ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธอส. รวมพลังจิตอาสาร่วมสร้าง-ซ่อมบ้าน 600 หลังทั่วไทย ใน 4 ปีภายใต้โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity by G H Bank)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๕:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--ธอส.
ตอกย้ำภารกิจหลักสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปีพุทธศักราช 2553 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ” เพื่อสร้างและซ่อมบ้าน 60 หลัง ใน 4 ภาคทั่วไทย ในปีนี้ ตั้งเป้าสร้าง-ซ่อมบ้าน ให้ได้ 600 หลัง ภายในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารจะครบรอบการดำเนินงาน 60 ปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษกสมรสฯ ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย (Habitat) จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.เพื่อมนุษยชาติ” ขึ้น โดยเป้าหมายในปี 2553 จะร่วมกันสร้างบ้านจำนวน 60 หลัง เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางด้านที่อยู่อาศัย ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ และตั้งเป้าสร้าง - ซ่อมบ้าน ให้ครบ 600 หลัง ภายในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารจะครบรอบการดำเนินการ 60 ปี โดยตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งควบคู่กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับสังคมไทย โดยโครงการนี้สามารถตอกย้ำภารกิจหลักของธนาคารได้เป็นอย่างดี ซึ่งธนาคารจะสนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิฯ ปีละไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2553 - 2556) วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่เรียบง่าย มั่นคง ให้กับครอบครัวที่ขัดสนที่อยู่อาศัย โดยมูลนิธิฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามคุณสมบัติที่มูลนิธิฯ กำหนด ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนคนไทยสามารถมีบ้านเป็นของตนเองให้ได้มากที่สุด

ด้านมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย โดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้สร้างบ้านมาแล้วทั่วไทยกว่า 5,000 หลัง เป้าหมายของมูลนิธิ คือ การขจัดบ้านที่ไม่น่าอยู่และสภาพการไร้ที่อยู่อาศัย ให้หมดไปจากชุมชน ด้วยการสร้างบ้านที่เหมาะสม กับอัตภาพของเจ้าของบ้าน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกและทำงานร่วมกัน ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในสังคม ซึ่งการช่วยเหลือโดยส่วนใหญ่ ไม่ใช่โครงการให้เปล่า เจ้าของบ้านต้องส่งคืนค่าบ้านเป็นรายเดือนให้กับมูลนิธิฯ ตามมูลค่าการก่อสร้างที่แท้จริง เพื่อมูลนิธิฯ จะได้นำเงินสมทบคืนค่าบ้านเข้ากองทุนสร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย และนำไปสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ขัดสนรายอื่นต่อไป สำหรับบ้านแบบให้เปล่านั้น ให้เฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่มีศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ อาทิ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับโครงการในปีแรก กำหนดสร้างบ้านจำนวน 60 หลัง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี ระยอง และระนอง ทั้งนี้ ครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องร่วม “ลงแรง” สร้างบ้านของตนเองและบ้านของคนอื่น ร่วมกับอาสาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างให้เกิดความรักและความมีน้ำใจให้กันในชุมชน

“โครงการดังกล่าวเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยจะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนร่วมกันมอบโอกาสและสร้างความสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยให้สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยกว่า 350,000 ครัวเรือน ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยงานนี้จะมีอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจในการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ได้ 600 หลัง ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2553 -2556) นอกจากนี้ ยังรับความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วประเทศที่อาสาร่วมกันสร้างบ้านสานฝันให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง อาทิ บริษัท เซิร์ช เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 และรายการวิทยุครอบครัวข่าว 106 MHz ที่ร่วมเป็น Media Partner ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสู่สังคม โดยร่วมกัน “ลงแรง” สร้าง หรือบริจาคเงินสิ่งของเพื่อใช้ในการสร้างบ้านได้ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถต่อยอดได้ในปีต่อๆไป เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายขรรค์กล่าว

สำหรับโครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ นับเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของธนาคารและนับเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ด้าน CSR สำหรับปีนี้ เนื่องจากธนาคารมีภารกิจกิจหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th หรือร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านได้ที่ www.habitatthailand.org โทร.0-2664-0644


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง