ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งจัดเครดิตตราสารหนี้ใหม่พร้อมคงเครดิตองค์กรและตราสารหนี้เดิม “ช. การช่าง” ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative”

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๙:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--ทริสเรทติ้ง

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เดิมของบริษัทที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระหนี้และขยายธุรกิจในอนาคต อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในโครงการก่อสร้างภาครัฐและโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และรายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุนในกิจการสัมปทาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่บั่นทอนอันดับเครดิตบางส่วน ได้แก่ ภาระหนี้ที่สูงจากการลงทุนในกิจการสัมปทาน จำนวนโครงการก่อสร้างที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ที่กระจุกตัว ความเสี่ยงจากสัญญาก่อสร้างแบบคงที่ (Fixed-price Contract) และแรงกดดันต่อความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างและความไม่แน่นอนทางการเมือง

แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้อยู่ในระดับสูงและความท้าทายในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อชำระคืนหนี้และลงทุนในโครงการสัมปทาน อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากบริษัทไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ได้ภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับกลับมาเป็น “Stable” หรือ “คงที่” หากบริษัทประสบความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณงานรับเหมาก่อสร้างด้วยอัตราส่วนกำไรที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระแสเงินสดให้แข็งแกร่งได้ในระยะปานกลาง พร้อมทั้งแสดงความสามารถในการลดสัดส่วนหนี้สินได้เพื่อให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่ต่ำกว่าข้อกำหนดสิทธิในสัญญาเงินกู้ในระดับที่เหมาะสม

ทริสเรทติ้งรายงานว่า บริษัท ช. การช่างเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่จำนวน 3 รายของประเทศ บริษัทมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างที่หลากหลายตั้งแต่งานโยธาโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงโครงการที่มีความซับซ้อนสูง ประสบการณ์ที่หลากหลายดังกล่าวเมื่อรวมกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำจากต่างประเทศยิ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่บริษัท ณ เดือนตุลาคม 2552 บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่าประมาณ 16,218 ล้านบาท โดยประมาณ 62% เป็นของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง งานรับเหมาที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัทมีจำนวนไม่มากในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงสาเหตุจากโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐที่ออกมาน้อย งานรับเหมาคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้หากรัฐบาลสามารถผลักดันโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งได้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

ธุรกิจสัมปทานของบริษัท ช. การช่างครอบคลุมโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายประเภท ได้แก่ ทางด่วน รถไฟฟ้าใต้ดิน น้ำประปา และไฟฟ้า โดย ณ เดือนมิถุนายน 2552 เงินลงทุนรวมในกิจการสัมปทานประกอบด้วย การถือหุ้นใน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) จำนวน 16.4% ใน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) 24.6% ใน บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW) 35.3% และใน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) 38.0% บริษัทได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนใน BECL และ TTW ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากลักษณะผันผวนของรายได้ที่มาจากธุรกิจก่อสร้างได้ระดับหนึ่ง ส่วนโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ SEAN นั้นก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 90% และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ภายในปี 2554 ในขณะที่ผลประกอบการที่ขาดทุนจาก BMCL ยังคงเป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษัท

ทริสเรทติ้งกล่าวว่าความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท ช. การช่างยังคงได้รับแรงกดดันเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 จะรับรู้ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนจำนวนโครงการที่ยังไม่ส่งมอบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

และรายได้จากเงินปันผลน่าจะสร้างกระแสเงินสดในระดับที่เหมาะสมในปีต่อๆ ไป บริษัทมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง โดย ณ เดือนมิถุนายน 2552 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนอยู่ที่ 77.9% เนื่องจากเงินที่ใช้ในการลงทุนในโครงการสัมปทานต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม จึงส่งผลให้ภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทริสเรทติ้งยังคงกังวลเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทลูกในฐานะผู้ถือหุ้นและโครงการลงทุนในสัมปทาน ซึ่งเป็นข้อจำกัดของบริษัทในการพยายามลดภาระหนี้ในระยะปานกลาง ความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มยังมีข้อจำกัดจากข้อกำหนดสิทธิในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2.43 เท่า ในขณะที่สภาพคล่องได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการถือครองหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องดีจำนวนมาก ณ เดือนมิถุนายน 2552 เงินลงทุนใน TTW มีมูลค่ายุติธรรมที่ 5,804 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีที่รายงานในงบการเงินจำนวน 2,480 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการที่จะนำ SEAN ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะใกล้ด้วย ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงแสวงหาทางเลือกอื่นๆ และดำเนินมาตรการหาทุนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดสำหรับการลดภาระหนี้และเพื่อการลงทุนในอนาคต – จบ

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK)
อันดับเครดิตองค์กร: คงเดิมที่ BBB+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
CK09OA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 120 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2552 คงเดิมที่ BBB+
CK09OB: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 880 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2552 คงเดิมที่ BBB+
CK102A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 คงเดิมที่ BBB+
CK107A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 คงเดิมที่ BBB+
CK114A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 คงเดิมที่ BBB+
CK122A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,616.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 คงเดิมที่ BBB+
CK126A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 คงเดิมที่ BBB+
CK142A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 883.8 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557 คงเดิมที่ BBB+

หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2556 BBB+แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative (ลบ)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เดิม "ช. การช่าง" พร้อมจัดอันดับหุ้นกู้ใหม่ "A-/Stable"

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน (CK07OA, CK09OA และ CK09OB) ของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกันได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ของบริษัท (CK#1/254...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง