ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารทหารไทยแจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2552

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๗:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB Bank มีกำไรสุทธิจำนวน 393 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2552 หรือ ลดลงร้อยละ 9.9 จากไตรมาสแรกของปี 2552 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผลกระทบจากโครงการ Branch Transformation และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้น

ธนาคารได้ดำเนินโครงการ Branch Transformation ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2552 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหลักของธนาคาร เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสาขาให้สามารถมุ่งเน้นการขายและบริการให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันลูกค้ารายใหญ่และเอสเอ็มอีที่เคยอยู่ในการดูแลของสาขาจะได้รับบริการและการจัดการที่ดีจากสายงานธุรกิจขนาดใหญ่และสายงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ธนาคารมีการดำเนินการที่สำคัญๆ ดังนี้

การสอบทานสินเชื่อเชิงคุณภาพสำหรับพอร์ตสินเชื่อปกติ เพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่อาจยืดเยื้อ เป็นผลทำให้มีการตั้งสำรองทั่วไปเป็นจำนวน 3,081 ล้านบาท

การซื้อคืนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารบันทึกกำไรจำนวนทั้งสิ้น 3,174 ล้านบาท จากการซื้อคืนและการปิดสัญญาอัตราดอกเบี้ยที่ผูกติดกับตราสารหนี้

การปิดการจำหน่ายสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 14,932 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 4,286 ล้านบาท ให้กับบริษัทบริหารทรัพย์สินแห่งหนึ่งในประเทศ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ TMB กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 2 ส่วนต่างดอกเบี้ยเริ่มทรงตัวจากไตรมาสแรก จากกลยุทธ์ของธนาคารในการลดเงินฝากที่มีต้นทุนสูง ธนาคารยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง และมีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่ร้อยละ 83.5 สัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 50.3 และเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าธนาคารมีโครงสร้างเงินฝากที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งเน้นเงินฝากเป็นหลัก (Deposit-led Strategy) และผลจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า”

การขาย NPL จำนวน 14,900 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม ทำให้สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารลดลงเหลือร้อยละ 14.4 ฐานะเงินกองทุนของธนาคารปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15.0 สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้การซื้อคืนตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมนั้น ไม่มีผลกระทบต่อเงินกองทุน เนื่องจากธนาคารได้ออกจำหน่ายตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (TMB-IT1) จำนวน 4,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นอกจากการปรับปรุงการดำเนินงานของธนาคารอย่างต่อเนื่องแล้ว ในไตรมาสนี้ ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติม รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของเว็บไซด์ธนาคาร www.tmbbank.com ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของธนาคาร และการปรับโฉมหน้าเว็บไซด์ สะท้อนถึงการทำงานของธนาคารตามแนวคิด “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับการบริการที่ง่าย สะดวก สบายและเป็นที่น่าพึงพอใจ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน

ธนาคารมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 477 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 107 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 2,032 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 601,379ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มี.ค. 52)   นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับหกในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย

www.tmbbank.com
ธนาคารทหารไทย: ร่วมคิด เพื่อทุกก้าวของชีวิต
TMB Bank: Better Partner, Better Value
สำนักสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 299 1950,3/ 02 242 3260/ 085 813 3020

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ "ธ. ทหารไทย" หลังควบรวมกับ "ธ. ดีบีเอสไทยทนุ" และ "บรรษัท"

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ "BBB+" จากเดิมที่ "BBB-" และเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารมาอยู่ที่ระดับ "BBB" จากเดิมที่ "BB+" โดยมีแนวโน้ม "Posi...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง