื่อปี 2550 เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี สำหรับปี 2554 นี้ ธนาคารได้เพิ่มประเภทกลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เข้ามาร่วมประกวดด้วย จากเดิมเฉพาะเด็กนักเรียนและโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และเพิ่มเงินรางวัลจากปีละ 8 ล้านบาท เป็นปีละ 10 ล้านบาท

“โครงการเพื่อเยาวชนของธนาคารออมสิน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาชีวศีกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สสวท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักการสังคีตกรมศิลปากร กองดุริยางค์ทหารเรือ กองทัพเรือ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย และบริษัทสปอร์ต ทิปส์ จำกัด ซึ่งทั้งหมดมีส่วนสำคัญในแต่ละด้านเติมเต็มให้โครงการเพื่อเยาวชนของธนาคารออมสิน ประสบความสำเร็จ สามารถบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศต่อไป”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมครูปฐมวัย โรงเรียน ตชด…“ผู้ปลูกต้นกล้าเยาวชนสุดขอบชายแดน”เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกคิดวิทย์ คณิตบูรณาการ โดย สสวท.

ครูปฐมวัย จัดว่าเป็นครูคนแรกที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ครูปฐมวัย หรือผู้ดูแลเด็ก มีส่วนสำคัญมากที่จะปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก เป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็กรองจากพ่อแม่ บุคลิกภาพ พฤติกรรม การปฏิบัติต่างๆ...

คุณกิ๊ก มยุริญ เอาใจช่วยสนับสนุน โครงการดีๆ "ธนาคารโรงเรียน" ที่ช่วยฝึกนิสัยให้เด็กนักเรียนรักการออม

รายการ 108 แสนสุข สัปดาห์นี้ คุณกิ๊ก มยุริญ จะพาไปชมการทำงานธนาคารของเด็กๆนักเรียนใน ธนาคารโรงเรียน หนึ่งในโครงการดีๆ ของ ธนาคารออมสินที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างนิสัย การเก็บออมให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสร้างให้เด็กนักเรียน ร...

ธนาคารออมสินให้บริการ "สินเชื่อฉับพลัน

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ "สินเชื่อฉับพลัน" เพื่อเป็นเงินกู้ใช้ในการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพให้ทันเหตุการณ์ตามความจำเป็น ในวงเงินรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง