สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษ (ICAEW) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday September 22, 2010 16:17
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษ (ICAEW) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีชั้นนำของโลก โดยเป็นผู้นำให้การสนับสนุนสมาชิกขององค์กรกว่า 134,000 คน จากมากกว่า 160 ประเทศ ICAEW ได้ประสานงานร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานตรงตามมาตรฐานสูงสุดของ ICAEW หากนับเพียงแค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีสมาชิกมากถึง 1,800 คน โดยมีศูนย์กลางที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

สมาชิกของเราให้ความรู้ด้านการเงินและให้คำปรึกษาโดยอิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงหลักจริยธรรม สมาชิกของเราได้รับการอบรมให้สร้างแนวความคิดและแบบปฏิบัติที่แตกต่างจากแบบทั่วๆไปให้กับบุคคลและองค์กรเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนและความหนักแน่นทางภาพลักษณ์ขององค์กรของเรา เราเชื่อมั่นว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับพัฒนาและเป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน

เราสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ
ICAEW เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Global Accounting Alliance โดยมีสมาชิกกว่า 775,000 รายทั่วโลก
ประวัติ

ICAEW ก่อตั้งขึ้น ในปี 1880 และรวมกันเข้าเป็นสมาคมโดยได้รับพระบรมราชานุญาตในช่วงที่สมาคมทางการเงินท้องถิ่นในประเทศอังกฤษคือ ลอนดอน, ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ และ เชฟฟิลด์ มาบริหารงานร่วมกัน จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรชาร์เตอร์ ซึ่งต่อมาคือ ICAEW และเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมา

ICAEW เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีซึ่งเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก

ประธานของ ICAEW ในรุ่นก่อน ๆ ยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันด้านการบัญชีในหลายแห่งด้วยกันโดยประธานเหล่านั้นได้แก่ นาย Arthur Cooper (ปี 1883-4), นาย William Welch Deloitte (ปี 1888-9), นาย Edwin Waterhouse (ปี 1892-4), นาย Ernest Cooper (ปี 1899-1902) และนาย William Peat (ปี 1906-8)

กิจกรรม

ICAEW ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ และการฝึกอบรมแก่นักเรียน พัฒนาวิชาชีพของสมาชิกอย่างต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการให้เทคนิค, คำแนะนำด้านบัญชีและการบริการแก่สมาชิกของ ICAEW

ICAEW มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนประสานงานกับภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานจากทั่วโลก ซึ่งการดำเนินงานมุ่งเน้นสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบัญชีระดับโลก ตัวอย่างของการดำเนินงานได้แก่:

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) ให้พิจารณาทบทวนการนำมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS (International Financial Reporting Standards) มาใช้ปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปด้วยกัน – การพิจารณาเสร็จสิ้นในปี 2007

ออกแบบและเผยแพร่ความรู้ ในเรื่องของการพัฒนาระดับโลกและโครงข่ายการเรียนรู้ของระบบ IFRS (Global Development & Learning Network programme for IFRS) สำหรับธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ร่วมงานกับ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศจีน (CIPCA) ในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ “leading professional talent” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของกระทรวงการคลังของจีนในการปรับปรุงคุณภาพบุคลากรวิชาชีพบัญชี

ร่วมงานกับกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศปากีสถาน (ICAB) ตั้งแต่ปี 2007 โดยมีธนาคารโลกเป็นผู้สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาชีพบัญชีในบังคลาเทศ

ได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงการคลังและพัฒนาแผนสำหรับบอสวานา เพื่อทำงานร่วมกับBotswana Institute of Accountants (BIA) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของธนาคารโลกสำหรับการสร้างความแข็งแกร่งทางบัญชีในประเทศ

ICAEW ให้คำปรึกษาในประเด็นที่ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภทวิชาชีพและกฎหมายแก่องค์กรเอกชนถึง 250 แห่งในปีที่ผ่านมา

สำนักงาน
ICAEW มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอังกฤษและมีพนักงานจำนวน 500 คน

เดือนพฤษภาคม ปี 2009 ICAEW ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นสาขาแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นนอกประเทศอังกฤษ สำนักงานสาขาเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ICAEW ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยให้บริการการประสานงานและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ ICAEW ในเขตภูมิภาคเอเชีย

ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนี้ ICAEW ได้จัดตั้งสำนักงานเขตสากลโดยมีสำนักงานอยู่ที่กรุงดูไบเพื่อดูแลประสานงานในเขตภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้สำนักงานของเขตทวีปยุโรปที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเริ่มดำเนินงานในช่วงฤดูร้อนนี้โดยสำนักงานจะตั้งอยู่ที่กรุงบรัซเซล ประเทศเยอรมนี

ทั้งนี้ ICAEW ยังมีสำนักงานท้องถิ่นที่ฮ่องกง ปักกิ่งและกัวลาลัมเปอร์
สมาชิกและนักเรียน

ICAEW มีสมาชิกประมาณ 134, 000 โดย 20,000 คนนั้นอยู่ในสหราชอาณาจักร และ ICAEW ยังมีนักเรียนกว่า 16,000 คนที่กำลังศึกษาเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชี (ACA) โดย 1,800 คนนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยรวมแล้ว สมาชิกของ ICAEW ประมาณ 41,000 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับงานบัญชีและกว่า 58,000 คนดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหารองค์กร

สมาชิกของ ICAEW นั้นต่างเป็นระดับผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จโดย ICAEW มีสมาชิกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ที่นั่งแท่นผู้บริหารบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในร้อยอันดับของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

ข้อตกลงนานาชาติ

ICAEW ได้ทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Sunway TES ในมาเลเซียในปี 2004 โดย Sunway TES เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้สมัครของ ICAEW ในประเทศมาเลเชีย ผู้เข้าศึกษาหลักสูตร ACA รุ่นแรกของ ICAEW ในปี 2008 เป็นผู้ชนะเลิศในรางวัลระดับโลกถึงห้ารางวัลด้วยกัน ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2009 ICAEW ได้เปิดหลักสูตร Sunway DFAB ซึ่งเป็นหลักสูตรเต็มเวลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 (ระดับ ‘O’) ที่ไม่จบการศึกษาโดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลา 18 เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อเพื่อรับวุฒิ ACA ได้

ในเดือนเมษายนปี 2008 ICAEW ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสิงคโปร์ (ICPAS) ICPAS เป็นผู้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ACA ในประเทศสิงคโปร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิโดย ICAEW การสำเร็จหลักสูตร ACA เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพในประเทศสิงคโปร์และผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในระดับ ACA ยังสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ICPAS ได้อีกด้วย

นอกเหนือจากนั้น ICAEW ยังได้ทำข้อตกลงกับสถาบันการบัญชีต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับหลักสูตร ACA เช่น การทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ลงนามร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย (ICAI) และ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศปากีสถาน (ICAP) ในการที่สมาชิกผู้สำเร็จหลักสูตร ACA จะได้รับข้อยกเว้นด้านการอบรมและการทดสอบของด้านคุณวุฒิของระดับ ACA จาก ICAEW

รายละเอียดสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของ ICAEW
คุณวุฒิหลัก
ACA

The Associate Chartered Accountant (ACA) คือคุณวุฒิด้านธุรกิจและการเงินที่ผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางด้านเทคนิค การนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง ประสบการณ์ด้านการทำงาน และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หลักสูตรประกอบด้วยสองระดับด้วยกันคือระดับอาชีพและระดับสูง ระดับอาชีพนั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นจนถึงแนวคิดหลักของงานบัญชีและแบบฝึกหัดที่อธิบายถึงวิธีการนำความรู้และแนวความคิดต่างไปใช้ปฏิบัติ

หลักสูตรระดับสูงจะเป็นบทเรียนที่ผสมผสานกันระหว่างบททดสอบและสถานการณ์ตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความรู้ของตนในการทำรายงาน ระบบภาษี การตรวจสอบระบบบัญชี การค้ำประกันและทดสอบบความรู้ด้านจริยธรรมและกรณีศึกษา

ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับยกย่องให้เป็นสมาชิกของ ICAEW และยังสามารถแสดงคุณวุฒิ ACA ตามหลังชื่อได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เป็นสมาชิกของ ICAEW 10 ปีต่อเนื่องจะได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรของ ICAEW โดยมีตำแหน่ง FCA ต่อท้ายชื่อ

หลักสูตร ACA ใช้ระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาพื้นฐานของแต่ละบุคคล ผู้เรียนที่ทำสัญญาเข้าหลักสูตรกับนายจ้างของตนจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 450 วันพร้อมทำแบบทดสอบ

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการอบรบ (Authorised Training Employers (ATEs)) กว่า 2,000 แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงองค์กรที่มีชื่อเสียงอย่างสถาบันบัญชี Big 4 (Deloitte, Ernst & Young, KMPG, PwC), American Express, Barclays, Deutsche Bank, HSBC และ Nomura

ทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาทางไกลได้อีกด้วย

CFAB Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเงินและการบัญชีที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีในทุกธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านบัญชีเพื่อเปิดโอกาสด้านการทำงาน

คุณวุฒิขึ้นอยู่กับบทเรียนในระดับ ACA ซึ่งสามารถใช้เป็นบันไดในการเรียนต่อเพื่อสำเร็จหลักสูตรระดับ ACAได้เพราะ CFAB เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถทำการสอบผ่านระบบออนไลน์และสามารถเรียนเนื้อหาด้วยตนเองได้ที่บ้านเช่นกัน หลักสูตร CFBA มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 1 ปี

ทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาทางไกลได้อีกด้วย
International Financial Reporting Standards (IFRS)

ICAEW นำเสนอหลักสูตร IFRS แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญและมีมาตรฐานระดับสากล

โปรแกรมมีลักษณะเป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ เตรียมและแปลงบการเงิน ระยะเวลาของโปรแกรมอยู่ที่ 70 ชั่วโมง

cert ipsfr

Certificate in International Public Sector Financial Reporting (Cert IPSFR) เป็นหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่งใหม่ซึ่งออกแบบโดย CIPFA และ ICAEW หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานของทั้ง IFRS และภาครัฐที่เทียบเท่ากับ IPSAS

IFRS PROGRAMME FOR SMEs

The International Accounting Standards Board (IASB) ได้จัดทำ IFRS สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและศักยภาพของอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กลง มีการปรับมาตรฐานทั้งหมดลง 85% ด้วยการปรับให้หลักเกณฑ์ต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใน IFRS ที่สมบูรณ์แบบและการสรุปเนื้อหาข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุม

ปัจจุบัน ICAEW กำลังพัฒนาระบบการเรียนรู้และแบบประเมินของระบบ IFRS เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติแบบบุคคลและองค์กรต่างๆได้เข้าใจถึงการมาตรฐานใหม่

www.icaew.com/southeastasia

Latest Press Release

ภาพข่าว: ธอส.เปิดสาขาพัทลุง เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าภาคใต้

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบของที่ระลึกในแก่นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ “สาขาพัทลุง” อย่างเป็นทางการ...

เกรซซิมเปิล ตอบรับกระแสรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ทั่วไทย บุกตลาดระดับกลาง หวังกวาดรายได้ปีนี้250ล้าน

“น.พ.วีรฉัตร” ส่ง “เกรซซิมเปิล” รุกตลาดระดับกลาง ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ทั่วไทย ชูจุดขายเยื่อพืชธรรมชาติจากชานอ้อยและเยื่อไผ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าโกยรายได้ 250 ล้านบาท นายแพทย์วีรฉัตร...

ข่าวซุบซิบ: Roadshow Supertrader

เริ่มแล้วกับโครงการ Supertrader โดยหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ผนึกกูรูด้าน “เทคนิคคอล” อ.ปุย ประกาศิต เจ้าของฉายา ปุย Wave Rider จัดเปิดคอร์สสุดพิเศษ EXCLUSIVE COURSE หัวข้อสุดเข้มข้น “การวางแผนการเทรด จุดซื้อ จุดขาย และ Let’s Profit...

ภาพข่าว: ZAMBRERO ร้านอาหารเม็กซิกันประเภท QSR อันดับ 1 จากออสเตรเลีย ประกาศบุกตลาดปักธงไทย สาขาแรกของเอเชีย พร้อมเปิดแล้ววันนี้ ณ ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์

มร. สจ๊วต คุ๊ก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แซมเบรโร่ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ร้านแฟรนไชส์ “แซมเบรโร่” (ZAMBRERO) ร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันฟาสฟู้ดที่มีสาขามากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ได้ฤกษ์เปิดสาขาแรกในประเทศไทยและเอเชีย ณ ชั้น 6...

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าว หอการค้าไทยจับมือ IMET เป็นพี่เลี้ยง SMEs ไทยไปลงทุนในเวียดนาม

กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--หอการค้าแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-11.30น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 10.00-10.30น. ลงทะเบียน 10.30-10.40น. กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว · การให้ความช่วยเหลือ...

Related Topics